[KB6902] Migracja ESET Remote Administrator 5 do ESET Security Management Center 7

Problem

 • Aktualizacja ESET Remote Administrator i produktów ESET dla stacji roboczych/serwerów z wersji 5.x do ESET Security Management Center i produktów ESET Endpoint w wersji 7.x.

Rozwiązanie

Przed wykonaniem aktualizacji:

ESET Security Management Center (ESMC) 7 wykorzystuje odmienną architekturę od ESET Remote Administrator (ERA) w wersji 5. Ważne, aby przed wykonaniem aktualizacji obecni użytkownicy ERA 5 zweryfikowali, że infrastruktura jest gotowa do przeprowadzenia migracji, aby zapobiec utracie niektórych funkcjonalności. Przed przystąpieniem do aktualizacji rozważ następujące kwestie:

 • ESMC 7 wykorzystuje nowy układ dostosowany do konfiguracji produktów ESET Endpoint 7:  Chociaż możliwe jest zarządzanie produktami ESET Endpoin w wersji 5 (i wcześniejszymi wersjami ESET Business Edition) z poziomu ESMC 7, będzie można zarządzać tylko tymi funkcjami, które są dostępne w nowszych wersjach. W związku z tym zalecamy aktualizację oprogramowania na stacjach roboczych podczas aktualizacji do ESMC 7.
   
 • Grupy dynamiczne, Grupy statyczne synchronizowane z Active Directory i zadanie z wcześniejszych wersji ERA nie mogą być zmigrowane do ESMC 7 w związku z zmianą układu konfiguracji. Zalecamy zapisanie ustawień polityk, aby mieć możliwość wglądu do nich po wykonaniu aktualizacji.
   
 • Po instalacji produktu ESET Management Agent 7 na stacji roboczej z zainstalowanym produktem ESET w wersji 5.x lub wcześniejszej wersji ESET Endpoint, ustawienia Zdalnej administracji ulegają automatycznej zmianie na localhost / 2225. W rezultacie klient nie będzie łączył się do konsoli ERA 5.x.

 • Jeśli Endpoint w wersji 5 jest chroniony hasłem: Sugerujemy wyłączenie ochrony hasłem przed aktualizacją do ESMC 7.x, aby zapobiec wystąpieniu problemów podczas odinstalowania.

Wymagania wstępne

 • Na serwerze, na którym zainstalowano ESET Remote Administrator 5.x, pobierz i zainstaluj Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package (x86) wykorzystując poniższy link:

  Pobierz Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86)
  (Instalator jest uwzględniony w paczce instalacyjnej z narzędziem do obsługi migracji)

Zaktualizuj rozwiązanie do ESET Security Management Center 7 na obecnym serwerze lub przenosząc na inny

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją przedstawioną poniżej, aby na komputerze z zainstalowanym ERA 5.x wykonać kopię istniejącej bazy danych:
 1.  Kliknij na poniższy link, aby pobrać Asystenta Migracji. Konieczne będzie podanie aktualnej nazwy użytkownika i hasła powiązanego z wykorzystywaną licencją, aby pobrać narzędzie. Jeśli nie posiadasz nazwy użytkownika i hasła odzyskaj dane tutaj.

Pobierz Migration Tool

 1. Po zakończeniu pobierania wypakuj folder Win32. Kliknij prawym przyciskiem myszy na MigrationTool.exe i wybierz Uruchom jako administrator (w przypadku wystąpienia błędu systemowego, upewnij się, że zainstalowano Microsoft Redistributable Package, o której wspomniano w sekcji Wymagania wstępne).
   
 2. Zaznacz Eksportuj i kliknij Dalej.

 

 1. Zaznacz Akceptuję warunki umowy licencyjnej użytkownika końcowego, jeśli zgadzasz się z postanowieniami i kliknij Dalej.
   
 1. Zaznacz dane, które chciałbyś przenieść i kliknij Dalej.

Ograniczenia dotyczące przenoszenia polityk:

 • Tylko polityki z najnowszych wersji serwera ERA zostaną zmigrowane.
 • Tylko definicje polityki zostaną zmigrowane.
 • Konieczne będzie ręczne przypisanie zmigrowanych polityk do właściwych grup komputerów po zakończeniu migracji.
 • Hierarchia polityk nie będzie zachowana. Jeśli wykorzystywane było flaga nadpisania w poprzedniej wersji ERA, zostanie ona zastąpiona flagą zastąp w politykach ESMC wersji 7.
 • Jeśli we wcześniejszej wersji ERA polityka dotyczyła konfiguracji kilku różnych produktów, wówczas w najnowszej wersji ESMC 7 zostanie ona rozdzielona na odrębne polityki dla każdego produktu.

 

 1. Utwórz folder na Pulpicie o nazwie Baza danych ERA 5. W Asystencie migracji kliknij Przeglądaj, przejdź do utworzonego folderu, w polu Nazwa pliku wpisz Baza danych ERA 5, kliknij Zapisz, a następnie Dalej.

 

 1. Narzędzie do obsługi migracji pokaże postęp eksportu bazy danych. Kliknij Zakończ, po ukończeniu eksportu wszystkich danych.

