[KB3686] Ako nasadím produkt ESET Endpoint Security pre Android (2.x) pomocou nástroja ESET Remote Administrator (6.x)?

Problém

 • Ako na klientske zariadenia vzdialene nainštalovať produkt ESET Endpoint Security pre Android (2.x) pomocou nástroja ESET Remote Administrator

 O správe mobilných zariadení Apple iOS sa dozviete tu.

Riešenie

Ak na spravovanie vašej siete nepoužívate nástroj ESET Remote Administrator,

na jednotlivých mobilných zariadeniach postupujte podľa týchto krokov.

Požiadavky


Pozrite si inštrukcie pre nástroj ERA vo verzii 6.3 a starších
 

 1. Otvorte ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) vo vašom webovom prehliadači a prihláste sa. Ako otvorím ERA Web Console?
   
 2. Kliknite na záložku Počítače a vyberte skupinu, do ktorej chcete pridať mobilné zariadenie/a. Následne kliknite na Pridať nový → Mobilné zariadenia.

Obr. 1-1 
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Vyberte si medzi „hromadnou registráciou“ viacerých zariadení prostredníctvom e-mailu a individuálnou registráciou jedného mobilného zariadenia prostredníctvom registračného odkazu alebo QR kódu. 

Obr. 1-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

Nastavenia SMTP servera

Nastavenia SMTP servera musia byť nakonfigurované tak, aby bolo umožnené pridávanie viacerých zariadení prostredníctvom e-mailu. Pre nastavenie SMTP servera kliknite v okne Pridať mobilné zariadenia na odkaz Konfigurácia nastavení servera. Prejdite do časti Nastavenia servera  Rozšírené nastavenia a kliknutím na prepínač zapnite používanie SMTP servera. 

Vyplňte povinné polia pre nastavenie SMTP servera. Ak si chcete skontrolovať, či všetko správne funguje, vedľa položky Test SMTP servera → kliknite na tlačidlo Odoslať testovací e-mail. Pokiaľ vám bol testovací e-mail doručený, znamená to, že všetko funguje správne.

Obr. 1-3
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 

 1. Ak ste sa rozhodli zariadenia pridať prostredníctvom e-mailu, vyberte MDM Connector, licenciu a cieľovú skupinu zariadení. Každé mobilné zariadenie obdrží jedinečný jednorazový token podľa e-mailovej adresy.

Obr. 1-4
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

Import viacerých používateľov 

Ak registrujete viacero klientskych zariadení, môžete ich uviesť v CSV súbore v nasledujúcom formáte:

E-mailová adresa,Názov zariadenia,Popis

Príklad1@domain.com,HTC One,Telefón manažéra

Príklad2@domain.com,Samsung S7,Telefón technika

Príklad3@domain.com,Huawei U7,Telefón stážistu

Kliknite na tlačidlo Import CSV pre otvorenie dialógového okna, v ktorom môžete nahrať váš CSV súbor. Rozbaľte možnosť Oddeľovač a vyberte, ktorý znak (bodkočiarka, čiarka, medzera) má byť použitý na oddelenie jednotlivých položiek vo vašom CSV súbore, prípadne kliknite na možnosť Iný... a zadajte znak, ktorý chcete použiť ako oddeľovač. 

Obr. 1-5
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 

V sekcii Mapovanie stĺpcov môžete priradiť dáta zo stĺpcov vo vašom CSV súbore do príslušných stĺpcov na import. Výsledok si môžete pozrieť v časti Ukážka tabuľky. Pokiaľ sú údaje v stĺpcoch namapované správne, kliknite na tlačidlo Spustiť import, čím naimportujete CSV súbor.

Obr. 1-6
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Skontrolujte zoznam zariadení a v prípade potreby upravte obsah e-mailu, ktorý bude zaslaný na cieľové zariadenia. E-mail predvolene obsahuje inštrukcie na registráciu.

Obr. 1-7
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Kliknite na tlačidlo Registrovať a ďalej pokračujte na konkrétnom mobilnom zariadení.
   

