[KB3504] Chyba pri sťahovaní aktualizačného súboru pre ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus

Problém

Riešenie

 Používatelia programu ESET Remote Administrator (ERA): V ERA vykonajte tieto kroky
 

I. Vymazanie aktualizačnej vyrovnávacej pamäte

 1. Skontrolujte, či je vaše internetové pripojenie aktívne navštívením domovskej stránky ESET.
 2. Otvorte ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?
 3. Stlačte kláves F5 pre prístup k Rozšíreným nastaveniam.
 4. Rozbaľte sekciu Aktualizácia Všeobecné, kliknite na tlačidlo Vyčistiť vedľa Vyčistiť vyrovnávaciu pamäť a potom kliknite na OK.

Obrázok 1-1
Kliknite na obrázok pre väčšie zobrazenie v novom okne

 1. Kliknite na Aktualizácia Skontrolovať aktualizácie.

Obrázok 1-2
Kliknite na obrázok pre väčšie zobrazenie v novom okne

 1. Ak váš problém stále pretrváva, pokračujte na časť II.

II. Vymazanie aktualizačných súborov

 1. Otvorte ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?
 2. Stlačte kláves F5 pre prístup k Rozšíreným nastaveniam.
 3. Rozbaľte sekciu Antivírus HIPS.
 4. Zrušte označenie možností Zapnúť HIPS a Zapnúť Self-Defense. Váš ESET produkt vás upozorní, že je potrebný reštart počítača. Kliknite na OK.

Figure 2-1
Kliknite na obrázok pre väčšie zobrazenie v novom okne

 1. Reštartujte váš počítač.
 1. Overte, že vidíte skryté súbory, priečinky a jednotky:
  • Používatelia Windows XP/ Windows 7: Kliknite na Štart → Ovládací panel → Možnosti priečinka → Zobrazenie a zvoľte možnosť Zobrazovať skryté súbory, priečinky a jednotky.
  • Používatelia Windows Vista: Kliknite na Štart → Ovládací panel → Zobrazenie a prispôsobenie → Možnosti priečinka → Zobrazovať skryté súbory, priečinky a jednotky.

Obrázok 2-2

 1. Vymažte obsah priečinka updfiles a priečinka Charon.
  • Windows XP:
   1. Kliknite na Štart Môj Počítač a prejdite na C:Documents and SettingsAll UsersProgramDataESETESET Endpoint Securityupdfiles alebo ESET Endpoint Antivirusupdfiles a vymažte obsah.
   2. Prejdite na C:Documents and SettingsAll UsersProgram  DataESET ESET Endpoint SecurityCharon alebo ESET Endpoint AntivirusCharon a vymažte obsah.
  • Windows Vista a Windows 7:
   1. Kliknite na Štart Počítač a prejdite na C: ProgramDataESETESET Endpoint Securityupdfiles alebo ESET Endpoint Antivirus updfiles a vymažte obsah.
   2. Prejdite na C:ProgramDataESETESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint AntivirusCharon a vymažte obsah.
 2. Prejdite na C:Program FilesESETESET Endpoint Security alebo C:Program FilesESET ESET Endpoint Antivirus a vymažte všetky súbory em0**_32.dat. Reštartujte váš počítač.  Obrázok 2-3
Kliknite na obrázok pre väčšie zobrazenie v novom okne

 1. Opätovne zapnite HIPS a Self-Defense a reštartujte váš počítač (pozrite kroky 1-4).
 2. Otvorte ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?
 3. Kliknite na AktualizáciaSkontrolovať aktualizácie (pozrite Obrázok 1-2).
 4.  Ak sa vám stále zobrazuje chybové hlásenie "Aktualizácia zlyhala", odinštalujte a znovu nainštalujte váš ESET produkt.

Ak sa vám stále nedarí vyriešiť váš problém, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti ESET.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)