 

 1. Migracja na nowy serwer:
  1. Na nowym serwerze zainstaluj ESET Security Management Center 7.
    
  2. Przenieś pliki, które wyeksportowałeś wykorzystując Asystenta migracji na nowy serwer z zainstalowanym ESMC 7.
    
  3. Na nowym serwerze, na którym zainstalowano ESMC 7 kliknij w poniższy link i pobierz Asystenta Migracji. Konieczne będzie podanie nazwy użytkownika i hasła powiązanego z Twoją licencją, w celu autoryzacji pobierania. Dane możesz odzyskać tutaj.

Pobierz Asystenta Migracji

Aktualizacja na obecnym serwerze:

 1. Zanotuj informacje o grupach, zadaniach oraz ustawieniach polityk, które są obecnie wykorzystywane na klientach przed odinstalowaniem.
   
 2. Wykorzystując konsolę ERA 5.x, odinstaluj program antywirusowy ESET Endpoint 5 na stacjach roboczych.
   
 3. Kliknij Start Wszystkie programy → ESET ESET Remote Administrator ConsoleOdinstaluj. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować konsolę ERA 5.x.
   
 4. Kliknij Start Wszystkie programy → ESET ESET Remote Administrator Server Odinstaluj. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować serwer ERA 5.x.
   
 5. Zainstaluj ESET Security Management Center 7.
 1. Uruchom Asystenta Migracji poprzez dwukrotne kliknięcie. Wybierz Importuj, a kolejno Dalej.

 

 1. Zaznacz Akceptuję umowę licencyjną użytkownika końcowego, jeśli zgadzasz się z jej postanowieniami, a kolejno kliknij Dalej.

 2. Wpisz adres IP serwera ESMC 7 w polu Host, a także numer portu połączenia z ESMC Server (domyślnie 2223) w polu Port.

 3. Wpisz nazwę użytkownika administratora oraz odpowiednie hasło powiązane z kontem administratora ESMC 7 w pola Nazwa użytkownika i Hasło, a kolejno kliknij Dalej.

 

 1. Kliknij Przeglądaj, przejdź do pliku bazy danych ERA, który został wyeksportowany w punkcie 1f i kliknij Dalej.

 

 1. Asystent Migracji poinformuje Cię, jeżeli jakiekolwiek ustawienia ESMC ulegną zmianie, aby umożliwić import bazy danych ERA. Zaznacz wszystkie elementy, na które zezwalasz i kliknij Dalej.

 

 1. Asystent Migracji wyświetli postęp procesu importowania bazy danych. Kliknij Dalej kiedy import wszystkich danych zostanie zakończony.

 

 1. Jeśli wykonano migrację użytkowników, hasła zostają wówczas zastąpione losowymi ciągami znaków. Kliknij Zapisz hasła w celu wyeksportowania pliku CSV zawierającego wygenerowane hasła dla użytkowników ESMC.

 2. Z poziomu Asystenta Migracji możesz wyeksportować skrypt, który uruchomiony na stacjach roboczych dostosuje ustawienia programu ESET do zmigrowanych ustawień w konsoli ESMC. Kliknij Zapisz skrypt obok odpowiedniej nazwy systemu operacyjnego, aby wyeksportować odpowiedni plik. Kolejno kliknij Zakończ.

  Rekomendowana jest instalacja Agenta wykorzystując skrypt!

  Skrypt wygenerowany w kroku 11 jest preferowanym sposobem instalacji ESET Management Agent, ponieważ przenosi dane i konfigurację do nowo instalowanego Agenta.

 

 1. Poniższe kroki mają zastosowanie wyłącznie w przypadku migracji na nowy serwer. W przypadku aktualizacji na obecnym serwerze przejdź do kroku 13.

Zanotuj informacje o grupach, przypisanych zadaniach i ustawienia polityk, które obecnie są wykorzystywane za stacjach roboczych przed odinstalowaniem. Z poziomu konsoli ERA 5.x skonfiguruj, aby program ESET na stacjach roboczych pobierał aktualizacje bezpośrednio z serwerów ESET:

 1. Kliknij Narzędzia Menedżer polityk.

 2. Wybierz politykę dla stacji roboczych i kliknij Edytuj politykę.

 3. Rozwiń Windows z ESET v5 Aktualizacja Profile Ustawienia.

 4. Zmień wartość Serwer aktualizacji z adresu IP lub nazwy serwera na Wybierz automatycznie.

 

 1. Sugerujemy także usunąć hasła zabezpieczające konfigurację programu na stacjach klienckich. Przejdź do Windows z ESET v5 → Jądro → Ustawienia Ochrona hasłem. Kliknij Ustaw hasło i usuń obecnie skonfigurowane hasło.

 2. Kliknij Konsola, aby zapisać zmiany. Poczekaj aż klienci połączą się i zweryfikuj czy zmiany zostały zastosowane.

 

 1. Dodaj komputer do ESMC 7.
   
 2. Wdrożenie ESET Management Agent na stacjach roboczych.
   
 3. Uruchom zadanie odinstalowania wersji 5.x lub wcześniejszej na stacjach roboczych. 
   
 4. Instalacja wypychana produktu ESET Endpoint na stacjach roboczych. Po zakończeniu instalacji możesz wykorzystać skrypt wygenerowany w punkcie 11. 
   
 5. Zaktualizuj ESMC w wersji 7 do najnowszej wersji ESET PROTECT z poziomu kosoli.

Dodatkowa pomoc