[KB3646] Ako nainštalovať ESET Remote Administrator Proxy (6.x)

Problém

 • Pripojenie klientskych počítačov vo veľkých sieťach či vzdialených pobočkách na ESET Remote Administrator Server (ERA Server) prostredníctvom služby ESET Remote Administrator Proxy (ERA Proxy) 

Podrobnosti

ESET Remote Administrator Proxy Server (ERA Proxy) je možné nasadiť vo väčších firemných sieťach na zníženie zaťaženia ERA Servera (ESET Remote Administrator Server). V podnikovej sieti (s viac ako 10 000 klientskymi počítačmi) napríklad môžete nainštalovať viacero inštancií ERA Proxy, a tak znížiť zaťaženie siete a hlavného ERA Servera. ERA Proxy môžete navyše využiť na riadenie komunikácie so vzdialenou pobočkou, ktorá nemá rýchle internetové pripojenie na ERA Server. Použitie ERA Proxy v takomto prípade zabezpečí lepšiu komunikáciu, keďže s lokálnymi klientskymi počítačmi komunikuje výhradne ERA Proxy Server, ktorý zhromaždené dáta následne posiela na ERA Server. Takáto konfigurácia dokáže pojať viac klientskych počítačov bez obmedzenia výkonu siete.

Riešenie

Nevyhnutné požiadavky

 • Na serveri, na ktorom plánujete nainštalovať ERA Proxy, musíte mať vytvorený proxy certifikát a certifikačnú autoritu. Pokiaľ ste tieto certifikáty ešte nevytvárali, v tomto článku databázy znalostí nájdete inštrukcie, ako vytvoriť nový certifikát. Pre export certifikátov otvorte ESET Remote Administrator Web Console, v sekcii Správca  kliknite na záložku Certifikáty, vyberte certifikát a následne kliknite na položku Exportovať.

Obrázok 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 • Na serveri, na ktorom chcete nainštalovať ERA Proxy, musí byť nasadený ESET Remote Administrator Agent (ERA Agent). Pre dokončenie serverom asistovanej inštalácie ERA Agenta budete potrebovať názov hostiteľa a prihlasovacie údaje k ERA Serveru.

I. Inštalácia ERA Proxy Servera

 1. Na server, na ktorý chcete nainštalovať ERA Proxy, stiahnite all-in-one inštalátor nástroja ERA kliknutím na príslušný odkaz nižšie:

  32-bitová verzia    64-bitová verzia

Používatelia systému Linux

Tento článok pojednáva o inštalácii ERA Proxy na systéme Windows. Podrobné inštrukcie týkajúce sa inštalácie na Linux server nájdete v online pomocníkovi v kapitole Inštalácia ERA Proxy - Linux.

 1. Rozbaľte súbor .zip, ktorý ste stiahli v prvom kroku (súbor s názvom win32.zip alebo x64.zip), a priečinok otvorte. Dvojitým klinutím spustite súbor Setup  pre začatie procesu inštalácie. V dialógovom okne kliknite na tlačidlo Ďalej. Následne vyberte možnosť Nainštalovať Remote Administrator Proxy a kliknite na Ďalej.

Obrázok 1-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Prečítajte si licenčnú zmluvu koncového používateľa a pokiaľ s ňou súhlasíte, označte možnosť Súhlasím s licenčnou dohodou a kliknite na tlačidlo Ďalej.

Obrázok 1-3
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Požadované komponenty sú vopred navolené a dôrazne vám odporúčame ich ponechať označené. Nižšie si prečítajte viac o ďalších dostupných komponentoch, ktoré si môžete na základe potrieb vašej siete zvoliť a nainštalovať:
  • Microsoft SQL Server Express: Pokiaľ server, na ktorý inštalujete ESET Remote Administrator Proxy, nemá prístup k databáze ERA Servera, môžete si na tento server s ERA Proxy samostatne nainštalovať databázový systém Microsoft SQL Server Express.
    
  • Rogue Detection Sensor: ESET Rogue Detection Sensor je komponent, ktorý vyhľadáva nespravované počítače vo vašej sieti, aby ste na ne mohli následne nainštalovať potrebné súčasti a spravovať ich prostredníctvom nástroja ERA.

  Pre začatie inštalácie kliknite na tlačidlo Inštalovať. Ak používate nástroj ERA vo verzii 6.3 alebo skoršej, môže byť namiesto tlačidla Inštalovať použité tlačidlo Ďalej.

Obrázok 1-4
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Pre spustenie inštalácie kliknite na tlačidlo Ďalej. Pokiaľ ste v predchádzajúcom kroku označili možnosť Microsoft SQL Server Express, inštalácia tohto komponentu môže chvíľu trvať.

Obrázok 1-5

 1. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

Obrázok 1-6

 1. V rámci konfigurácie sieťového spojenia s ERA Serverom zadajte do poľa Hostiteľ serveru IP adresu servera, na ktorom beží služba ERA Server, a následne kliknite na tlačidlo Ďalej.
  Používatelia nástroja ERA vo verzii 6.3.x: najskôr vyberte možnosť Konfigurovať teraz, následne do poľa Hostiteľ serveru zadajte IP adresu servera, na ktorom beží služba ERA Server, a následne kliknite na tlačidlo Ďalej.

Obrázok 1-7
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa položky Peer certifikát, prejdite k vášmu partnerskému (peer) certifikátu pre ERA Proxy a následne kliknite na Otvoriť. V prípade, že použitie vášho partnerského certifikátu vyžaduje heslo, zadajte ho do poľa Heslo k certifikátu.
 1. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa položky Certifikačná autorita, prejdite k vášmu partnerskému certifikátu pre ERA Proxy a následne kliknite na Otvoriť. Po dokončení výberu partnerského certifikátu a certifikačnej autority stlačte tlačidlo Ďalej.

Obrázok 1-8
 

 1. Kliknite na Inštalovať.

Obrázok 1-9

 1. Kliknite na Dokončiť.

Obrázok 1-10

 1. Pokiaľ ERA Agent ešte nie je nainštalovaný, inštalátor programu ERA Proxy ho nainštaluje automaticky. Podrobné inštrukcie, ako nainštalovať ERA Agenta, nájdete v tomto článku databázy znalostí.
   
 2. Pokiaľ ste sa rozhodli nainštalovať aj komponent ESET Rogue Detection Sensor, riaďte sa pri jeho inštalácii pokynmi v sprievodcovi inštaláciou.
   
 3. Ak inštalácia prebeha úspešne, zobrazí sa hlásenie Inštalácia ESET Remote Administrator Proxy bola úspešná. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Obrázok 1-11
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)