[KB6734] Zaktualizuj ESET Remote Administrator for Linux w wersji 6.5 (oraz nowszej) do najnowszej wersji ESET Security Management Center 7

Rozwiązanie

Użytkownicy systemu Windows: Zaktualizuj ESET Remote Administrator 6.5 oraz nowsze do ESMC 7.2
 

I. Zaktualizuj serwer ERA do ESMC

II. Zaktualizuj ESET Management Agent

III. Zaktualizuj ERA Proxy (dla użytkowników Linux oraz ERA Virtual Appliance)


I. Zaktualizuj serwer ERA do ESMC

Bezpośrednią aktualizację do wersji ESMC 7.2 można wykonać z produktu ERA w wersji 6.5 bądź nowszej.

 • Jeżeli korzystasz z ERA 6.0 - 6.3, wykonaj najpierw aktualizację do ERA 6.4.
 • Jeżeli korzystasz z ERA 6.4, wykonaj najpierw aktualizację do ESMC 7.1.
Typ aktualizacji Uruchamiane przez Skorzystaj, gdy: Instrukcja
Zadanie klienta - Uaktualnienie komponentów Konsola ESMC
 • Zalecana procedura (oprócz maszyny wirtualnej)
Zadanie klienta - Uruchomienie polecenia Konsola ESMC
 • Gdy zadanie Aktualizacji komponentów zakończy się niepowodzeniem
 • Gdy instalator pobierany jest oddzielnie
Ręczna instalacja Agenta Terminal systemu Linux
 • Dla zaawansowanych użytkowników
 • Wymaga znajomości terminala systemu Linux
Kopia bazy danych ze starszej wersji ERA/ESMC z maszyny wirtualnej Terminal maszyny wirtualnej
 • Jeżeli dotychczas korzystałeś z ESMC Virtual Appliance (na przykład VMWare bądź Virtual Box) możesz wykonać kopię bazy danych i kolejno wykonać zadanie Uaktualnienia komponentów.


Ręczna aktualizacja serwera ESMC, Tomcat oraz konsoli internetowej

I. Zaktualizuj serwer ESMC

Poniższe kroki należy wykonać w terminalu systemu Linux. Jeżeli korzystasz z systemu w wersji 32-bit, nie wykonuj aktualizacji. Serwer ESMC w wersji 7.1 (oraz nowszej) nie wspiera architektury 32-bit.

 1. Pobierz instalator serwera ESMC:

  wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/server/linux/latest/server-linux-x86_64.sh

   
 2. Nadaj odpowiednie uprawnienia do uruchomienia pobranego pliku:

  sudo chmod +x server-linux-x86_64.sh
   
 3. Uruchom instalator:

  sudo ./server-linux-x86_64.sh
   
 4. Podczas instalacji zostaniesz zapytanie o zaakceptowanie Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (EULA) oraz Polityki prywatności. Zostanie wyświetlone również zapytanie o dołączenie do Programu poprawy jakości. Naciśnij Enter, aby potwierdzić swój wybór.

Jeśli pojawi się komunikat błędu dotyczący niewystarczających uprawnień:

Sprawdź informacji w logu:

cat /var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

i wykonaj następujące czynności: 

 • Tymczasowo dodaj SUPER uprawnienia dla użytkownika "era"
   
 • Sprawdź bieżące poświadczenia: /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini
   
 • W przypadku serwera bazy danych na lokalnej stacji, wpisz:

  mysql -u root -p

  i kolejno wpisz:

  grant SUPER on *.* to era@'localhost';

 • W przypadku serwera bazy danych na innej stacji, wpisz:

  mysql -u root -p --host=

  i kolejno wpisz:

  grant SUPER on *.* to 'era'@'%';
   

 • Upewnij się, że SUPER uprawnienia zostaną usunięte, gdy aktualizacja się powiedzie:
   
 • W przypadku serwera bazy danych na lokalnej stacji, wpisz:

  mysql -u root -p

  i kolejno wpisz:

  revoke SUPER on *.* from 'era'@'localhost';

 • W przypadku serwera bazy danych na innej stacji, wpisz:

  mysql -u root -p --host=

  i kolejno wpisz:

  revoke SUPER on *.* from 'era'@'%';


 1. Gdy instalacja się zakończy, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

II. Zaktualizuj Tomcat

ESMC w wersji 7.2 wymaga Tomcat w wersji 9 bądź nowszej. Niektóre systemy Linux wykonują w tle automatyczne aktualizacje, bądź mogą nie posiadać dostępnych nowszych wersji. W przypadku niektórych systemów, wykorzystawane są różne wersje Tomcat. W kolejnych krokach zmień adresy zgodnie z systemem.