Individuálna registrácia jedného zariadenia

 1. Pre pridanie jedného mobilného zariadenia zvoľte druhú možnosť v okne Pridať mobilné zariadenia (Individuálna registrácia prostredníctvom odkazu alebo QR kódu).

Obr. 2-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Zadajte Názov zariadenia a Popis a vyberte MDM Connector a licenciu. Kliknite na tlačidlo Ďalej. 

Obr. 2-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. V okne sa zobrazí súhrn príslušných informácií a taktiež Odkaz QR kód. Pokračujte na konkrétnom mobilnom zariadení.

Obr. 2-3
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 

Verzia ERA 6.3 a staršie:

 1. Otvorte ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) vo vašom webovom prehliadači a prihláste sa. Ako otvorím ERA Web Console?

 2. Kliknite na záložku Počítače, vyberte skupinu, do ktorej chcete pridať mobilné zariadenie/a, kliknite na tlačidlo Pridať nový a následne na Mobilné zariadenia.

Verzia ERA 6.2 a staršie:

Vyberte možnosť Mobilné zariadenia v časti Typ zariadenia.

Obr. 3-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Zadajte názov úlohy do poľa Názov v sekcii Základné .
   
 2. Rozbaľte sekciu Nastavenia. Zadajte názov vášho mobilného zariadenia do poľa Názov v časti Základné Nastavenia. Zadajte IMEI číslo/WiFi MAC adresu alebo MEID číslo (ERA 6.2 a staršie verzie) vášho zariadenia do poľa Identifikácia zariadenia .

Obr. 3-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

Registračný odkaz

V tejto časti si môžete vybrať metódu, ktorou budú mobilné zaradenia registrované. Vyberte jednu alebo obe z nasledujúcich možností:
 

Zobraziť registračný odkaz po vytvorení úlohy: V ERA Web Console sa zobrazí QR kód, ktorého naskenovaním sa spustí registrácia. Táto možnosť vám umožňuje veľmi rýchlo registrovať väčší počet zariadení v prípade, že ich máte práve po ruke.

Odoslať registračný odkaz e-mailom: E-mail obsahujúci odkaz na spustenie registrácie bude zaslaný na e-mailovú adresu priradenú ku každému novému zariadeniu.

Obr. 3-3
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Ak chcete pridať viacero zariadení, kliknite na tlačidlo + Pridať ďalšie pre pridanie ďalšieho zariadenia. Keď zadáte názvy a identifikačné údaje všetkých mobilných zariadení, kliknite na tlačidlo Dokončiť pre zobrazenie registračného odkazu a/alebo odoslanie odkazu e-mailom na klientske počítače.
 1. Na vašom Android zariadení otvorte registračný e-mail a ťuknite na odkaz.

Obr. 3-4

Vaše pripojenie nie je súkromné.

Pokiaľ nepoužívate protokol SSL, môže sa vám zobraziť upozornenie, že pripojenie nie je súkromné. V takomto prípade ťuknite na možnosť Rozšírené → Prejsť na stránky ... (nebezpečné).

Obr. 3-5
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Ťuknite na Pripojiť.

Obr. 3-6

 1. Ťuknite na možnosť Súhlasím, čím vyjadríte súhlas so zmluvnými podmienkami Google Play.

Obr. 3-7

 1. Ťuknite na Inštalovať.


Obr. 3-8

 1. Prezrite si zoznam prístupových povolení pre aplikáciu ESET Endpoint Security pre Android a ťuknite na Súhlasím.


Obr. 3-9

 1. Po skončení inštalácie ťuknite na Otvoriť pre otvorenie programu ESET Endpoint Security pre Android. Aplikácia vás vyzve na zadanie mena, zapnutie ochrany odinštalovania a aktiváciu správy zariadenia.


Obr. 3-10

 1. Keď sa na obrazovke zaradenia zobrazí hlásenie Nastavenie úspešne dokončené, môžete na toto zariadenie pomocou nástroja ERA zaslať aktivačnú úlohu pre dokončenie aktivácie produktu ESET Endpoint Security pre Android.


Obr. 3-11

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)