[KB6819] Aktualizacja ESET Remote Administrator 6.5 i nowszej do ESET Security Management Center (7.2) z poziomu konsoli internetowej

Problem

 • Uaktualnienie poszczególnych komponentów rozwiązania ESET Remote Administrator (Agent, Server, Proxy) do najnowszej ESMC
 • Rozwiązanie problemów CReplectionModule poprzez aktualizację środowiska do najnowszej wersji

Rozwiązanie

Zanim zaczniesz

Wymagania wstępne

Przed aktualizacją do ESMC 7.2 upewnij się, że zostały spełnione wymagania wstępne.

Ważne zalecenie przed aktualizacją

Musisz posiadać ESET Remote Administrator (ERA) 6.5 i nowszą, aby wykonać aktualizację do ESET Security Management Center 7.2. Sprawdź jaką wersję konsoli ERA wykorzystujesz.

Komponent Serwer ESMC 7.2 nie jest kompatybilny z systemem 32-bit (architektura x86). Próba aktualizacji maszyny 32-bitowej nie powiedzie się.

 • Jeśli aktualizacja już została wykonana i system operacyjny przestał działać, należy ręcznie przywrócić wszystkie komponenty ESMC do poprzedniej wersji.
 • Aby przeprowadzić aktualizację należy obecną konsolę ESMC przenieść na maszynę 64-bitową i po prawidłowym przeniesieniu uruchomić aktualizację.

Jeśli posiadasz starszą, obecnie nie wspieraną bazę danych (MySQL 5.5 lub MSSQL 2008), wykonaj aktualizację bazy danych do kompatybilnej wersji zanim wykonasz aktualizację ESMC.

Wykonaj pełną kopię zapasową środowiska ERA 6.5:
 • Baza danych: Wykonaj kopię zapasową bazy danych zgodnie z tą instrukcją.
 • Konfiguracja: Skopiuj plik Startupconfiguration.ini, znajdujący się w: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData
 • Certyfikaty: Wyeksportuj Urząd Certyfikacji i Certyfikaty równorzędne.
 • Mobile Device Connector: Jeśli komponent jest wykorzystywany skopiuj plik the Startupconfiguration.ini znajdujący się w: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\EraServerApplicationData\Configuration.
Używam ERA w wersji 6.0 - 6.4

Oprogramowanie ERA w wersji 6.0 - 6.4 osiągnęło status End of Life i nie jest możliwe jego bezpośrednie zaktualizowanie do ESMC 7.2. Konieczne jest najpierw wykonanie aktualizacji do ERA 6.5. Jeżeli Serwer ERA wdrożono na systemie 32-bitowym, konieczne będzie wykonanie migracji bazy danych do Serwera ERA zainstalowanego na maszynie 64-bit po aktualizacji.

Wykonaj kroki w [KB3668], aby przeprowadzić aktualizację infrastruktury ERA do wersji 6.5 (Serwer i Agenci), i po ich wykonaniu wróć do kroków przedstawionych w tym artykule [KB6819].


Opisane poniżej kroki umożliwiają wykonanie aktualizacji zarówno komponentów ERA (Serwer, konsola internetowa), jak również Agentów (ERA Agent). Podczas aktualizacji do najnowszej wersji stosowane Polityki zostaną zachowane. W pierwszej kolejności wykonaj aktualizację Serwera ERA. Kolejno przeprowadź testową aktualizację Agenta na kilku - kilkunastu testowych stacjach roboczych (rekomendujemy wykorzystanie przynajmniej jednej maszyny dla każdej kategorii/typu systemu operacyjnego).

Zaktualizuj Serwer ERA wykorzystując Zadanie Uaktualnienie komponentów

Wykonywanie zadania Uaktualnienia komponentów może zająć trochę czasu

Prosimy o cierpliwość podczas wykonywania zadania Uaktualnienia komponentów. Jego wykonanie może zająć trochę czasu. Nie uruchamiaj ponownie serwera ERA dopóki zadanie nie zostanie ukończone.

Znaki specjalne mogą spowodować niepowodzenie aktualizacji

Jeśli wymagania wstępne aktualizacji do najnowszej wersji ESET Security Management Center (ESMC) zostały spełnione, a mimo to proces aktualizacji zakończył się niepowodzeniem, może być to związane z użyciem znaków specjalnych w haśle ERA. W celu rozwiązania tego problemu zmień hasło ERA i wykonaj ponowną próbę aktualizacji środowiska.

