[KB3607] Jak wykonać migrację ESET Remote Administrator z wersji 5 do wersji 6?

Rozwiązanie

Zanim operacja zostanie wykonana:

Ponieważ ESET Remote Administrator w wersji 6 korzysta z zupełnie nowej architektury, konieczne jest zweryfikowanie przez obecnych użytkowników ERA, że ich sieć jest gotowa do tej aktualizacji i ten proces nie spowoduje utraty funkcjonalności. Proszę zapoznać się z poniższymi punktami:

 • ESET Remote Administrator w wersji 6 używa nowego interfejsu graficznego zoptymalizowanego pod kątem produktów ESET Endpoint w wersji 6. Możliwe jest zarządzenie ESET ENDPOINT w wersji 5 (oraz wcześniejszymi wersjami ESET Business Edition) tylko w zakresie funkcjonalności dostępnych dla wszystkich tych aplikacji. Z tego powodu zalecamy aktualizację komputerów klienckich do wersji 6 podczas migracji serwera ERA do wersji 6.
 • Grupy parametryczne, grupy statyczne zsynchronizowane z Active Directory, zadania i polityki z wcześniejszych wersji ERA nie mogą zostać importowane z powodu zmian w interfejsie konfiguracyjnym. Zalecamy zapisanie reguł polityk przed aktualizacją do najnowszej wersji ERA.

Wymagania wstępne
Dokonuje aktualizacji instalując serwera ERA v6 na innym serwerze niż ten, na którym zainstalowany jest serwer ERA v5

 1. Na nowym serwerze zainstaluj ESET REMOTE ADMINSTRATOR
 2. Na serwerze na którym aktualnie zainstalowana jest ERA w wersji 5, należy wykonać kopię zapasową istniejącej bazy danych zgodnie z poniższymi krokami:

  a. Proszę użyć poniższego łącza w celu pobrania ESET REMOTE Administrator MIGRATION TOOL (ERA narzędzie do migracji). Aby pobrać to narzędzie potrzebne będą dane do istniejącej licencji - nazwa użytkownika i hasło. Jeżeli nie posiadają Państwo tych danych mogą je Państwo pobrać STĄD.

  Pobierz ESET Remote Administrator Migration Tool

  b. Kiedy proces pobierania się zakończy, proszę wypakować folder Win32 i dwukrotnie kliknąć myszą na Migration Tool (jeżeli wyświetli się błąd systemowy, proszę upewnić się, że wspomniany wcześniej pakiet Microsoft Redistributable Package został zainstalowany)

  c. Proszę wybrać "Export" i wybrać "NEXT"  d. Proszę wybrać "zgadzam się na warunki licencyjne" i wybrać "Next"

  e. Proszę zaznaczyć dane, które chcemy wyeksportować. i wybrać "Next"  f. Proszę utworzyć nowy folder na pulpicie i nazwać go "ERA 5 Baza danych". W aplikacji ERA MIGRATION TOOL, proszę wybrać opcję "Browse", wskazać miejsce utworzonego wcześniej folderu, wprowadzić nazwę dla tego pliku i wybrać "Save". Następnie proszę kliknąć przycisk "Next"  g. ERA Migration Tool wyświetli pasek postępu eksportu baz danych. Po jego ukończeniu proszę kliknąć przycisk "Finish"

 3. Proszę przenieść utworzony plik do serwera, gdzie zainstalowana jest ERA w wersji 6-ej.
 4. Na nowym serwerze, gdzie zainstalowana jest ERA 6, proszę kliknąć na ESET REMOTE ADMINISTRATOR MIGRATION TOOL. Aby pobrać to narzędzie potrzebne będą dane do istniejącej licencji - nazwa użytkownika i hasło. Jeżeli nie posiadają Państwo tych danych mogą je Państwo pobrać STĄD.

  Pobierz ESET Remote Administrator Migration Tool
 5. Proszę dwukrotnie kliknąć na ERA Migration Tool, aby go uruchomić. Proszę wybrać "Import" i nacisnąć "Next"
 6. Proszę zaznaczyć I accept the terms in the license agreement w wypadku, gdy zgadzają się Państwo na warunki licencji.
 7. Proszę wpisać adres IP nowego serwera ERA (tam gdzie zainstalowana jest ERA w wersji 6-tej) w polu "Host", oraz wybrać numer portu, używany do połączenia z serwerem ERA (domyślnie jest to
  2223) w polu "Port"
 8. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła do konta używanego jako konto administratora serwera ERA 6 w polu "Username" i "Password", a następnie należy wybrać "Next"

 9. Proszę wybrać "Browse" i wskazać plik kopii bazy ERA, wykanany w punkcie 2, a następnie wybrać "Next".

 10. Narzędzie ERA Migration Tool powiadomi użytkownika, jeżeli którekolwiek z ustawień zostaną zmienione w wyniku procesu importowania bazy danych. Proszę wybrać z listy elementy, które chcemy zaimportować i wybrać "Next".

 11. Narzędzie ERA Migration Tool wyświetli stan postępu importu bazy danych. Proszę wybrać "Next" kiedy wszystkie dane zaimportowane zostaną oznaczone jako ukończone.

 12. Jeżeli wybrana zostanie migracja użytkowników, ich hasła zostaną zamienione przez wygenerowane losowo. Proszę wybrać "Save passwords" żeby wyeksportować do pliku CSV nowo wygenerowane hasła dla użytkowników ERA.
 13. Narzędzie ERA Migration tool może wyeksporotwać skrypt, który należy uruchomić na stacjach klienckich, aby dopasować ustawienia z tymi, otrzymanymi przy migracji ERA. Proszę wybrać "Save script" zaraz obok żądanego systemu operacyjnego dla stacji klienckich. Kiedy zostanie to wykonane proszę kliknąć "Finish".

