[KB6885] Pierwsze kroki w ESET Security Management Center (ESMC) - Windows

Rozwiązania

Wymagania wstępne i warunki instalacji

Zweryfikuj wymagania wstępne przed przejściem do kroku 2.

Na maszynie, gdzie ma zostać wdrożony Serwer ESMC:

  • Sprawdź, czy porty wymagane do komunikacji są otwarte i dostępne.
  • Zainstaluj środowisko Java Runtime dopasowane do instalacji komponentu Tomcat (architektura 64-bit).
    Od stycznia 2019 aktualizacje Oracle Java SE 8 wymagają odpłatnej licencji

    Począwszy od stycznia 2019, aktualizacje oprogramowania Oracle Java SE 8 wymagają posiadania płatnej licencji w przypadku użytku biznesowego, komercyjnego lub produkcyjnego. Jeżeli nie posiadać płatnej subskrypcji JAVA SE, możesz wykorzystać nieodpłatne rozwiązanie JDK, np. Amazon Corretto, zgodnie z instrukcją. Zmiana licencjonowania rozwiązania Java dotyczy wyłącznie instalacji modułu Konsoli internetowej na systemach Windows.

  • Zainstaluj platformę .NET 4, jeżeli zamierzasz zainstalować MS SQL Express wykorzystując instalator kompleksowy ESMC 7.2.
  • Zweryfikuj, czy posiadasz skonfigurowaną bazę danych dla produktu ESMC Serwer. Maria DB nie jest wspierana przez ESMC. Microsoft SQL Server Express jest wbudowany w instalator All-in-one. Rekomendujemy użycie Microsoft SQL Server lub MySQL (wersje5.6, 5.7, 8.0).

Zainstaluj ESET Security Management Center (ESMC) Server 

Zainstaluj ESET Security Management Center (ESMC) Server. Kiedy ESMC Server został zainstalowany, przejdź do kroku 3.

Dodaj stacje robocze 

Dodaj stacje robocze w ESMC 7.x. Po prawidłowym dodaniu komputerów do konsoli ESMC przejdź do kroku 4.

Wdróż ESET Management Agent

Małe i średnie firmy: Postępuj zgodnie z instrukcjami wdrożenia na odpowiednich systemach operacyjnych w Twojej sieci:

Enterprise: Zapoznaj się z naszymi instrukcjami dotyczącymi wdrożenia poprzez GPO lub SCCM.

Po prawidłowym wdrożeniu ESET Management Agentów na wszystkich stacjach roboczych w sieci, kontynuuj krok 5.

Zainstaluj rozwiązanie antywirusowe Endpoint na stacjach roboczych

Zadania po zakończeniu instalacji

Gratulacje! Jesteś teraz gotowy do zarządzania stacjami w swojej sieci z poziomu konsoli ESET Security Management Center (ESMC). Poniższe artykuły opisują zadania poinstalacyjne:

 

Dodatkowa pomoc