[KB7292] Podpora operačných systémov Microsoft Windows

Problém

Riešenie

Podpora pre najnovšie verzie operačných systémov Windows

Microsoft Windows 10, 11

Od januára 2022 sú najnovšie verzie firemných produktov ESET a produktov ESET pre domácnosti pre operačné systémy určené pre stolové počítače kompatibilné so systémom Windows 10 a Windows 11.


Podpora pre staršie verzie operačných systémov Windows

Microsoft Windows 8, 8.1

Podpora pre Windows 8 skončila dňa 12. januára 2016.

Windows 8.1 prešiel z fázy všeobecnej podpory do fázy rozšírenej podpory dňa 9. januára 2018.
Bližšie informácie nájdete v tomto článku spoločnosti Microsoft.

Microsoft Windows 7

Spoločnosť Microsoft ukončila podporu pre Windows 7 dňa 14. januára 2020. Systém Windows 7 bol uvedený na trh 22. októbra 2009 a bol plne podporovaný 10 rokov. Ak na svojom počítači používate operačný systém Windows 7, po 14. januári 2020 váš systém viac nedostáva bezpečnostné aktualizácie od spoločnosti Microsoft. V súčasnosti už tiež nie je poskytovaná technická podpora pre Windows 7 prostredníctvom zákazníckeho servisu spoločnosti Microsoft.

Podrobnejšie informácie o ukončení podpory a aktualizovaní na systém Windows 10 nájdete v článku spoločnosti Microsoft.

Microsoft Vista

Spoločnosť Microsoft ukončila podporu systému Windows Vista dňa 11. apríla 2017. Systém Windows Vista bol plne podporovaný 10 rokov. Ak na počítači používate operačný systém Windows Vista, ten už viac nedostáva nové bezpečnostné aktualizácie, rýchle opravy (hotfixy), bezplatné alebo platené možnosti asistovanej podpory ani aktualizácie online technického obsahu od spoločnosti Microsoft.

Podrobnejšie informácie o ukončení podpory a aktualizovaní na systém Windows 10 nájdete v článku spoločnosti Microsoft.

Microsoft XP

Spoločnosť Microsoft ukončila podporu systému Windows XP dňa 8. apríla 2014 po celkovo 12 rokoch poskytovania podpory. Ak aj naďalej používate operačný systém Windows XP, počítač síce bude stále fungovať, no môže byť zraniteľnejší voči bezpečnostným rizikám a vírusom. Prehliadač Internet Explorer 8 už takisto nie je podporovaný. Ak je váš počítač so systémom Windows XP pripojený na internet a na prehliadanie webových stránok používate Internet Explorer 8, môže byť váš počítač vystavený ďalším hrozbám. Vzhľadom na to, že čoraz viac výrobcov softvéru a hardvéru optimalizuje svoje produkty pre novšie verzie systému Windows, môžete očakávať rastúci počet aplikácií a zariadení, ktoré v systéme Windows XP nebudú fungovať. 

Podrobnejšie informácie o ukončení podpory a aktualizovaní na systém Windows 10 nájdete v článku spoločnosti Microsoft.

Exchange Server 2010, Windows Server 2008 (R2)

Spoločnosť Microsoft ukončila dňa 14. januára 2020 podporu pre všetky vydania servera Exchange Server 2010, ako aj podporu pre Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2. Ak na svojom počítači používate tieto zastarané operačné systémy po 14. januári 2020, váš systém viac nedostáva bezpečnostné aktualizácie od spoločnosti Microsoft. V súčasnosti už tiež nie je poskytovaná bezplatná ani platená technická podpora prostredníctvom zákazníckeho servisu spoločnosti Microsoft.

Podrobnejšie informácie o ukončení podpory nájdete v článku spoločnosti Microsoft.


ČASTÉ OTÁZKY

  1. Budú produkty ESET aj naďalej chrániť môj počítač?
    Váš bezpečnostný produkt ESET bude aj naďalej chrániť váš operačný systém Microsoft Windows. Odporúčame používať vždy najnovšiu verziu vášho produktu ESET inštalovaním dostupných aktualizácií. Na nižšie uvedených odkazoch si môžete overiť kompatibilitu vášho operačného systému s produktom ESET a jeho verziou:
  2. Môžem používať svoj operačný systém Windows aj po ukončení jeho podpory spoločnosťou Microsoft?
    Môžete pokračovať v používaní operačného systému, ktorý už nie je podporovaný spoločnosťou Microsoft. Váš počítač však môže byť zraniteľnejší voči bezpečnostným rizikám a vírusom. Ak je váš operačný systém veľmi zastaraný, môžete naraziť na viacero aplikácií a zariadení, ktoré s daným systémom nebudú fungovať.

  3. Je systém Windows 7 s balíkom Service Pack 1 podporovaný?
    Najnovšie informácie o produktoch ESET s podporou pre systém Windows 7 s balíkom Service Pack 1 nájdete v tomto článku databázy znalostí.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)