[KB6097] Ako súčasne nasadiť na klientske pracovné stanice ERA Agenta aj bezpečnostný produkt ESET Endpoint (6.4)

Problém

 • Nástroj ESET Remote Administrator vo verzii 6.4.x a novšej vám umožňuje súčasne nainštalovať ERA Agenta aj bezpečnostný produkt ESET Endpoint (no len pre platformu Windows).
 • All-in-one inštalátor teraz v jednom vopred nakonfigurovanom inštalačnom balíku vo formáte .exe obsahuje ERA Agenta, ESET produkt, licenciu aj politiky.

All-in one inštalačný balík je určený na lokálne nasadenie na pracovné stanice a správca by mal túto metódu použiť z nasledujúcich dôvodov:

 • vyžaduje interakciu používateľa na jednotlivých pracovných staniciach
 • vyžaduje účet správcu domény (nie bežný používateľský účet)
 • prístupovú frázu certifikátu je možné extrahovať na klientskom počítači, keďže je zahrnutá v inštalačnom súbore vo formáte .exe

ERA Agent môže byť nainštalovaný aj pomocou Live inštalátora, vzdialeným nasadením alebo manuálne (lokálnym nasadením ERA Agenta). O jednotlivých metódach nasadenia sa dočítate v nasledujúcom článku Databázy znalostí spoločnosti ESET:

Podrobnosti

ESET Remote Administrator Agent (ERA Agent) uľahčuje komunikáciu medzi klientskymi počítačmi, ostatnými ESET Remote Administrator (ERA) komponentmi, ako je napríklad ERA Proxy Server, a samotným ERA Serverom. ERA Agent musí byť nainštalovaný na všetkých klientskych počítačoch, kde sú nainštalované ostatné ERA komponenty alebo produkty ESET Endpoint.

Riešenie

V ERA Web Console vytvorte all-in-one inštalačný balík

Riaďte sa nižšie uvedenými pokynmi a v nástroji ESET Remote Administrator (ERA) vo verzii 6.4.29 a novšej vytvorte all-in-one inštalátor, pomocou ktorého budete môcť na klientske pracovné stanice nasadiť a nainštalovať ERA Agenta a produkt ESET Endpoint pre platformu Windows (prostredníctvom all-in-one inštalátora sa na klienta prenesú aj príslušné politiky, licencia a prednastavený názov hostiteľa ERA Servera a port pre komunikáciu s ERA Serverom).

Tichá inštalácia

Ak si prajete, aby inštalácia na klientskych počítačoch prebehla bez zobrazovania dialógových okien, prečítajte si druhú časť tohto článku venovanú .

 1. V časti Rýchle odkazy, kliknite na možnosť Nasadiť ERA Agenta....

Obr. 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. V časti Lokálne nasadenieVytvoriť all-in-one inštalátor (iba Windows) kliknite na tlačidlo Vytvoriť inštalátor.

Obr. 1-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. V okne Vytvoriť balík inštalátora - Certifikát sú bezpečnostný certifikát a certifikačná autorita zvolené automaticky na základe dostupných certifikátov, môžete však zadať aj vlastný certifikát.

  Ak ste počas inštalácie programu ERA zadali pre certifikát prístupovú frázu, napíšte toto heslo do poľa Prístupová fráza certifikátu.

Obr. 1-3
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Rozbaľte sekciu Konfigurácia a pri položke Balík na inštaláciu si zo zoznamu vyberte požadovaný produkt ESET Endpoint (k dispozícii sú iba produkty pre platformu Windows, keďže len pre tie je možné vytvoriť all-in-one inštalačný balík).

  Automatickú aktiváciu produktu podporujú iba ESET Endpoint produky vo verzii 6.4 a novších

  Ak si zvolíte produkt vo verzii 6.3 alebo v akejkoľvek staršej verzii, automatická aktivácia nebude fungovať a produkt budete musieť aktivovať neskôr. Bezpečnostné produkty ESET vo verzii 6.4 a novších budú pri inštalácii aktivované automaticky.

  Položky Licencia, Názov hostiteľa servera a Port sú zvolené automaticky.

Obr. 1-4
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť balík a následne si na základe verzie vášho operačného systému zvoľte jeden z dvoch možných súborov na stiahnutie. Kliknite na požadovanú verziu a začne sa sťahovanie.

Obr. 1-5
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Cez účet doménového správcu na klientskom počítači spustite all-in-one inštalačný balík (súbor s názvom napríklad ERA_Installer_x64_en_US.exe). Následne sa otvorí okno sprievodcu inštaláciou.


Podrobné inštrukcie týkajúce sa sprievodcu inštaláciou nájdete v kapitole Sprievodca all-in-one inštaláciou ERA Agenta v online pomocníkovi pre program ERA.


 Tichá inštalácia all-in-one inštalačného balíka

All-in-one inštalačný balík vytvorený cez ERA Web Console môžete na klientsky počítač nainštalovať v tichom režime. Pred použitím tejto metódy sa uistite, či sú splnené nasledujúce požiadavky:

 • Inštalačný balík musí byť uložený lokálne na požadovanom zariadení.
 • Tichú inštaláciu je možné vykonať len prostredníctvom účtu s oprávneniami správcu.
 • Odporúčame použiť príkazový riadok spustený s právami správcu.
 • Musí byť použitý balík inštalátora vo formáte .exe.

Pokiaľ sú všetky spomenuté požiadavky splnené, môžete pristúpiť k samotnej inštalácii. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Cez príkazový riadok prejdite k umiestneniu inštalačného balíka.
   
 2. Inštalátor spustite s parametrom --silent (napriklad C:\Users\Admin\Downloads>ERA_Installer_x64_en_US.exe --silent)

  Môžete pridať aj parameter --avr-disable, ktorým vypnete nástroj ESET AV Remover. (napríklad C:\Users\Admin\Downloads>ERA_Installer_x64_en_US.exe --silent --avr-disable)
   
 3. Inštalácia následne prebehne v tichom režime (t.j. počas inštalácie sa nebudú zobrazovať žiadne dialógové okná ani indikátor priebehu inštalácie).
   
 4. Balík bude nainštalovaný s predvoleným nastaveniami.

Nastavenia pre tichú inštaláciu

Pri inštalácii v tichom režime sa štandardne uplatňujú tieto nastavenia:

 • schválenie Licenčnej zmluvy koncového používateľa (EULA)
 • zapnutie technológie ESET LiveGrid
 • vypnutie detekcie potenciálne nechcených aplikácií

Po dokončení inštalácie môžete tieto predvolené nastavenia zmeniť. Upraviť predvolené nastavenia je možné aj pred samotnou inštaláciou pri vytváraní all-in-one inštalačného balíka v sekcii Konfigurácia. V rámci Typu konfigurácie si môžete Vybrať konfiguráciu zo zoznamu politík. Zvoľte politiku pre konfiguráciu ERA Agenta a pre konfiguráciu vášho bezpečnostného produktu ESET Endpoint (nová politika sa v danom kroku vytvoriť nedá).

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)