[KB3250] Dočasné vypnutie ochrany v ESET Cyber Security alebo ESET Cyber Security Pro

Problém

Podrobnosti


Kliknutím rozbaľte

Riešenie problémov alebo inštalácia softvéru tretích strán si niekedy môžu vyžadovať dočasné vypnutie antivírusového softvéru. Ak je to potrebné, nezabudnite po dokončení inštalácie softvéru tretích strán okamžite znovu zapnúť rezidentnú ochranu súborového systému.


Riešenie

Máte produkt ESET Cyber Security vo verzii 7

  1. Otvorte hlavné okno bezpečnostného produktu ESET Cyber Security 7.

  2. Kliknite na OchranaPočítač.

Obrázok 1-1
  1. Kliknite na tlačidlo prepínača vedľa položky Rezidentná ochrana súborového systému, čím ju vypnete.

Obrázok 1-2

Opätovné zapnutie pozastavenej ochrany

Po vyriešení problémov či inštalácii softvéru s vypnutou ochranou okamžite znovu zapnite rezidentnú ochranu súborového systému: Kliknite na Prehľadzapnite rezidentnú ochranu súborového systému.

Obrázok 1-3

Máte produkt ESET Cyber Security Pro vo verzii 6

  1. Otvorte hlavné okno bezpečnostného produktu ESET Cyber Security alebo ESET Cyber Security Pro.

  2. Kliknite na ikonu stavu ochrany → Vypnúť rezidentnú ochranu súborového systému.

Obrázok 2-1
  1. Po zobrazení príslušného okna kliknite na Vypnúť.

Obrázok 2-2

Opätovné zapnutie pozastavenej ochrany

Po vyriešení problémov či inštalácii softvéru s vypnutou ochranou okamžite znovu zapnite rezidentnú ochranu súborového systému: Kliknite na ikonu stavu ochrany → Zapnúť rezidentnú ochranu súborového systému.

Obrázok 2-3

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)