[KB5678] Web Konsola ESET Remote Administrator nie otwiera się (6.x)

Problem

 • Web Konsola ESET Remote Administrator nie otwiera się
 • Otrzymujesz komunikat „Cannot access page”,
 • Musisz wykonać reinstalację Apache Tomcat 7

Rozwiązanie

Jeżeli konsola ESET Remote Administrator nie uruchamia się lub okno logowania ładuje się bez końca, postępuj zgodnie z poniższymi krokami. Zacznij od części I i przechodź do następnych punktów, tylko jeżeli problem nie został rozwiązany.

I. Zrestartuj usługi ESET Remote Administrator i Apache Tomcat

 1. Zrestartuj usługę ERA Server.
 2. Zrestartuj usługę Apache Tomcat.
 3. Spróbuj otworzyć Konsolę Web ESET Remote Administrator (6.x).

Jeżeli okno logowania konsoli nie otwiera się prawidłowo, przejdź do części II.

II. Sprawdź, czy nie ma konfliktów portów

 1. Wciśnij klawisz  Windows + R, wpisz cmd kliknij w OK, by otworzyć wiersz polecenia. Wpisz poniższe polecenie:

  netstat –aobn

 

 1. Zweryfikuj, czy Tomcat7.exe nasłuchuje na portach 443 lub 8443. Jak mogę zmienić porty wykorzystywane przez konsolę Web ESET Remote Administrator? (6.x)
 2. Spróbuj otworzyć Konsolę Web ESET Remote Administrator (6.x).

Jeżeli okno logowania konsoli nie otwiera się prawidłowo, przejdź do części III.

III. Usuń i zainstaluj ponownie Apache Tomcat 7 oraz wygeneruj nowy keystore:

By odinstalować Apache Tomcat:

 1. Kliknij Start Panel sterowania → Odinstaluj program.
 2. Wybierz Apache Tomcat 7.0 Tomcat7 (remove only) i kliknij Odinstaluj/Zmień.

 

By zainstalować ponownie Apache Tomcat:

 1. By zainstalować ponownie Apache Tomcat 7, przejdź do lokalizacji, w której pobrałeś paczkę instalacyjną ESET Remote Administrator (na przykład, C:Downloadx64).
 2. Otwórz folder installers i kliknij dwukrotnie na apache-tomcat-7.0.xx (exe).

 

 1. Aby zainstalować Apache Tomcat, postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora konfiguracji.
  1. W oknie Choose components, wybierz Normal lub Minimal.
  2. W oknie Configuration, kliknij Next.
  3. Przejdź do lokalizacji w sytemie, w której został zapisany instalatora Java Runtime (JRE) i kliknij dalej  (Musisz używać wersji JAVA SE 6.0 lub późniejszej).
  4. Wybierz folder, w którym chciałbyś zainstalować Apache Tomcat i kliknij Install.

Wygeneruj nowy keystore:

Wykonaj kopię zapasową keystore oraz server.xml

 

Za pomocą poniższej instrukcji utworzysz nowe pliki keystore oraz server.xml. Alternatywnie można utworzyć kopię zapasową tych plików i zastąpić je w standardowym folderze instalacji. Użyj poniższych przykładów jako odniesienia:

keystore - (C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\.keystore)

server.xml - (C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\conf\server.xml)

 1. Uruchom wiersz polecenia i przejdź do folderu bin w katalogu Java (na przykład, C:Program Files (x86)Javajre1.8.0_91in>)) i wpisz poniższe polecenie, po zastąpieniu odpowiednimi wartościami dla folderu bin, password  oraz informacjami o certyfikacie (zobacz poniższą notkę Ważne!, by uzyskać więcej informacji).

  keytool.exe -genkey -alias "tomcat" -keyalg RSA -keysize 4096 -validity 3650 -keystore "C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\tomcat.keystore" -storepass "yourpassword" -keypass "yourpassword" -dname "CN=Unknown, OU=Unknown, O=Unknown, L=Unknown, ST=Unknown, C=Unknown"

  Ważne! Wprowadź własne wartości w poleceniu.

  • Zastąp aktualną lokalizację foldera bin (na przykład C:Program Files or x86
  • Wprowadź tutaj swoje hasło. Hasło zostanie zapisane później w zwykłym tekście, dlatego zaleca się wprowadzenie nowego hasła.
  • Wprowadź informacje o certyfikacie:
   CN: Nazwa Pospolita (Identyfikuje w pełni kwalifikowaną nazwę (nazwy) domeny związane z certyfikatem)
   OU: Jednostka organizacyjna
   O: Nazwa Organizacji (Nazwa firmy)
   L: Nazwa miejscowości
   ST: Województwo 
   C: Kod kraju
 2. Otwórz plik server.xml, który znajduje się w poniższej ścieżce::

  C:Program Files(x86)Apache Software FoundationTomcat 7.0confserver.xml
 3. Znajdź pozycję I edytuj obszar dla portów łącza, wklejając następujący kod w pliku server.xml:

  Connector port="80" protocol="org.apache.coyote.http11.Http11Protocol" connectionTimeout="20000" redirectPort="443" />
  443" maxHttpHeaderSize="8192" maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75" enableLookups="false"

  disableUploadTimeout="true" acceptCount="100" scheme="https" secure="true" SSLEnabled="true" clientAuth="false" sslProtocol="TLS"
  keyAlias="tomcat" keystoreFile="C:\YOUR_LOCATION_OF_KEYSTORE\tomcat.keystore" keystorePass="hasło"/>

  Ważne!

  • Zmień porty 443 na 8443, jeżeli port 443 jest już obecnie w użyciu.
  • W polu keystorePass=YOURPASSWORD, wpisz hasło które zostało użyte podczas generowania keystore.

 

 1. W poniższej ścieżce, utwórz nowy folder i nazwij go era::

  C:\Program Files(x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps
 2. Zmień nazwę pliku era.war (z katalogu era installer) na era.zip.
 3. Wypakuj era.zip do następującej lokalizacji:

  C:\Program Files(x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era
 4. Uruchom usługę Apache Tomcat.
 5. Ustaw uruchamianie usługi Apache na Automatyczna.
 6. Spróbuj otworzyć Konsolę Web ESET Remote Administrator (6.x).

Jeżeli okno logowania do konsoli Web ERA, w dalszym ciągu nie ładuje się poprawnie, odwiedź powiązane linki lub skontaktuj się z pomocą techniczną ESET.

Dodatkowa pomoc