[KB7356] Vzdálená pomoc pro řešení složitých technických problémů

Podrobnosti

Po kontaktování technické podpory společnosti ESET můžete být požádáni o vytvoření vzdálené relace s pracovníkem technické podpory prostřednictvím programu N-able Take Control.

N-able Take Control je velmi efektivní nástroj pro poskytování technické podpory klientům, zejména v komplikovaných případech. N-able Take Control je aplikace určená pro vzdálenou správu prostřednictvím internetu. Umožňuje pracovníkovi technické podpory pracovat se vzdálenou plochou zákazníka a přenášet soubory mezi oběma počítači.

Po důkladném zvážení a jen s vaším souhlasem může pracovník technické podpory společnosti ESET použít službu N-able Take Control pro připojení k vašemu počítači s cílem vyřešit problém.


Řešení

Pro spuštění vzdálené pomoci s pracovníkem technické podpory společnosti ESET postupujte následovně:

Prosím, seznamte se s Podmínkami používání předtím, než budete pokračovat:

Klikněte zde pro zobrazení podmínek používání

ROZHODLI JSTE SE POŽÁDAT SPOLEČNOST ESET, SPOL. S R.O. (dále jen "ESET") TECHNICKOU PODPORU o vzdálenou pomoc. NEŽ SE TECHNICKÁ PODPORA POKUSÍ PROBLÉM VYŘEŠIT, MUSÍTE SI NAINSTALOVAT PROGRAM, KTERÝ UMOŽŇUJE VZDÁLENÝ PŘÍSTUP K VAŠEMU POČÍTAČI, A PŘIJMOUT NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY, KTERÝMI SE ŘÍDÍ POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÉ TECHNICKÉ PODPORY.

VZDÁLENOU TECHNICKOU PODPORU NELZE POSKYTNOUT BEZ INSTALACE SPECIALIZOVANÉHO SOFTWARU A POKUD NESOUHLASÍTE S NÍŽE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI.

Podmínky použití pro vzdálenou technickou podporu

 1. Přijetím těchto podmínek berete na vědomí, že vzdálený zásah může v některých případech způsobit poškození dat a/nebo softwaru ve vašem počítači. Společnost ESET proto výslovně upozorňuje, abyste před provedením technické podpory na dálku zálohovali data z Vašeho počítače. Před poskytnutím technické podpory na dálku bude společnost ESET od vás vyžadovat prohlášení, že jste provedli zálohu dat z vašeho počítače. Pokud si data nezálohujete, vystavujete se možnosti nenávratné ztráty těchto dat. Bez Vašeho prohlášení o zálohování dat nebude vzdálená technická pomoc provedena. Vzhledem k tomu, že jste byli předem upozorněni na možnost ztráty dat a že jste byli vyzváni k zálohování dat před poskytnutím technické podpory na dálku, společnost ESET nenese odpovědnost za případnou ztrátu dat, která vznikne v důsledku Vašeho nepravdivého prohlášení.
 2. Po instalaci klientského programu Take Control bude možné vytvořit zabezpečený a šifrovaný kanál, který spojí technika technické podpory ESET s vaším počítačem. Tento kanál může být kdykoli přerušen kteroukoli z komunikujících stran (vámi nebo společností ESET). Společnost ESET upozorňuje, že pokud komunikaci během relace přerušíte, může to způsobit poruchu vašeho počítače.
 3. Výrobce klientského programu Take Control poskytuje svůj software zdarma a nenese odpovědnost za jakékoli následky vyplývající z jeho používání nebo jeho chyb.
 4. Pracovníci technické podpory společnosti ESET jsou obeznámeni s funkcemi klientského programu Take Control.
 5. Společnost ESET musí výslovně upozornit, že i při zachování maximální opatrnosti nelze zcela vyloučit možnost vzniku hmotných či nehmotných škod, v souvislosti se vzdálenou technickou pomocí. Takové škody mohou vzniknout v důsledku selhání spojení mezi vaším počítačem a technickou podporou společnosti ESET, složitých vlivů infiltrace počítače, softwaru, hardwaru a dalších faktorů.


Spuštění vzdálené pomoci s pracovníkem technické podpory společnosti ESET


 1. Aby se pracovník technické podpory mohl připojit na váš počítač, je potřeba, abyste klikli - stiskli tlačítko Stáhnout.

Stáhnout

 1. Budete výzváni stáhnout instalační soubor s názvem ESET_help.exe. Uložte si soubor na vaší pracovní plochu.
Poznámka

V některých případech může váš webový prohlížeč automaticky stáhnout soubor do složky „Stažené soubory".

 1. Po dokončení stahování spusťte stažený soubor z pracovní plochy (nebo jiného umístění, v závislosti kam jste soubor umístili).

 2. Po zobrazení výzvy v dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na Yes (Ano).

Obrázek 1-1
 1. Pokud jste si dosud nepřečetli podmínky používání (Terms of service), můžete si je přečíst nyní. Po označení možnosti I have read and accept the terms of service a kliknutí na tlačítko ACCEPT se spustí nová relace programu N-able Take Control.

 1. Pracovník technické podpory se připojí k vašemu počítači a provede potřebné úkony k identifikaci a vyřešení problému. V případě potřeby si můžete psát s pracovníkem technické podpory ESET přímo v programu N-able Take Control.

 1. Po ukončení zásahu se pracovník technické podpory odpojí z vašeho počítače. Soubor ESET_help.exe, který jste si stáhli do počítače, můžete odstranit.