[KB7356] Vzdialená pomoc pre riešenie zložitých technických problémov

Podrobnosti

Po kontaktovaní technickej podpory spoločnosti ESET môžete byť požiadaný o vytvorenie vzdialenej relácie s pracovníkom technickej podpory prostredníctvom programu N-able Take Control.

N-able Take Control je veľmi efektívny nástroj pri poskytovaní technickej podpory zákazníkom, najmä v prípade komplikovanejších problémov. N-able Take Control je aplikácia určená na vzdialenú správu prostredníctvom internetu. Umožňuje zástupcovi technickej podpory pracovať so vzdialenou pracovnou plochou zákazníka a prenášať súbory medzi oboma počítačmi.

Po dôkladnom zvážení a len s vaším súhlasom môže pracovník technickej podpory spoločnosti ESET použiť službu N-able Take Control pre pripojenie k vášmu počítaču s cieľom vyriešiť problém.

Riešenie

Pre spustenie vzdialenej pomoci s pracovníkom technickej podpory spoločnosti ESET postupujte nasledovne:

Prosím, oboznámte sa s Podmienkami používania predtým, ako budete pokračovať.

Kliknite sem pre zobrazenie podmienok používania

ROZHODLI STE SA POŽIADAŤ PRACOVNÍKOV TECHNICKEJ PODPORY SPOLOČNOSTI ESET, SPOL. S R.O. (ďalej len „ESET“) KTORÝ UMOŽNÍ VZDIALENÝ PRÍSTUP NA VÁŠ POČÍTAČ, A PRIJAŤ NIŽŠIE UVEDENÉ PODMIENKY, UPRAVUJÚCE POSKYTNUTIE TECHNICKEJ POMOCI NA DIAĽKU.

TECHNICKÚ POMOC NA DIAĽKU NIE JE MOŽNÉ POSKYTNÚŤ BEZ INŠTALÁCIE ŠPECIALIZOVANÉHO SOFTVÉRU A BEZ TOHO, ABY STE PRIJALI NIŽŠIE UVEDENÉ PODMIENKY.

Podmienky poskytovania technickej pomoci na diaľku.

 1. Prijatím týchto podmienok beriete na vedomie, že vzdialený zásah môže spôsobiť v niektorých prípadoch poškodenie dát a/alebo softvéru na Vašom počítači. Preto Vás ESET výslovne upozorňuje, aby ste si dáta zo svojho počítača pred vykonaním technickej podpory na diaľku zálohovali. ESET od vás bude pred poskytnutím technickej pomoci na diaľku požadovať prehlásenie, že ste vykonali zálohu dát z Vášho počítača. Pokiaľ dáta nezálohujete, vystavujete sa možnosti nenávratnej straty takýchto dát. Bez Vášho vyhlásenia o zálohovaní dát nebude technická pomoc na diaľku vykonaná. Vzhľadom na skutočnosť, že ste boli na možnosť prípadnej straty dát, vopred upozornený, a že ste boli povinný dáta zálohovať pred poskytnutím technickej podpory na diaľku, ESET nebude niesť zodpovednosť za prípadnú stratu dát, ktoré je dôsledkom Vášho nepravdivého vyhlásenia.
 2. Po nainštalovaní klientskeho počítačového programu N-able Take Control bude možné vytvoriť bezpečný a šifrovaný kanál, ktorý umožní pripojenie pracovníka technickej podpory ESET na Váš počítač. Tento kanál môže ktorákoľvek z komunikujúcich strán (či už Vy alebo ESET) kedykoľvek prerušiť. ESET upozorňuje, že pokiaľ komunikáciu počas zásahu prerušíte, môže to spôsobiť až nefunkčnosť Vášho počítača.
 3. Výrobca klientskeho počítačového programu N-able Take Control poskytuje svoj softvér bezplatne a nezodpovedá za žiadne následky, spôsobené jeho používaním ani chybami.
 4. Pracovníci technickej podpory ESET sú oboznámení s funkciami klientskeho počítačového programu N-able Take Control.
 5. ESET však musí výslovne upozorniť, že ani pri zachovaní najvyššej možnej opatrnosti nie je možné úplne vylúčiť možnosť vzniku materiálnych či nemateriálnych škôd v súvislosti s technickou pomocou na diaľku. Tieto škody môžu vzniknúť v dôsledku výpadku spojenie medzi Vašim počítačom a pracoviskom technickej podpory ESET, kombináciou účinku počítačových infiltrácií, softvéru, hardvéru a iných faktorov.

Spustenie vzdialenej pomoci s pracovníkom technickej podpory
 1. Aby sa pracovník technickej podpory mohol pripojiť na váš počítač, je potrebné, aby ste klikli na tlačidlo GET SUPPORT.

   
 2. Budete vyzvaný stiahnuť inštalačný súbor s názvom ESETsupport.exe. Uložte súbor na Pracovnú plochu.
  POZNÁMKA:

  V niektorých prípadoch váš webový prehliadač automaticky stiahne súbor do priečinka „Prevzaté súbory“ (alebo aj „Stiahnuté súbory“).

 3. Po dokončení sťahovania spustite stiahnutý súbor z pracovnej plochy.
   
 4. Pri výzve v okne User Account Control (Kontrola používateľských kont), kliknite na Yes (Áno).
   

 1. Ak ste si ešte nečítali neprečítali podmienky používania (Terms of service), môžete si ich prečítať teraz. Po označení možnosti I have read and accept the terms of service a kliknutí na tlačidlo ACCEPT sa spustí nová relácia N-able Take Control.
   

 1. Pracovník technickej podpory pripojí na váš počítač a vykoná úkony potrebné na identifikovanie a odstránenie problému. V prípade potreby si môžete písať s pracovníkom technickej podpory ESET priamo v programe N-able Take Control.

 1. Po ukončení zásahu sa pracovník technickej podpory odpojí z vášho počítača. Následne môžete vymazať súbor ESETsupport.exe z Pracovnej plochy.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)