[KB6734] Linuxile mõeldud ESET Remote Administrator 6.5 (ja uuema) üleviimine uusimale ESET Security Management Center 7-le

Lahendus

Windowsi kasutajad: ESET Remote Administrator 6.5 ja uuema uuendamine ESMC 7.2 peale.
 

I. ERA serveri uuendamine ESMC serveriks

II. ESET Management Agenti uuendamine

III. ERA puhverserveri uuendamine (Linuxi ja ERA Virtual Appliance'i kasutajatele)


I. ERA serveri uuendamine ESMC serveriks

ESMC 7.2 peale saab otse uuendada ainult ERA versiooni 6.5 või uuemat.

 • Kui kasutad ERA versioone 6.0 - 6.3, uuenda esmalt ERA 6.4 peale.
 • Kui kasutad ERA versioon 6.4, uuenda ESMC 7.1 peale.
Uuendamise tüüp Installimise koht Millal kasutada Link juhistele
Komponendi uuendamise kliendi ülesanne ESMC veebikonsool
 • Soovitatav protseduur (Mitte virtuaalse seadme korral)
Kliendi ülesanne Run Command ESMC veebikonsool
 • Kasuta, kui komponendi uuendamise ülesanne ebaõnnestub.
 • Installe laaditakse alla eraldi.
Agendi käsitsi installimine Linux terminal
 • Ainult edasijõudnutele.
 • Nõuab teadmisi Linuxi terminalist.
Andmebaasi tõmbamine vanemast ERA/ESMC VA-st VA terminal
 • Kui oled kasutanud ESMC virtuaalset seadet (näiteks VMWare või Virtual Box), saad teha andmebaasi tõmbamise ja seejärel uuendada agente komponentide uuendamise ülesandega.


ESMC Serveri, Tomcati ja veebikonsooli käsitsi uuendamine

I. ESMC serveri uuendamine

Kõik selle artikli etapid tuleb käivitada Linuxi terminalis. Kui kasutad 32-bitist Linuxi süsteemi, ära uuenda. ESMC 7.1 server (ja uuem) ei toeta 32-bitist arhitektuuri.

 1. Laadi alla ERA Serveri installer:

  wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/server/linux/latest/server-linux-x86_64.sh

   
 2. Muuda faili õigused käivitatavaks:

  sudo chmod +x server-linux-x86_64.sh
   
 3. Käivita installifail:

  sudo ./server-linux-x86_64.sh
   
 4. Intallimise ajal küsitakse, kas Sa nõustud EULA ja Privaatsuspoliitikaga ja kas soovid liituda Toote täiustamise programmiga. Vastuse kinnitamiseks klõpsa sisestusklahvi.

Kui saad uuendades ebapiisavate õigustega seotud tõrke:

Vaata esmalt tõrgete logi:

cat /var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

ja toimi järgmiselt:

 • lisa ajutiselt „era“ kasutajale SUPER õigused
   
 • Leia siit üles tegelik kasutajanimi ja serveriühendus: /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini
 • Localhosti andmebaasi serveri korral kasuta:

  mysql -u root -p

  ja sisesta:

  grant SUPER on *.* to era@'localhost';

 • Teises masinas töötava andmebaasi serveri korral kasuta:

  mysql -u root -p --host=

  ja sisesta:

  grant SUPER on *.* to 'era'@'%';
   

 • Eemalda kindlasti pärast uuendamist SUPER õigused:
 • Localhosti andmebaasi serveri korral kasuta:

  mysql -u root -p

  ja sisesta:

  revoke SUPER on *.* from 'era'@'localhost';

 • Teises masinas oleva andmebaasi serveri korral kasuta:

  mysql -u root -p --host=

  ja sisesta:

  revoke SUPER on *.* from 'era'@'%';


 1. Installimine jätkub. Kui see on lõppenud, järgi allolevaid edasisi samme.

II. Uuenda Tomcat

ESMC 7.2 nõuab Tomcat 9-t või uuemat. Paljud Linuxi süsteemid teevad taustal regulaarseid uuendusi, või ei ole uuemat versiooni saadaval. Mõnes Linuxi eksemplaris kasutatakse erinevat Tomcati versiooni. Muuda II ja III osa juhistes olevaid aadresse vastavalt oma süsteemile.

