[KB3589] Ako nainštalujem ESET Remote Administrator Server? (6.x)

Riešenie

Tento článok popisuje inštaláciu produktu ESET Remote Administrator Server (ERA Server) na sieť. Viac informácií o novinkách v ERA 6 nájdete v článku ERA 6 - Časté otázky/Čo je nové.

Prechádzate zo staršej verzie ESET Remote Administrator na novú?

Tento článok sa vzťahuje len na inštaláciu ESET Remote Administrator (ERA) na sieť, kde nebola nainštalovaná žiadna predošlá verzia ERA. Kliknite sem pre viac informácií o aktualizácii ERA zo staršej verzie na novú.

Inštruktážne video (v anglickom jazyku)

I. Nevyhnutné požiadavky

Pred tým, ako budete inštalovať ESET Remote Administrator Server:

Ak sú splnené všetky požiadavky, pokračujte inštaláciou ERA Servera (časť II.).

II. Inštalácia ESET Remote Administrator Servera

 1. Kliknite na tento odkaz pre stiahnutie inštalačného súboru pre ESET Remote Administrator Server.

  Stiahnutie ESET Remote Administrator
   
 2. Po dokončení sťahovania spustite inštaláciu.

Error 1603 počas inštalácie ERA

V niektorých prípadoch môže inštalácia ERA skončiť chybovým hlásením:
Error code 1603- Installation ended prematurely (Inštalácia bola predčasne ukončená).

V takomto prípade postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 • Ak spúšťate ERA live inštalátor zo zdieľaného adresára, skopírujte ho na lokálny disk daného počítača. Potom znova spustite inštaláciu.

 • Pri spúšťaní inštalátora naň kliknite pravým tlačidlom myši a z kontextovej ponuky vyberte možnosť Spustiť ako správca.
   
 • Ak problém pretrváva, zozbierajte a zašlite protokoly na technickú podporu spoločnosti ESET.
 1. Z roletového menu Language vyberte jazyk Slovensky (pre použitie angličtiny odporúčame postupovať podľa krokov v anglickej verzii tohto článku) a kliknite na tlačidlo Ďalej.

Obr. 1-1

 1. Označte možnosť Nainštalovať Remote Administrator Server a kliknite na tlačidlo Ďalej.

Obr. 1-2

 1. Prečítajte si licenčnú zmluvu koncového používateľa. Ak súhlasíte, označte možnosť Súhlasím s licenčnou dohodou a kliknite na tlačidlo Ďalej.
   
 2. Na základe vašej siete sa navolia potrebné komponenty. Nižšie nájdete popis jednotlivých komponentov. Ak niektoré z nich nainštalovať nechcete, zrušte ich označenie.
  • Microsoft SQL Server Express: Ak už máte existujúcu Microsoft SQL alebo MySQL databázu, ktorú budete používať pre ESET Remote Administrator Server, zrušte označenie tohto komponentu. Políčko ponechajte označené v prípade, ak ešte nemáte nainštalovaný žiadny databázový server a chcete nainštalovať a používať Microsoft SQL Server Express.
  • Web Console: Nainštaluje sa služba Apache Tomcat, ktorá je nevyhnutná pre správu klientskych počítačov prostredníctvom ESET Remote Administrator Servera. Dôrazne vám odporúčame túto možnosť ponechať označenú.
  • ESET Mobile Device Connector: ESET Mobile Device Connector (EMDC) umožňuje vzdialenú správu zariadení Android a iOS.
  • ESET Rogue Detection Sensor: ESET Rogue Detection Sensor je komponent, ktorý vyhľadáva nespravované počítače vo vašej sieti, aby ste na ne mohli následne nainštalovať potrebné súčasti a spravovať ich prostredníctvom nástroja ERA.
  • Apache HTTP Proxy: Apache HTTP Proxy slúži na distribúciu aktualizácií a inštalačných balíkov na klientske počítače v sieti. Apache HTTP Proxy dokáže výrazne zlepšiť výkon siete s viac ako 37 počítačmi. Avšak použitie HTTP Proxy so sebou prinesie aj vytvorenie a automatické uplatňovanie takých politík pre klientske počítače, ktoré môžu mať vplyv na sťahovanie aktualizácií. Odporúčame vám tento komponent neoznačovať, pokiaľ si nie ste istý, či je jeho použitie vo vašej sieti potrebné. Komponent Apache HTTP Proxy si môžete nainštalovať aj neskôr.