 14. Proszę wykonać spis grup, zadań oraz ustawień polityk aktualnie używanych przed procesem odinstalowywania oprogramowania na stacjach klienckich.
 15. Opcja zdalnego odinstalowywania oprogramowania ESET na stacja klienckich znajduje się TUTAJ
 16. Dodawanie nowych klientów do serwera ERA 6
 17. Wysyłanie agenta ERA do komputerów klienckich
 18. Instalacja zdalna rozwiązań ESET ENDPOINT do stacji klienckich. Po procesie instalacji, można wykorzystać spis wykonany w punkcie 7 oraz utworzony skrypt wygenerowany w punkcie 13, aby wprowadzić stosowane dane na stacjach klienckich.
   

 Aktualizacja ESET REMOTE ADMINISTRATOR do wersji 6 na aktualnie działającym już serwerze ERA i aktualizacja klientów do wersji 6

 1. Proszę użyć poniższego łącza w celu pobrania ESET REMOTE Administrator MIGRATION TOOL (ERA narzędzie do migracji). Aby pobrać to narzędzie potrzebne będą dane do istniejącej licencji - nazwa użytkownika i hasło. Jeżeli nie posiadają Państwo tych danych mogą je Państwo pobrać STĄD.

  Pobierz ESET Remote Administrator Migration Tool
 2. Kiedy proces pobierania się zakończy, proszę wypakować folder Win32 i dwukrotnie kliknąć myszą na Migration Tool (jeżeli wyświetli się błąd systemowy, proszę upewnić się, że wspomniany wcześniej pakiet Microsoft Redistributable Package został zainstalowany)
 3. Proszę wybrać "Export" i wybrać "NEXT"

 4. Proszę zaznaczyć dane, które chcemy wyeksportować. i wybrać "Next"

 5. Proszę utworzyć nowy folder na pulpicie i nazwać go "ERA 5 Baza danych". W aplikacji ERA MIGRATION TOOL, proszę wybrać opcję "Browse", wskazać miejsce utworzonego wcześniej folderu, wprowadzić nazwę dla tego pliku i wybrać "Save". Następnie proszę kliknąć przycisk "Next"

 6. Proszę kliknąć "Finish", kiedy eksport danych się zakończy.

 7. Proszę wykonać spis grup, zadań oraz ustawień polityk aktualnie używanych przed procesem odinstalowywania oprogramowania na stacjach klienckich.
 8. Opcja zdalnego odinstalowywania oprogramowania ESET na stacja klienckich znajduje się TUTAJ
 9. Przejdź do START-WSZYSTKIE PROGRAMY-ESET-ESET REMOTE ADMINISTRATOR CONSOLE - UNINSTALL. Porszę postępować zgodnie z komunikatami na ekranie aby odinstalować ESET REMOTE ADMINISTRATOR CONSOLE v 5.x
 10. Przejdź do START-WSZYSTKIE PROGRAMY-ESET-ESET REMOTE ADMINISTRATOR SERVER - UNINSTALL Proszę postępować zgodnie z komunikatami na ekranie aby odinstalować ESET REMOTE ADMINISTRATOR SERVER V 5.x
 11. Proszę zainstalować ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6.
 12. Kliknij dwukrotnie na narzędziu ERA MIGRATION TOOL aby je uruchomić. Proszę wybrać "Import" i wybrać "Next".

 13. Proszę zaznaczyć I accept the terms in the license agreement w wypadku, gdy zgadzają się Państwo na warunki licencji.
 14. Proszę wpisać adres IP nowego serwera ERA (tam gdzie zainstalowana jest ERA w wersji 6-tej) w polu "Host", oraz wybrać numer portu, używany do połączenia z serwerem ERA (domyślnie jest to 2223) w polu "Port"
 15. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła do konta używanego jako konto administratora serwera ERA 6 w polu "Username" i "Password", a następnie należy wybrać "Next"

 16. Proszę wybrać "Browse" i wskazać plik kopii bazy ERA, wykanany w punkcie 2, a następnie wybrać "Next"

 17. Narzędzie ERA Migration Tool powiadomi użytkownika, jeżeli którekolwiek z ustawień zostaną zmienione w wyniku procesu importowania bazy danych. Proszę wybrać z listy elementy, które chcemy zaimportować i wybrać "Next".

 18. Narzędzie ERA Migration Tool wyświetli stan postępu importu bazy danych. Proszę wybrać "Next" kiedy wszystkie dane zaimportowane zostaną oznaczone jako ukończone.

 19. Jeżeli wybrana zostanie migracja użytkowników, ich hasła zostaną zamienione przez wygenerowane losowo. Proszę wybrać "Save passwords" żeby wyeksportować do pliku CSV nowo wygenerowane hasła dla użytkowników ERA.
 20. Narzędzie ERA Migration tool może wyeksporotwać skrypt, który należy uruchomić na stacjach klienckich, aby dopasować ustawienia z tymi, otrzymanymi przy migracji ERA. Proszę wybrać "Save script" zaraz obok żądanego systemu operacyjnego dla stacji klienckich. Kiedy zostanie to wykonane proszę kliknąć "Finish".

 21. Dodawanie nowych klientów do serwera ERA 6
 22. Wysyłanie agenta ERA do komputerów klienckich
 23. Instalacja zdalna rozwiązań ESET ENDPOINT do stacji klienckich. Po procesie instalacji, można wykorzystać spis wykonany w punkcie 7 oraz utworzony skrypt wygenerowany w punkcie 5, aby wprowadzić stosowane dane na stacjach klienckich.

Dodatkowa pomoc