 1. Enne Tomcati uuendamist varunda oma fail server.cml, mis talletab Tomcati konfiguratsiooni. Faili asukohaks on /etc/tomcat7/server.xmlvõi muu sarnane asukoht. Leiad selle järgmise käsuga:

  sudo find / -name server.xml
   
 2. Server.xml faili varundamiseks kopeeri see oma kodukausta. Näiteks:

  sudo cp /etc/tomcat7/server.xml /home/user/backup.server.xml

III. Veebikonsooli käsitsi uuendamine

 1. Laadi alla ESMC veebikonsool:

  wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/webconsole/latest/era.war
   
 2. Varunda veebikonsooli konfiguratsioonifail, kopeeri see oma kodukausta. Näiteks:

  cp /var/lib/tomcat7/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties /home/user/backup.Era.WebServerConfig.properties
   
 3. Peata teenus Tomcat:

  sudo systemctl stop tomcat7
   
 4. Eemalda vanad veebikonsooli failid:

  sudo rm -rf /var/lib/tomcat7/webapps/era /var/lib/tomcat7/webapps/era.war
   
 5. Kopeeri uus era.war fail

  sudo cp era.war /var/lib/tomcat7/webapps/
   
 6. Käivita teenus Tomcat:

  sudo systemctl start tomcat7
   
 7. Oota kuni Tomcat pakib faili era.war lahti. Uus kaust era ilmub kausta /var/lib/tomcat7/webapps/
   
 8. Taasta varundatud veebikonsooli konfiguratsioonifail:

  sudo cp /home/user/backup.Era.WebServerConfig.properties /var/lib/tomcat7/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties
   
 9. Taastatud konfiguratsiooni rakendamiseks käivita teenus Tomcat uuesti.
   
 10. Nüüd saad veebikonsooli sisse logida.

IV. RD-anduri uuendamine

RD-anduri uuendamiseks käivita installer järgmiselt:


sudo ./rdsensor-linx-x86_64.sh --skip-license

Parameeter --skip-license jätab vahele ESET-i lõppkasutaja lepingu (EULA) kuvamise. Kui soovid EULA-t enne sellega nõustumist vaadata, ära kasuta RD-anduri installimisel seda parameetrit.II. ESET Management Agenti uuendamine

Alates versioonist 7 kannab ERA Agent nime ESET Management Agent.

Enne alustamist
 • Uuenda alati esmalt ESMC serveri masin.
 • ESET Management Agent ei saa ühendada ERA 6.x serveriga.
 • Ära uuenda ERA Agente, mis ühendavad ERA puhverserveri kaudu enne sobiva puhverserveri lahenduse sisseseadmist.
  • ERA versiooni 6.x agent saab luua ühenduse ESMC 7 serveriga.
  • ESET Management Agenti (versioon 7.x) ei saa ühendada ESMC 7.x serveriga ERA puhverserveri kaudu.
  • ESET Management Agenti (versioon 7.x) ei saa ühendada ERA 6.x serveriga.
ERA 6.x Agenti uusimale ESET Managementi Agentile üleviimiseks on erinevaid viise.
 
Uuendamise tüüp Installimise koht Millal kasutada Link dokumentatsioonile
Komponendi uuendamise kliendi ülesanne ESMC veebikonsool
 • Soovitatav protseduur.
Kliendi ülesanne Run Command ESMC veebikonsool
 • Kasuta, kui komponendi uuendamise ülesanne ebaõnnestub.
 • Installer laaditakse iga kliendi jaoks eraldi alla.
Käsitsi paigaldamine Linux terminal
 • Ainult edasijõudnutele.
 • Nõuab teadmisi Linuxi Terminali kohta.


Agendi installimine ülesandega Run Command Client

Järgmiste sammude jaoks on soovitatav kasutada ESMC administraatori kontot.

 1. Loo uued dünaamilised rühmad, mis tuvastavad klientseadmes operatsioonisüsteemi - üks rühm 32-bitisele ja teine 64-bitisele:
  1. Loo 32-bitistele süsteemidele dünaamiline rühm järgmiste parameetritega:
   • Toiming "AND"
   • Lisa reegel OS-i väljaanne > OS-i platvorm = (võrdne) 32-bitti
   • Lisa reegel OS-i väljaanne > OS-i tüüp sisaldab Linuxit
     
  2. Loo 64-bitistele süsteemidele dünaamiline rühm järgmiste parameetritega:
   • Toiming "AND"
   • Lisa reegel OS-i väljaanne > OS-i platvorm = (võrdne) 64-bitti
   • Lisa reegel OS-i väljaanne > OS-i tüüp sisaldab Linuxit
     
