[KB3641] Jak skonfigurować kopię dystrybucyjną na kliencie ESET Endpoint Security lub ESET Endpoint Antivirus? (6.x)

Problem

 • Konfiguracja kopii dystrybucyjnej na ESET Endpoint Antivirus (EEA), ESET Endpoint Security (EES) lub ESET File Security for Microsoft Windows Server (EFSW) 

Rozwiązanie

 ESET Remote Administrator 5 : Kliknij tutaj aby wyśwetlić instrukcję dla werji 5.x

W przypadku dużych sieci zalecamy instalację Apache HTTP Proxy

By zminimalizować ruch Internetowy i uzyskać maksymalną ochronę w sieci gdzie ESET Remote Administrator 6 jest użyty do zarządzania większą ilością klientów, zalecamy użycie Apache HTTP Proxy, bądź skonfigurować klienta jako kopię dystrybucyjną. Apache HTTP Proxy może być zainstalowany wraz z ESET Remote Administrator Server (ERA Server) używając instalator all-in-one lub jako komponent standalone jeżeli już masz zainstalowany ERA Server.

  I. Uruchomienie kopii dystrybucyjnej na stacji klienckiej

 1. Na stacji klienckiej gdzie chcesz utworzyć kopię dystrybucyjną otwórz program ESET Endpoint Security lub ESET Endpoint Antivirus. Jak otworzyć okno programu ESET?
   
 2. Naciśnij klawisz F5 na swojej klawiaturze by wejść do Ustawień zaawansowanych.
   
 3. Kliknij Aktualizacja i rozwiń Kopia dystrybucyjna.
 1. Włącz Utwórz kopię dystrybucyjną. Zalecamy również zdefiniowanie nazwy użytkownika i hasło dla klientów by uwierzytelniali się z klientem kopii dystrybucyjnej. Kliknij OK kiedy zakończyłeś.

   

 

 1. Zanotuj adres IP lub nazwę domenową (FQDN) stacji klienckiej, na której utworzyłeś kopię dystrybucyjną. Będziesz używał tych informacji by skonfigurować polityki ustawień dla innych klientów, którzy będą pobierać sygnatury z kopii dystrybucyjnej. Przejdź do punktu II kiedy będziesz miał te informacje.
   

  II. Konfiguruj politykę ustawień dla klientów którzy aktualizują się z kopii dystrybucyjnej

 1. Otwórz konsolę webową ESET Remote Administrator (ERA Web Console) w twojej przeglądarce internetowej i zaloguj się.
   
 2. Kliknij Administrator   → Polityki, wybierz politykę przypisaną do klientów która umożliwia aktualizację z kopii dystrybucyjnej którą utworzyłeś w punkcie I, i następnie kliknij Polityki  → Edytuj. 

 

 1. Rozwiń Ustawienia  → Aktualizacja →  Podstawowe, odznacz Wybierz automatycznie pod Serwery aktualizacji i następnie napisz adres IP klienta który posiada kopię dystrybucyjną (np. http://10.30.50.110:2221).
   
 2. Jeżeli wprowadziłeś nazwę użytkownika I hasło dla klientów by autoryzowali się z kopii dystrybucyjnej, wprowadź w odpowiednie pola pod Aktualizacja z kopii dystrybucyjnej
   
 3. Kliknij Zakończ kiedy zakończysz wprowadzać zmiany. Komputery klienckie przypisane do tej polityki otrzymają nowe ustawienia, następnym razem kiedy zgłoszą się do serwera ERA (domyślnie, klienci zgłaszają się co 20 minut).

 

Dodatkowa pomoc