  Po označení požadovaných komponentov kliknite na tlačidlo Inštalovať. Trvanie inštalácie závisí od konfigurácie vášho systému. Ak neboli splnené prerekvizity a počas inštalácie sa vyskytla chyba, postupujte podľa pokynov inštalátora pre vyriešenie daných problémov.

Obr. 1-3

 1. V okne sprievodcu inštaláciou ERA Servera kliknite na tlačidlo Ďalej.
   
 2. Vyberte možnosť Aktivovať pomocou licenčného kľúča a vložte svoj licenčný kľúč, prípadne zvoľte možnosť Aktivovať neskôr. Ak máte svoje používateľské meno a heslo z predchádzajúcej verzie ERA, môžete tieto údaje skonvertovať na licenčný kľúč pomocou webového rozhrania ESET License Administrator. Následne kliknite na tlačidlo Ďalej.

Obr. 1-4

 1. Ak ste v kroku č. 6 zvolili aj inštaláciu databázového servera Microsoft SQL Server Express, kliknite na tlačidlo Ďalej, aby prebehla kontrola pripojenia k databázovému serveru a pokračujte na krok č. 10.

  Používatelia s existujúcim databázovým serverom: Z roletového menu Databáza vyberte príslušnú databázu. Zadajte Názov databázy, Názov hostiteľa a Port vašej databázy (tieto informácie môžete nájsť aj v programe SQL Server Configuration Manager) a kliknite na tlačidlo Ďalej.

Obr. 1-5

 1. V nasledujúcom okne vyberte možnosť Použiť existujúceho používateľa, zadajte Používateľské meno databázy a Heslo a následne kliknite na tlačidlo Ďalej.

Obr. 1-6

 1. Do polí Heslo Potvrdenie hesla zadajte heslo, ktoré budete používať pre prihlásenie sa do ERA Web Console. Heslo si dobre uschovajte a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

Obr. 1-7

 1. V okne Informácie o certifikáte nastavte vašu certifikačnú autoritu. Vyplňte povinné polia a prípadne aj ostatné informácie o certifikačnej autorite. Pokiaľ zadáte aj heslo, dobre si ho uschovajte, pretože ho budú požadovať všetky klientske počítače používajúce tento certifkát. Nakoniec kliknite na tlačidlo Ďalej..

Obr. 1-8

 1. Kliknite na tlačidlo Inštalovať.
   
 2. V okne Inštalácia bola úspešná kliknite na URL adresu pre otvorenie ERA Web Console. Odporúčame vám si túto URL adresu poznačiť alebo uložiť medzi záložky vo vašom prehliadači pre budúce použitie. ERA inštalátor štandardne vytvorí odkaz na Web Console aj priamo v ponuke Štart.

Obr. 1-9

Nainštalujte na váš ERA Server bezpečnostný produkt ESET

ERA neslúži na ochranu samotného servera pred škodlivým kódom. Odporúčame vám na váš ERA Server nainštalovať bezpečnostný produkt ESET File Security pre Microsoft Windows Server ešte predtým, ako začnete inštalovať produkty ESET Endpoint na klientske počítače vo vašej sieti.

 1. Otvorte ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) vo vašom prehliadači a prihláste sa. Ako otvorím ERA Web Console?
 2. Po úspešnej inštalácii ERA Servera je ďalším krokom pridanie klientskych počítačov do programu ERA a nasadenie ERA Agenta na tieto počítače. 

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)