 1. Otwórz konsolę internetową ESET Remote Administrator (konsolę webową ERA) w przeglądarce internetowej i zaloguj się.

 2. Kliknij  Administrator Zadania klientaESET Remote Administrator Uaktualnienie komponentów programu Remote Administrator i kliknij Nowy....

 

 1. W polu Nazwa, wpisz nazwę zadania. Upewnij się, że w rozwijanym menu Zadanie wybrano Uaktualnienie komponentów programu Remote Administrator.

 

 1. Rozwiń sekcję Ustawienia i zaznacz Akceptuję umowę licencyjną użytkownika końcowego aplikacji, następnie kliknij Wybierz serwer. Rekomendujemy także zaznaczenie opcji W razie potrzeby automatycznie uruchom ponownie.

 

 1. Wybierz Serwer ESMC, do którego chcesz przeprowadzić aktualizację i kliknij OK.

 

 1. Kliknij Zakończ.
 2. Utwórz element wyzwalający i dodaj maszynę z zainstalowanym Serwerem ERA jako obiekt docelowy.
  Nie dodawaj innych obiektów docelowych

  Jako obiekt docelowy dodaj wyłącznie maszynę, gdzie zainstalowano Serwer ERA. Nie dodawaj, na tym etapie, innych komputerów.

 3. Poczekaj kilka minut, aż wszystkie komponenty ESMC zostaną zaktualizowane. Usługa Apache Tomcat może zostać wyłączona w czasie aktualizacji. Jeśli konsola internetowa jest nieosiągalna po wykonaniu aktualizacji, otwórz Usługi systemu Windows (run services.msc) i Uruchom usługę Apache Tomcat.
 1. Aby zweryfikować, że proces aktualizacji został pomyślnie wykonany, otwórz Programy i funkcje dostępne w Panelu sterowania. Na liście zainstalowanego oprogramowania widoczny będzie Serwer ESET Security Management Center.

 

Czy korzystasz z usługi Synchronizacji Active Directory i wykonałeś aktualizację do ESMC 7.2 w systemie Windows?

Serwer ESMC 7.2 w systemie Windows domyślnie wykorzystuje protokół LDAPS we wszystkich połączeniach z Active Directory. Jeśli uaktualnisz wcześniejszą wersję ESMC do ESMC 7.2, a korzystasz z synchronizacji AD, zadanie synchronizacji zakończy się niepowodzeniem. Zapoznaj się z rozwiązaniem przedstawionym w artykule Bazy Wiedzy.


Zaktualizuj oprogramowanie ERA Agent na stacjach roboczych

Kiedy zadanie aktualizacji zostanie zakończone na maszynie z wdrożonym Serwerem ESMC, zweryfikuj czy konsola centralnego zarządzania działa prawidłowo. Odczekaj około godziny i zweryfikuj, czy nie wystąpią jakiekolwiek problemy z jej działaniem. Po upływie tego czasu, możesz przystąpić do przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania ERA Agent na zarządzanych komputerach, uruchamiając zadanie Uaktualnienie komponentów programu Remote Administrator dla grupy Wszystkie jako obiektu docelowego. Zobacz przewodnik krok po kroku.

Jeżeli administrujesz dużą infrastrukturą, złożoną z setek bądź więcej stacji roboczych:

Użytkownicy ERA Proxy 6.x

Jeśli w infrastrukturze posiadasz wdrożone rozwiązanie ERA Proxy 6.5, zapoznaj się z odpowiednim artykułem Bazy Wiedzy ESET, zanim wykonasz aktualizację stacji roboczych.

Nie wykonuj aktualizacji oprogramowania ERA Agent na stacjach roboczych łączących się poprzez ERA Proxy zanim wykonasz uaktualnienie komponentu proxy.

