[KB2991] Jak wykonać deinstalację zdalną na stacjach klienckich przy użyciu ESET Remote Administrator?

Rozwiązanie

Aby wykonać zdalną deinstalację programu ESET Endpoint Antivirus lub ESET Endpoint Security wykonujemy poniższe kroki:

1. Otwieramy ESET Remote Administrator Console (ERAC) klikając na Start > Wszystkie programy > ESET > ESET Remote Administrator Console > ESET Remote Administrator Console.

2. Klikamy na zakładkę Instalacja wypychana w ERAC. Wybieramy z listy Komputery klientów, na których chcemy wykonać zdalną deinstalację programów ESET. Klikamy prawym klawiszem myszy na wybranych klientach i z menu kontekstowego wybieramy Instalacja wypychana systemu Windows

NOTKA:

Jeżeli chcemy wykonać deinstalację zdalną na kliencie, którego ustawienia są chronione hasłem, będziemy musieli dodać odpowiednią komendę do pakietu deinstalacyjnego. W zakładce Instalacja zdalna klikamy na Czynności > Zarządzanie pakietami i postępujemy zgodnie z poniższą instrukcją:

 

a) W oknie Edytor pakietów instalacyjnych, wybieramy Odinstaluj produkty zabezpieczeń ESET i program NOD32 w wersji 2 z listy rozwiajnej.

b) Po komendzie /qn REBOOT="ReallySuppress" dodajemy PASSWORD=”moje_haslo” w polu ESS.

c) Klikamy Zapisz.

d) Klikamy Zamknij aby zamknąć Edytor pakietów instalacyjnych

3. W oknie Ustawienia logowania na komputerach, określamy dane logowania dla każdego klienta poprzez zaznaczenie klienta i kliknięcie Ustaw, albo zaznaczenie wszystkich klientów i kliknięcie Ustaw wszystko. Wprowadzamy nazwę użytkownika i hasło do domeny lub grupy roboczej w Informacjach logowania i klikamy OK. Klikamy Dalej.

4. Wybieramy Odinstaluj produkty zabezpieczeń ESET i program NOD32 w wersji 2 z listy rozwijanej i klikamy Dalej.

5. Weryfikujemy Ustawienia zadania w ostatnim oknie, w tym nazwę zadania zdalnej instalacji oraz czas, o której zadanie ma być wykonane. Jeżeli jest to konieczne, zmieniamy ustawienia. Klikamy Zakończ aby zakończyć zadanie instalacji wypychanej.

 

NOTKA:

Aby sprawdzić status zadania instalacji wypychanej, klikamy na zakładce Zdalnej instalacji, następnie klikamy dwukrotnie na wpisie dotyczącym bieżącego zadani. W oknie Właściwości , status instalacji będzie widoczny obok pola Stan.

Dodatkowa pomoc