[KB3004] Jak skonfigurować klienta ESET Endpoint Security lub ESET Endpoint Antivirus jako serwer kopii dystrybucyjnej aktualizacji?

Rozwiązanie

I. Konfigurowanie klienta ESET jako lokalnego serwera kopii dystrybucyjnej aktualizacji

Programy ESET Endpoint Security i ESET Endpoint Antivirus mogą być skonfigurowane tak aby przechowywały kopię plików aktualizacji baz sygnatur wirusów, tak jak standardowy mirror tworzony przy wykorzystaniu ERA. Te pliki mogą być wykorzystane do aktualizacji innej stacji, na której uruchomiony jest program ESET Endpoint Security lub ESET Endpoint Antivirus.

Aby skonfigurować klienta ESET jako serwer kopii dystrybucyjnej, wykonujemy poniższe kroki:

1. Otwieramy główne okno programu ESET klikając dwukrotnie na ikonie programu przy zegarze systemowym lub klikając Start -> Wszystkie programy -> ESET ESET Endpoint Security lub ESET Endpoint Antivirus.

2. Naciskamy klawisz F5 na klawiaturze aby wyświetlić okno Ustawienia zaawansowane (podajemy hasło jeżeli ustawienia są chronione hasłem).

3. Z drzewka ustawień rozwiajmy Narzędzia > Licencje i klikamy Dodaj… Podajemy lokalizację naszej licencji (nod32.lic) i klikamy Otwórz i następnie OK.

 

Z drzewka Ustawień zaawansowanych, klikamy na aktualizacje i podajemy nasze dane autoryzacyjne w pola Nazwa użytkownika oraz Hasło. Upewniamy się, że z listy rozwijanej Serwera aktualizacji wybrany jest Wybierz automatycznie.

 

5. Klikamy Ustawienia… przy "Zaawansowane ustawienia aktualizacji" i klikamy zakładkę Kopia dystrybucyjna.

W tym punkcie może skonfigurować kopię dystrybucyjną udostępnianą za pośrednictwem wewnętrznego serwera HTTP lub udostępnionego folderu sieciowego. Aby udostępnić aktualizację za pośrednictwem serwera HTTP, wykonujemy poniższe kroki.

II. Konfigurowanie kopii dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznego serwera HTTP

1. Zaznaczamy pola Utwórz kopię dystrybucyjną aktualizacji i Udostępnij pliki aktualizacji za pośrednictwem wewnętrznego serwera HTTP.

2. W polu Folder przechowywania kopii dystrybucyjnej aktualizacji podajemy ścieżkę do folderu, który będzie przechowywał pliki aktualizacji. Nie wpisujemy żadnych wartości w pola Nazwa użytkownika i Hasło.

3. Jeżeli chcemy używać innego portu niż domyślny (2221), klikamy Ustawienia zaawansowane i w polu Port serwera podajemy nowy port (wartość domyślna jest zalecana jeżeli nie posiadamy innej aplikacji korzystającej z portu 2221).

4. Klikamy OK trzykrotnie aby zapisać ustawienia i powrócić do głównego okna programu.


III. Konfigurowanie serwera kopii aktualizacyjnej za pośrednictwem udostępnionego folderu sieciowego

1. Tworzymy udostępniony folder na lokalnym lub sieciowym dysku twardym. Folder ten musi być dostępny dla wszystkich użytkowników korzystających z programów ESET oraz zapisywalny przez lokalne konto systemowe. (Jeżeli udostępniony folder znajduje się na innym komputerze w sieci, konieczne jest określenie autoryzacji do uzyskania dostępu do tego komputera).

2. Zaznaczamy pola Utwórz kopię dystrybucyjną aktualizacji i Udostępnij pliki aktualizacji za pośrednictwem wewnętrznego serwera HTTP.

3. Podajemy nazwę udostępnionego folderu (stworzonego w pkt. 1 części III) w formacie \UNCŚCIEZKA

4.Klikamy OK dwukrotnie aby zapisać ustawienia i powrócić do głównego okna programu.


Dla szczegółowych informacji o instalacji ESET Remote Administrator i konfiguracji standardowego serwera kopii dystrybucyjnej, kliknij tutaj


Jeżeli poszukujemy instrukcji jak skonfigurować klienta ESET do łączenia się z serwerem kopii dystrybucyjnej aktualizacji baz sygnatur wirusów i komponentów programu, przechodzimy do sekcji 3.2 i 5.1 w podręczniku ESET Remote Administrator.

Dodatkowa pomoc