[KB2253] Ako pridám licenčný súbor jednotlivých produktov ESET?

Problém

 • Pridanie vášho licenčného kľúča ESET do vášho produktu ESET.

POZNÁMKA:

Súbor .lic obsahuje dátum expirácie a počet pracovných staníc pre ktoré bola licencia zakúpená. Licenčné súbory vám boli/budú odoslané po dokončení vašej objednávky.

Riešenie

Kliknite na Váš produkt pre zobrazenie inštrukcii:

ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server (4.x)

 1. Otvorte e-mail obsahujúci súbor nod32.zip pre Exchange server.
 2. Kliknite pravým tlačítkom myši, otvoríte menu v ktorom označte Save As... (Uložiť ako...).
 3. Uložte súbor na plochu Vášho Exchange server-u.
 4. Na ploche kliknite pravým tlačítkom myši na súbor nod32.zip a označte Extract All... (Extrahovať všetko...). Uložte extrahovaný obsah archívu na plochu.
 5. Pri inštalácii ESET Mail Security 4 pre Microsoft Exchange Server budete vyzvaný na pridanie licenčného súboru. Kliknite Pridať označte cestu k súboru nod32.lic a kliknite na Otvoriť

  Dôležité!

  Uistite sa, že súbor, ktorý ste označili má príponu .lic, prípona .zip totiž nebude programom prijatá.Obr. 1-1

 1. Ak je ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server už nainštalovaný, otvorte hlavné okno programu kliknutím na ikonu v panely notifikácii alebo kliknitím na ŠtartVšetky programy → EsetESET Mail SecurityESET Mail Security.
 2. Stlačte F5 pre otvorenie okna Nastavenia.
 3. V okne Nastavenia kliknite na Rôzne  Licencie ďalej kliknite na Pridať....Obr. 1-2

 1. Pre pridanie licencie označte cestu k súboru nod32.lic a kliknite na OtvoriťOK

  Dôležité!

  Uistite sa, že súbor, ktorý ste označili má príponu .lic, prípona .zip totiž nebude prijatá.

ESET Remote Administrator

 1. Otvorte email obsahujúci súbor nod32.zip pre ESET Remote Administrator.
 2. Kliknutím pravým tlačítkom myši otvoríte menu v ktorom označte Save As... (Uložiť ako...).
 3. Uložte súbor na plochu užívateľa, ktorý ma nainštalovaný ESET Remote Administrator.

  NOTE:

  Ak ste užívateľom ESET Remote Administrator 3.1.10 alebo staršiu verziu, musíte licenčný súbor  rozbaliť zo .zip archívu pred jeho pridaním do programu. Kliknite pravým tlačítkom na súbor nod32.zip v otvorenom menu kliknite na Extract All... (Extrahovať všetko...). Obsah archívu uložte na plochu.

 4. Pri inštalácii ESET Remote Administrator budete vyzvaný na vloženie licenčného súboru. Kliknite na Browse... označte cestu k súboru nod32.zip a kliknite na Open  Obr. 1-3

 5. Ak je ESET Remote Administrator už nainštalovaný, otvorte program kliknutím na ŠtartVšetky programyESETESET Remote Administrator ConsoleESET Remote Administrator Console.
 6. Kliknite na ToolsLicense Manager...Browse. označte cestu k licenčnému súboru, označte súbor a kliknite na Open. Ďalej kliknite na Upload to Server.
 7. Po vložení licenčného súboru (prejaví sa zablokovaním tlačidla Upload to Server), kliknite na OK

  Obr. 1-4

  NOTE:

  Ak používate ESET Remote Administrator vo verzii 3.1.10 alebo staršej, budete musieť extrahovať .lic súbor pred jeho vložením do ESET Remote Administrator Console. Kliknite pravým tlačidlom na súbor nod32.zip, ďalej kliknite na Extrahovať všetko... a uložte extrahované súbory na Plochu.

ESET Endpoint Security / ESET Endpoint Antivirus (nastavenie funkcie mirror)

Dôležité!

Postupujte podľa nasledovných krokov len v prípade, že chcete nastaviť distribúciu aktualizácii verzie programu pomocou funkcie mirror.

 1. Otvorte e-mail obsahujúci súbor nod32.zip pre produkty ESET endpoint.
 2. Kliknutím pravým tlačítkom myši otvoríte menu v ktorom označte Save As... (Uložiť ako...). Uložte súbor na plochu.
 3. Na ploche kliknite pravým tlačítkom myši na súbor nod32.zip a označte Extract All... (Extrahovať všetko...). Uložte extrahovaný obsah archívu na plochu.
 4. Otvorte hlavné okno programu kliknutím na ikonu ESET v panely notifikácií alebo kliknutím na ŠtartVšetky programyESETESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus.
 5. Stlačte F5 pre otvorenie okna Advanced Setup.
 6. V okne Advanced Setup vyberte Nástroje → Licencie a kliknite na Pridať. Označte cestu k súboru (nod32.lic), označte súbor a kliknite na Otvoriť  OK.

  Obr. 1-5

Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.
 

POZNÁMKA:

Pridaním .lic súboru v karte Mirror v produktoch ESET Smart Security a ESET NOD32 Antivirus pre pracovnú stanicu sprístupníte funkciu miestneho update mirror-u:

ESET Smart Security alebo ESET NOD32 Antivirus Business Editions (nastavenie funkcie mirror)

Dôležité!

Postupujte podľa nasledovných krokov len v prípade, že chcete nastaviť distribúciu aktualizácii verzie programu pomocou funkcie mirror.

 1. Otvorte e-mail obsahujúci súbor nod32.zip pre produkty ESET Smart Security alebo ESET NOD32 Antivirus.
 2. Kliknutím pravým tlačítkom myši otvoríte menu v ktorom označte Save As... (Uložiť ako...).
 3. Uložte súbor na plochu.
 4. Na ploche kliknite pravým tlačítkom myši na súbor nod32.zip a označte Extract All... (Extrahovať všetko...). Uložte extrahovaný obsah archívu na plochu.
 5. Po inštalácii ESET Smart Security alebo ESET NOD32 Antivirus, otvorte hlavné okno programu kliknutím na ikonu v panely notifikácii alebo kliknutím na Štart → Všetky programy → ESET→ ESET Smart Security alebo ESET NOD32 Antivirus.
 6. Stlačte F5 pre otvorenie okna Nastavenia.
 7. V okne Nastavenia kliknite na Rôzne → Licencie potom kliknite na Pridať...  Obr. 1-5

 8. Pre pridanie licenčného súboru, označte cestu k súboru (nod32.lic), označte súbor a kliknite na Otvoriť → OK .

NOTE:

Pridaním .lic súboru v karte Mirror v produktoch ESET Smart Security a ESET NOD32 Antivirus pre pracovnú stanicu sprístupníte funkciu miestneho update mirror-u:

 

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)