[KB6011] Komunikat "Instalowanie profilu nie powiodło się" podczas wdrażania urządzenia z system iOS

Problem

 • Wdrożenia urządzenia z system iOS przy użyciu Mobile Device Connector kończy się niepowodzeniem z komunikatem "Instalowanie profilu nie powiodło się"

Rozwiązanie

Przed rozpoczęciem

Upewnij się że wdrożyłeś prawdiłowo urządzenie z systemem iOS. Zapoznaj się z artykułem w naszej Bazie wiedzy w celu uzyskaniu większej ilości informacji: ESET Mobile Device Management for Apple iOS (6.3 lub nowsza)

Aby zweryfikować przyczynę problemu zweryfikuj poniższą listę:

 • Na urządzeniu nie powinny być zainstalowane inne profile MDM — usuń wszystkie pozostałe profile MDM w ustawieniach urządzenia.
   
 • Komunikcja pomiędzy urządzeniem a modułem MDM nie może być blokowana — upewnij się, że wszystkie wszystkie porty MDM są dostępne.
   
 • Upewnij się, że posiadasz prawidłowe certyfikaty HTTPS oraz APNS

  Ostrzeżenie:

  Pole Host w certyfikacie HTTPS MUSI ODPOWIADAĆ polu Hostname, które zostało skonfigurowane w polityce dla ESET Mobile Device Connector.

 • Podczas pobierania profilu upewnij się, że połączenie z internetem nie zostało przerwane lub zakończone.
   
 • Upewnij się, że posiadasz prawidłowy adres URL oraz token wdrożenia lub, że Twoje urządzenie zostało dodane do białej listy.
   
 • Upewnij się, że łańcuch certyfikatu jest prawidłowy.

Dodatkowa pomoc