  1. Wybierz testowe komputery, na których aktualizacja zostanie przeprowadzona w pierwszej kolejności (uwzględnij minimum po jednej stacji dla każdego rodzaju i typu systemu operacyjnego).
  2. Rekomendujemy użycie rozwiązania Apache HTTP Proxy (lub innego transparentnego rozwiązania proxy z włączonym cache), aby ograniczyć obciążenie sieci. Testowe komputery uruchomią pobieranie/cache instalatorów. Po ponownym uruchomieniu zadania instalatory zostaną pobrane i rozesłane bezpośrednio z rozwiązania proxy.
  3. Po pomyślnej aktualizacji na komputerach testowych uruchom zadanie aktualizacji wskazując pozostałe stacje robocze lub jako obiekt docelowy grupę Wszystkie. Aktualizacja nie będzie przeprowadzana na stacjach gdzie oprogramowanie zostało wcześniej aktualizowane.

Jeżeli zadanie Uaktualnienia komponentów nie działa prawidłowo, spróbuj uaktualnić Agenty wykorzystując zadanie klienta Uruchomienie polecenia.


Metoda alternatywna: Aktualizacja ERA Agent wykorzystując Zadanie klienta - Uruchomienie polecenia

To jest alternatywna metoda aktualizacji rekomendowana zaawansowanym użytkownikom lub kiedy zadanie Uaktualnienia komponentów nie działa prawidłowo.

 1. Utwórz nową Grupę dynamiczną w oparciu o system operacyjny (32-bit lub 64-bit).
  • Dla systemu 32-bit:
   • Operacja "AND"
   • Dodaj regułę Wersja systemu operacyjnego > Platforma systemu = (równy) 32-bit
   • Dodaj regułę Wersja systemu operacyjnego > Typ systemu zawiera Windows
  • Dla systemu 64-bit:
   • Operacja "AND"
   • Dodaj regułę Wersja systemu operacyjnego > Platforma systemu = (równy) 64-bit
   • Dodaj regułę Wersja systemu operacyjnego > Typ systemu zawiera Windows
 2. Utwórz nowe zadanie klienta dla systemów 32-bitowych.

  Lokalizacja logów ESMC:

  Pliki logów ESMC są dostępne w katalogu: %TEMP%; na przykład: C:\Windows\Temp

  Zobacz także lokalizację logów wszystkich komponentów ESMC.

  1. W sekcji Podstawowe, wybierz Uruchomienie polecenie z rozwijanego menu Zadania.
  2. W sekcji Ustawienia, w polu Wiersz polecenia do uruchomienia wpisz:  msiexec /qn /i "\\SERVER\readonlyshare\Agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt (zastąp server nazwą Twojego serwera ESMC i readonlyshare nazwą zasobu udostępnionego).
   • W przypadku używania cache HTTP:

    msiexec /qn /i "http://SERVER/share/agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt

    msiexec /qn /i "http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v7/7.2.1266.0/agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt
  3. Utwórz element wyzwalający dla utworzonego Zadania klienta, w sekcji Obiekt docelowy, wybierz Grupę dynamiczną dla systemów 32-bit utworzoną w punkcie 1.
 3. Utwórz nowe zadanie klienta dla systemów 64-bitowych.

  Komunikat błędu "MainEngineThread is returning 1619":

  Pakiet instalacyjny jest uszkodzony i nie udało się go uruchomić. Wdróż EM Agenta wykorzystując inny pakiet instalacyjny.

  1. W sekcji Ustawienia, wybierz Uruchomienie polecenia z rozwijanego menu Zadania.
  2. W sekcji Ustawienia, w polu Wiersz polecenia do uruchomienia wpisz: msiexec /qn /i "\server\readonlyshare\Agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt (zastąp server nazwą Twojego serwera ESMC i readonlyshare nazwą zasobu udostępnionego).
   • W przypadku używania cache HTTP:

    msiexec /qn /i "http://SERVER/share/agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt

    msiexec /qn /i "http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v7/7.2.1266.0/agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt
  3. Utwórz element wyzwalający dla utworzonego Zadania klienta, w sekcji Obiekt docelowy, wybierz Grupę dynamiczną dla systemów 64-bit utworzoną w punkcie 1.
 4. Aby przejrzeć szczegóły zadania klienta, kliknij Komputery, wybierz odpowiednią stację roboczą, kliknij Pokaż szczegóły i następnie kliknij Zainstalowane aplikacje.

  W okresie przejściowym na stacjach roboczych mogą działać dwie wersje Agenta. Aby monitorować stan nieaktualnych aplikacji utwórz odpowiedni raport.

Dodatkowa pomoc