  3. Loo vastloodud 32-bitise malli põhjal dünaamiline rühm.
    
  4. Loo vastloodud 64-bitise malli põhjal dünaamiline rühm.

    
 2. Loo uus kliendi ülesanne 32-bitiste süsteemide jaoks:
  1. Vali jaotises Basic rippmenüüst Task suvandRun Command
    
  2. Vali jaotisest Targets32-bitistele operatsioonisüsteemidele loodud dünaamiline rühm.
    
  3. Sisesta jaotises Settings üks järgmistest käskudest väljale Command line to run asendaSERVERtegeliku serveri nimega ja share jagamisnimega):

   HTTP kohaliku jagamise käsk: wget -q http://SERVER/share/agent-linux-i386.sh -O /tmp/agent-linux-i386.sh && chmod a+x /tmp/agent-linux-i386.sh && /tmp/agent-linux-i386.sh --skip-license &> /tmp/era-agent-upgrade.txt

   Veebikäsu taotlus: wget -q https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/agent/latest/agent-linux-i386.sh -O /tmp/agent-linux-i386.sh && chmod a+x /tmp/agent-linux-i386.sh && /tmp/agent-linux-i386.sh --skip-license &> /tmp/era-agent-upgrade.txt
    

 3. Loo uus kliendi ülesanne 64-bitiste süsteemide jaoks:
  1. Vali jaotises Basicrippmenüüst TasksuvandRun Command .
    
  2. Vali jaotisest Targets64-bitistele operatsioonisüsteemidele loodud dünaamiline rühm
    
  3. Sisesta jaotises Settingsüks järgmistest käskudest väljale Command line to run(asenda servertegeliku serveri nimega ja readonlysharejagamisnimega):

   HTTP kohaliku jagamise käsk: wget -q http://SERVER/share/agent-linux-x86_64.sh -O /tmp/agent-linux-x86_64.sh && chmod a+x /tmp/agent-linux-x86_64.sh && /tmp/agent-linux-x86_64.sh --skip-license &> /tmp/era-agent-upgrade.txt

   Veebikäsu taotlus: wget -q https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/agent/latest/agent-linux-x86_64.sh -O /tmp/agent-linux-x86_64.sh && chmod a+x /tmp/agent-linux-x86_64.sh && /tmp/agent-linux-x86_64.sh --skip-license &> /tmp/era-agent-upgrade.txt

 4. Jälgi Installitud rakenduste jaotist Arvuti üksikasjad. Võib juhtuda, et kaks Agenti (üks kasutab vana versiooni ja teine uuemat versiooni) töötavad klientmasinas üheaegselt. See on ainult ajutine. Aegunud rakenduste aruannet saad jälgida ka arvutite jaotises (kasuta konkreetsete arvutite kuvamiseks üksikasjalikku vaadet). Pane tähele, et selle aruande andmeid uuendatakse üks kord tunnis.


Käsitsi paigaldamine

Agenti saad ka käsitsi uuendada, kasutades Agendi installifaili. Agendi käsitsi uuendamiseks toimi järgmiselt.

 1. Laadi alla EM Agendi installer:

  64-bitine
  wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/agent/latest/agent-linux-x86_64.sh

  32-bitine
  wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/agent/latest/agent-linux-i386.sh
   
 2. Muuda faili õigused käivitatavaks:

  sudo chmod +x agent-linux-x86_64.sh
   
 3. Käivita installifail:

  sudo ./agent-linux-x86_64.sh
   
 4. Intallimise ajal küsitakse kas Sa nõustud EULA and Privaatsuspoliitikagaja kas soovid liitudaToote täiustamise programmiga. . Vastuse kinnitamiseks klõpsa sisestusklahvi.
   
 5. Installimine jätkub. Pärast installimist saab Agenti kasutada. Oota paar minutit, kuni see on lähtestatud ja alustab ESMC serveriga ühenduse loomist.

 

III. ERA puhverserveri uuendamine (Linuxi ja ERA virtuaalse seadme kasutajatele)

Külasta seda teabebaasi artiklit ERA 6 puhverserveri migreerimise kohta Apache HTTP puhverserverisse (Linux ja virtuaalneseade).

Enne alustamist
 • Uuenda alati esmalt ESMC serveri masin.
 • ESET Management Agent (7.x) ei saa luua ühendust ERA 6.x serveriga.
 • Ära uuenda ERA Agente, mis ühenduvad läbi ERA puhverserveri enne, kui sobiv puhverserveri lahendus on sisse seatud. ESET Management Agent (7.x) ei saa luua ühendust ESMC Serveriga ERA puhverserveri kaudu.
 

Kas vajad täiendavat abi?