 1. Przed wykonaniem aktualizacji Tomcat Tomcat, wykonaj kopię pliku server.xml, w którym zapisana jest konfiguracja aplikacji Tomcat. Plik znajduje się w lokalizacji /etc/tomcat7/server.xml (może się różnić, zależnie od systemu. Plik możesz wyszukać za pomocą polecenia:

  sudo find / -name server.xml
   
 2. Aby wykonać kopię pliku server.xml, skopiuj go do lokalizacji home. Na przykład:

  sudo cp /etc/tomcat7/server.xml /home/user/backup.server.xml

III. Ręczna aktualizacja Web Console

 1. Pobierz ESMC Web Console:

  wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/webconsole/latest/era.war
   
 2. Skopiuj plik konfiguracyjny Web Console do lokalizacji home. Na przykład:

  cp /var/lib/tomcat7/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties /home/user/backup.Era.WebServerConfig.properties
   
 3. Zatrzymaj usługę Tomcat:

  sudo systemctl stop tomcat7
   
 4. Usuń stare pliki Web Console:

  sudo rm -rf /var/lib/tomcat7/webapps/era /var/lib/tomcat7/webapps/era.war
   
 5. Skopiuj nowy plik era.war:

  sudo cp era.war /var/lib/tomcat7/webapps/
   
 6. Uruchom usługę Tomcat:

  sudo systemctl start tomcat7
   
 7. Zaczekaj, aż plik era.war zostanie wyodrębniony przez Tomcat. Nowy folder era pojawi się w lokalizacji /var/lib/tomcat7/webapps/.
   
 8. Przywróć skopiowany wcześniej plik konfiguracji Web Console:

  sudo cp /home/user/backup.Era.WebServerConfig.properties /var/lib/tomcat7/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties
   
 9. Zrestartuj usługę Tomcat, aby wczytać przywróconą konfigurację.
   
 10. Możesz teraz zalogować się do konsoli.

IV. Aktualizacja RD Sensor

Aby zaktualizować RD Sensor, uruchom instalator zgodnie z poniższymi krokami:


sudo ./rdsensor-linx-x86_64.sh --skip-license

Parametr --skip-license pomija wyświetlanie Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (EULA). Jeżeli chcesz ją wyświetlić, nie wprowadzaj tego parametru.II. Zaktualizuj ESET Management Agent

Od wersji 7, Agent ERA nazywa się ESET Management Agent.

Zanim zaczniesz
 • Zawsze najpierw aktualizuj serwer ESMC.
 • ESET Management Agent nie połączy się z serwerem ERA w wersji 6.x.
 • Nie aktualizuj komponentów ERA Agent, jeśli te łączą się poprzez ERA Proxy. Przed wykonaniem aktualizacji, zapoznaj się z tym artykułem w Pomocy Online ESET.
  • Agent ERA w wersji 6.x połączy się do serwera ESMC w wersji 7.
  • ESET Management Agent (w wersji 7.x) nie połączy się z serwerem ESMC w wersji 7.x poprzez ERA Proxy.
  • ESET Management Agent (w wersji 7.x) nie połączy się z serwerem ERA w wersji 6.x.
Istnieje kilka możliwości aktualizacji Agenta ERA z wersji 6.x do wersji ESET Management Agent.
 
Typ aktualizacji Uruchamiane przez Skorzystaj, gdy Instrukcja
Zadanie klienta - Uaktualnienie komponentów Konsola ESMC
 • Zalecana procedura
Zadanie klienta - Uruchomienie polecenia Konsola ESMC
 • Gdy zadanie Aktualizacji komponentów zakończy się niepowodzeniem
 • Gdy instalator pobierany jest oddzielnie
Ręczna instalacja Terminal systemu Linux
 • Dla zaawansowanych użytkowników
 • Wymaga znajomości terminala systemu Linux


Instalacja Agenta poprzez zadanie klienta - Uruchomienie polecenia

Do poniższych czynności zalecamy korzystanie z wbudowanego konta administratora ESMC.

  1. Stwórz dwie nowe grupy dynamiczne, które będą przypisywać stacje na podstawie zainstalowanego systemu operacyjnego—dla systemu 32-bit oraz 64-bit:
   1. Stwórz szablon grupy dynamicznej dla systemów 32-bitowych z następującymi parametrami:
     • Operacja "AND"
     • Wersja systemu operacyjnego > Platforma systemu = (równy) 32-bit
     • Wersja systemu operacyjnego > Typ systemu zawiera Linux
   2. Stwórz szablon grupy dynamicznej dla systemów 64-bitowych z następującymi parametrami:
     • Operacja "AND"
     • Wersja systemu operacyjnego > Platforma systemu = (równy) 64-bit
     • Wersja systemu operacyjnego > Typ systemu zawiera Linux
   3. Stwórz grupę dynamiczną z przypisanym szablonem grupy dynamicznej dla systemów 32-bitowych.
     
