Knowledgebase business article search

Klienci na stacjach roboczych nie aktualizują się przy użyciu kopii dystrybucyjnej w konsoli ESET Remote Administrator

Problem

 • Plik licencyjny (.lic) został przez pomyłkę zaimportowany do programu ESET na stacji roboczej, zamiast do konsoli ESET Remote Administrator
 • Klienci na stacjach roboczych nie są w stanie pobierać aktualizacji z serwera ESET Remote Administrator Server
 • Wystąpił konflikt pomiędzy usługami ESET RA HTTP Server oraz ESET HTTP Server
 • Została uruchomiona więcej niż jedna kopia dystrybucyjna (może powodować konflikt, ponieważ nasłuchują na tym samym porcie)

Rozwiązanie

 I. Wyłącz kopię dystrybucyjną na kliencie na stacji roboczej

 1. Otwórz główne okno programu ESET klikając na ikonę  przy zegarze systemowym lub kliknij Start > Wszystkie programy > ESET > ESET Endpoint Security lub ESET Endpoint Antivirus.
 2. Naciśnij F5 na klawiaturze aby przejść do ustawień zaawansowanych.

 3. Rozwiń sekcję Aktualizacja a następnie przejdź do sekcji Ogólna > Ustawienia.

 4.  Kliknij zakładkę Kopia dystrybucyjna a następnie odznacz opcję Udostępnij pliki aktualizacji za pośrednictwem wewnętrznego serwera http.

 5. Następnie odznacz pole Utwórz kopię dystrybucyjną aktualizacji i kliknij OK. Przejdź do kroku II.

II. Usuń wszelkie pliki licencyjne (.lic) z klienta na stacji roboczej

 1. Będą w ustawieniach zaawansowanych, przejdź do sekcji Narzędzia > Licencje.
 2. W oknie Licencje wybierz dany wpis a następnie kliknij Usuń. Kliknij OK aby zastosować zmiany. Przejdź do kroku III.


III. Sprawdź, czy wszystkie usługi programu ESET są uruchomione

 1. Kliknij Start Uruchom i wpisz services.msc
 2. W oknie Usługi, wyszukaj usługę ESET RA HTTP Server i zweryfikuj czy w sekcji Stan usługi pojawia się status Działa i czy Typ uruchomienia został wybrany na Ręczny.

  • Jeśli usługa jest zatrzymana, uruchom ją klikając dwukrotnie i z menu kontekstowego wybierając Uruchom.

  • Jeśli nie można uruchomić usługi, może to oznaczać że port 2221 jest już używany przez inną aplikację. Aby rozwiązać ten problem, uruchom ponownie serwer lub przypisz usłudze ESET Remote Administrator HTTP Server inny port. Nowy numer portu należy także zmienić w konsoli jak i serwerze ESET Remote Administrator a także na klientach na stacjach roboczych. Sprawdź, w jaki sposób zmienić porty dla usługi ESET RA HTTP server poniżej.


 3. Wyszukaj usługę ESET HTTP Service i sprawdź czy stan usługi jest ustawiony na Zatrzymano a Typ uruchomienia na Ręczny.


 4. Otwórz konsolę ESET Remote Administrator Console.
 5. Kliknij Narzędzia Opcje serwera a następnie przejdź do zakładki Aktualizacje. Zaznacz pole Wyczyść pamięć podręczną aktualizacji i kliknij Aktualizuj teraz.

 6. Po pomyślnej aktualizacji kliknij OK. Klienci na stacjach roboczych powinny się aktualizować z konsoli ESET Remote Administrator Server.


Rozwiązywanie problemów: Zmiana portów dla usługi ESET RA HTTP server

 1. Kliknij Narzędzia > Opcje serwera a następnie wybierz zakładkę Aktualizacja.
 2. W polu Port serwera http(s), wprowadź nowy numer portu (np. http://nazwaserwera:8080) i kliknij OK.

 3. Zmień serwer aktualizacji na klientach na stacjach roboczych. Kliknij Narzędzia > Menedżer polityk.

 4. Wybierz politykę serwera (lub główną politykę dla wszystkich klientów) i kliknij Edytuj.

 5. Rozwiń sekcję Windows desktop v5 > Aktualizacja > Profil i wybierz Serwer aktualizacji.

 6. Wybierz <Niestandardowy serwer aktualizacji> z wysuwanego menu i wprowadź nowy port (np. http://nazwaserwera:8080) i zapisz zmiany w konfiguracji. Klienci na stacjach roboczych, przypisani do edytowanej polityki, odziedziczą nowe ustawienia przy kolejnym połączeniu się serwerem ESET Remote Administrator Server.Was this information helpful?