[KB2993] Jak zainstalować program ESET Remote Administrator i skonfigurować kopię dystrybucyjną aktualizacji?

Rozwiązanie


W celu skonfigurowania programu ESET Remote Administrator, musimy wykonać cztery podstawowe kroki:

I. Instalacja narzędzia ESET Remote Administrator.

II. Konfiguracja kopii dystrybucyjnej.

III. Utworzenie paczki instalacyjnej.

IV. Instalujemy program ESET na stacjach klienckich za pomocą instalacji wypychanej.

Ważne!

Ten artykuł składa się z części pierwszej i drugiej. Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące części trzeciej i czwartej znajdują się w artykule:

Przed konfigurowaniem programu ESET Remote Administrator (ERA), zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi ESET Remote Administrator

I. Pobieramy i instalujemy program ESET Remote Administrator

Pobieramy odpowiednie pliki z odnośników znajdujących się poniżej. Podczas pobierania zostaniemy poproszeni o podanie nazwy użytkownika i hasła z posiadanej licencji. Podczas instalacji ESET Remote Administrator Server zostaniemy również poproszeni o wczytanie pliku nod32.lic. W przypadku utraty hasła lub nazwy użytkownika możemy skorzystać z formularza odzywskiwania 

Uwaga:

Aby zainstalować program ESET Remote Administrator Server konieczne jest posiadanie pliku .lic aby zakończyć instalację.

Pliki instalacyjne dostępne są na naszej stronie pod TYM adresem

II. Konfiguracja kopii dystrybucyjnej aktualizacji w programie ESET Remote Administrator Console

Możemy stworzyć dowolną liczbę serwerów kopii dystrybucyjnej jeżeli jest to konieczne do zapewnienia efektywnego rozprowadzenia baz sygnatur wirusów oraz aktualizacji komponentów programów w naszej sieci. Kopia dystrybucyjna może zostać skonfigurowana jako serwer http lub jako udostępniony folder sieciowy. Dystrybucja kopii za pośrednictwem serwera HTTP jest łatwiejsza w konfiguracji i nie jest ograniczona przez limity licencyjne serwera, które mogą występować w przypadku udostępnienia aktualizacji za pośrednictwem folderu sieciowego.

Bez względu na wybraną przez nas metodę, istnieje kilka miejsc pozwalających nam skonfigurować kopię dystrybucyjną:

  • ESET Remote Administrator Console
  • ESET Endpoint Security
  • ESET Endpoint Antivirus


Konfiguracja kopii dystrybucyjnej dostępnej z wewnętrznego serwera http (zalecane):

NOTKA:

Gdy korzystamy z metody udostępnia kopii dystrybucyjnej za pomocą serwera HTTP, zalecana ilość klientów aktualizujących się z niego to 400. W dużych sieciach gdzie liczba klientów przekracza 400, zalecane jest dodatkowe rozprowadzanie aktualizacji przy użyciu programów ESET Endpoint Security, ESET Remote Antivirus oraz kolejnych serwerów ESET Remote Administrator. Jeżeli kopia dystrybucyjna musi być scentralizowana do jednego serwera, zalecane jest użycie innego typu serwera http, takiego jak Apacze lub IIS.

1. Otwieramy ERAC klikając dwukrotnie ikonę ESET Remote Administrator Console znajdującą się na pulpicie lub klikając Start> Wszystkie programy> ESET> ESET Remote Administrator Console> ESET Remote Administrator Console.

2. Weryfikujemy czy jesteśmy połączeni z ESET Remote Administrator Server

3. Klikamy Narzędzia > Opcje serwera.

4. Klikamy zakładkę Aktualizacje i wprowadzamy naszą Nazwę użytkownika i Hasło w odpowiednich polach

5. Zaznaczamy pole przy Utwórz kopię dystrybucyjną aktualizacji.

6. Zaznaczamy pole przy Udostępnij pliki aktualizacji za pomocą wewnętrznego serwera HTTP. Jeżeli chcemy użyć innego portu niż port 2221, wpisujemy wartość w pole Port serwera HTTP(s) (domyślna wartość jest zalecana jeżeli żaden inny program nie korzysta z tego portu)

7. Klikamy Aktualizuj teraz po czym wyświetli się okno komunikatu ( „ Spowoduje to najpierw zastosowanie opcji serwera, a następnie wyzwolenie zdarzenia. Czy kontynuować?”) Klikamy Tak.

 

Konfigurowanie udostępnienia kopii dystrybucyjnej aktualizacji jako udostępniony folder sieciowy (metoda alternatywna):

1. Tworzymy udostępniony folder na lokalnym lub sieciowym dysku twardym. Folder ten musi być dostępny dla wszystkich użytkowników korzystających z programów ESET oraz zapisywalne przez lokalne konto systemowe. (Jeżeli udostępniony folder znajduje się na innym komputerze w sieci, konieczne jest określenie autoryzacji do uzyskania dostępu do tego komputera). By uzyskać więcej informacji zapoznajemy się z artykułem :

 2. Zaznaczamy pole obok Utwórz kopię dystrybucyjną aktualizacji w oknie Opcje serwera (Narzędzia > Opcje serwera).

3. Klikamy zakładkę Aktualizacje i wprowadzamy naszą Nazwę użytkownika i Hasło w odpowiednich polach

4. Podajemy ścieżkę do udostępnionego folderu sieciowego (stworzonego w punkcie 1) np. CMirror

 

5. Klikamy Aktualizuj teraz po czym wyświetli się okno komunikatu ( „ Spowoduje to najpierw zastosowanie opcji serwera, a następnie wyzwolenie zdarzenia. Czy kontynuować?”) Klikamy Tak.

6. Po stworzeniu serwera kopii dystrybucyjnej, musimy skonfigurować stacje klienckie aby uzyskać dostęp do aktualizacji:

7. Kiedy zakończymy wszystkie powyższe kroki, wykonujemy część III i IV dostępną na stronie:

Dodatkowa pomoc