   4. Stwórz grupę dynamiczną z przypisanym szablonem grupy dynamicznej dla systemów 32-bitowych.
     
  2.  Stwórz nowe zadanie klienta dla systemów 32-bitowych:
   1. W sekcji Podstawowe, w polu Zadanie wybierz opcję Uruchomienie polecenia.

   2. W sekcji Ustawienia, wprowadź jedno z poniższych poleceń do pola Wiersz polecenia do uruchomienia (zamień SERVER/share na prawidłowe dane):

    Lokalny zasób HTTP: wget -q http://SERVER/share/agent-linux-i386.sh -O /tmp/agent-linux-i386.sh && chmod a+x /tmp/agent-linux-i386.sh && /tmp/agent-linux-i386.sh --skip-license &> /tmp/era-agent-upgrade.txt

    Repozytorium producenta: wget -q https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/agent/latest/agent-linux-i386.sh -O /tmp/agent-linux-i386.sh && chmod a+x /tmp/agent-linux-i386.sh && /tmp/agent-linux-i386.sh --skip-license &> /tmp/era-agent-upgrade.txt

   3. Naciśnij przycisk Zakończ i wybierz opcję Utwórz element wyzwalający.

   4. W sekcji Obiekt docelowy dodaj wcześniej utworzoną grupę dynamiczną przeznaczoną dla systemu 32-bit.
     

  3.  Stwórz nowe zadanie klienta dla systemów 64-bitowych:
   1. W sekcji Podstawowe, w polu Zadanie wybierz opcję Uruchomienie polecenia.

   2. W sekcji Ustawienia, wprowadź jedno z poniższych poleceń do pola Wiersz polecenia do uruchomienia (zamień SERVER/share na prawidłowe dane):

    Lokalny zasób HTTP: wget -q http://SERVER/share/agent-linux-x86_64.sh -O /tmp/agent-linux-x86_64.sh && chmod a+x /tmp/agent-linux-x86_64.sh && /tmp/agent-linux-x86_64.sh --skip-license &> /tmp/era-agent-upgrade.txt

    Repozytorium producenta: wget -q https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/agent/latest/agent-linux-x86_64.sh -O /tmp/agent-linux-x86_64.sh && chmod a+x /tmp/agent-linux-x86_64.sh && /tmp/agent-linux-x86_64.sh --skip-license &> /tmp/era-agent-upgrade.txt

   3. Naciśnij przycisk Zakończ i wybierz opcję Utwórz element wyzwalający.

   4. W sekcji Obiekt docelowy dodaj wcześniej utworzoną grupę dynamiczną przeznaczoną dla systemu 64-bit.
     

  4. Wybierz opcję Pokaż szczegóły, a następnie wybierz opcję Zainstalowane aplikacje. Może zdarzyć się sytuacja, że widoczne będą dwa Agenty (jeden w starszej, a jeden w nowszej wersji). Jest to informacja tymczasowa.


Ręczna instalacja

Aktualizację można wykonać również ręcznie, korzystając z instalatora Agenta.Aby to zrobić, postępuj według poniższych kroków:

 1. Pobierz instalator ESET Management Agent:

  64-bit
  wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/agent/latest/agent-linux-x86_64.sh

  32-bit
  wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/agent/latest/agent-linux-i386.sh
   
 2. Nadaj plikowi odpowiednie uprawnienia:

  sudo chmod +x agent-linux-x86_64.sh
   
 3. Uruchom pobrany instalatorExecute the installer file:

  sudo ./agent-linux-x86_64.sh
   
 4. Podczas instalacji zostaniesz zapytanie o zaakceptowanie Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (EULA) oraz Polityki prywatności. Zostanie wyświetlone również zapytanie o dołączenie do Programu poprawy jakości. Naciśnij Enter, aby potwierdzić swój wybór.
 5. Gdy instalacja się zakończy, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

 

III. Zaktualizuj ERA Proxy (dla użytkowników Linux oraz ERA Virtual Appliance)

Sprawdź ten artykuł - Migracja z ERA Proxy (Linux lub maszyna wirtualna) do Apache HTTP Proxy w ESMC 7

Zanim zaczniesz
 • Zawsze najpierw aktualizuj serwer ESMC.
 • ESET Management Agent (7.x) nie połączy się z serwerem ERA w wersji 6.x.
 • Nie aktualizuj komponentów ERA Agent, jeśli te łączą się poprzez ERA Proxy. Przed wykonaniem aktualizacji, zapoznaj się z tym artykułem w Pomocy Online ESET.
 

Dodatkowa pomoc