[KB3759] Zdalna dezinstalacja przy użyciu ESET Remote Administrator (6.x)

Problem

Ograniczone wsparcie niektórych produktów ESET dla Biznesu

Ten artykuł dotyczy wersji produktów ESET, dla których wsparcie techniczne zostało ograniczone i wkrótce przejdą do statusu End of life.

Kompletna lista produktów i ich wersji wraz z wyjaśnieniem poszczególnych poziomów wsparcia technicznego została opisana w artykule: Polityka End of life dla produktów biznesowych.

Aktualizacja produktów biznesowych ESET.

  • Uruchom zdalną dezinstalację produktu niezabezpieczonego oraz zabezpieczonego hasłem przy użyciu ESET Remote Administrator

Detale

Zadanie Dezinstalacja oprogramowania może zostać użyte do usuniecia produktów ESET, które nie są już potrzebne. W przypadku odinstalowywania agenta ERA, zarządzane przez niego produkty ESET mogą mimo wszystko zachować niektóre ustawienia. Zalecamy zresetowanie niektórych ustawień (na przykład ochrona hasłem) do ustawień domyślnych przy użyciu polityk, zanim urządzenie zostanie usunięte z zarządzania.

Rozwiązanie

Użytkownicy systemu macOS: Wykonaj te czynności dla urządzeń indywidualnych

ERA 6.5 User Permissions

This article assumes that your ERA user has the correct access rights and permissions to perform the tasks below.

If you are still using the default Administrator user, or you are unable to perform the tasks below (the option is grayed out), see the following article to create a second administrator user with all access rights (you only need to do this once):

Użytkownik uruchamiający zadanie musi mieć następujące uprawnienia dla swojej grupy domowej:

Funkcjonalność Odczyt Użyj Zapisz
Dezinstalacja oprogramowania (w kategorii Zadania klienta) 

Użytkownik uruchamiający zadanie musi mieć następujące uprawnienia dla każdego obiektu:

Funkcjonalność Odczyt Użyj Zapisz
Grupy komputerów
Gdy użytkownik posiada wymagane uprawnienia, wykonaj kroki opisane poniżej.
  1. Uruchom ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) w przeglądarce i zaloguj się.

  2. Wybierz AdministratorZadania klienta.

  1. Rozwiń Wszystkie zadaniaSystem operacyjny, wybierz Dezinstalacja oprogramowania i naciśnij Nowy.

  1. Wpisz Nazwę nowego zadania. Opis jest opcjonalny.

  1. Rozwiń zakłądkę Ustawienia i kliknij Wybierz pakiet do odinstalowania.

Odinstalowanie produktu zabezpieczonego hasłem

Jeżeli produkt ESET jest zabezpieczony hasłem, w pole Parametry dezinstalacji wpisz PASSWORD=. Po znaku = wpisz hasło. Naciśnij Zakończ. Opcja ta jest dostępna tylko w ESET Remote Administrator w wersji 6.2 bądź nowszej. Jeżeli produkt ESET nie jest zabezpieczony hasłem, pomiń ten krok. 

  1. Zaznacz produkt ESET, który chcesz odinstalować i naciśnij OK.

  1. Naciśnij Zakończ, a następnie wybierz Utwórz element wyzwalający.

  1. Sprawdź jak utworzyć element wyzwalający i skonfigurować komputery / grupy docelowe.

Sprawdź dokumentację, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Zadań klienta.

 

Dodatkowa pomoc