[KB6749] Repozytorium ESET Security Management Center (7.x) nie działa

Problem

Rozwiązanie

I. Sprawdź połączenie do repozytorium ESMC

Uruchom poniższy adres w swojej przeglądarce:

Jeśli masz możliwość pobrania pliku metadata (plik o nazwie info.meta), masz połączenie z repozytorium. Jeżeli nie masz takiej możlwiości, skontaktuj się z Administratoriem sieci, aby rozwiązać problemy z zaporą.

Upewnij się, że masz włączony protokół HTTP 1.1 podczas uzyskiwania dostępu do repozytorium lub serwerów aktualizacji ESET za pośrednictwem zewnętrznego serwera proxy. Dotyczy to wszystkich produktów, które mają dostęp do repozytorium ESET.

Nie używaj adresu IP w celu uzyskania dostępu do repozytorium ESET.

Najlepszy serwer repozytorium ESMC jest wybierany automatycznie

 • Domyślne repozytorium ESET jest ustawione na AUTOSELECT (wskazuje on na: http://repository.eset.com/v1). Automatycznie określa serwer repozytorium z najlepszym połączeniem na podstawie położenia geograficznego (adresu IP) serwera ESMC (przy użyciu CDN - Content Delivery Network). Dlatego nie musisz zmieniać ustawień repozytorium.
 • Opcjonalnie można ustawić repozytorium, które korzysta tylko z serwerów ESET: http://repositorynocdn.eset.com/v1. Aby to zrobić, wykonaj czynności opisane w części II.

II. Zmień adres URL repozytorium dla serwera ESET Security Management Center (opcjonalnie - ustaw repozytorium, które korzysta tylko z serwerów ESET)

 1. Otwórz ESET Security Management Center Web Console (ESMC Web Console) w swojej przeglądarce i zaloguj się.

 2. Naciśnij WięcejUstawienia serwera i rozwiń opcję Ustawienia zaawansowane. W sekcji Repozytorium wpisz adres URL repozytorium ESMC w polu Serwer i kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować zmiany . Możesz zastąpić automatyczny wybór serwera repozytorium, zmieniając domyślny adres URL repozytorium ERA na repozytorium z siedzibą w USA: http://repositorynocdn.eset.com/v1
III. Zmień repozytorium dla agenta ESET Management (opcjonalnie - ustaw repozytorium korzystające tylko z serwerów ESET)

 1. Otwórz ESET Security Management Center Web Console (ESMC Web Console) w swojej przeglądarce i zaloguj się.

 2. Wybierz Polityki.

 3. Wybierz politykę Agenta, którą chcesz zmienić, naciśnij ikonę koła zębatego i wybierz opcję Edytuj.

 1. Wybierz opcję Ustawienia Ustawienia zaawansowane. W sekcji Repozytorium wpisz adres URL repozytorium ESMC (http://repositorynocdn.eset.com/v1) w polu Serwer.
 2. Naciśnij przycisk Zakończ.

 1. Sprawdź ponownie połączenie z repozytorium.. Jeśli połączenie nadal nie działa, przejdź do części IV.


IV. Rozwiązywanie problemu - "Key not valid for use in specified state"

 1. W Eksploratorze plików przejdź do poniższej lokalizacji (w zależności od systemu operacyjnego):
 • Windows XP/2003: C:\Documents and Settings\Application Data\Microsoft
 • Windows Vista/2008 or later: C:\Users\[Nazwa Użytkownika Windows]\AppData\Roaming\Microsoft

Ukryte foldery

Te ścieżki obejmują ukryte foldery. Aby wyświetlić ukryte foldery, wybierz StartPanel SterowaniaOpcje Eksploratora WindowsWidok, zaznacz opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski i naciśnij OK.

 1. W powyższej ścieżce znajdź folder Crypto i zmień jego nazwę na „Crypto old”. Jeśli nie możesz zmienić nazwy folderu, kliknij go prawym przyciskiem myszy, wybierz Kopiuj z menu kontekstowego, kliknij prawym przyciskiem myszy w bieżącym folderze, a następnie wybierz Wklej z menu kontekstowego (ta kopia posłuży jako kopia zapasowa).
 2. Po wykonaniu kopii zapasowej usuń oryginalny folder Crypto.
 3. Zrestartuj usługę ESMC Server.
 4. Folder Crypto zostanie ponownie utworzony automatycznie, a połączenie z repozytorium powinno teraz działać. Sprawdź połączenie z repozytorium ESMC.

Jeżeli problem w dalszym ciągu występuje, skontaktuj się z Pomocą Techniczną ESET.

Dodatkowa pomoc