[KB5833] Správa filtrovania protokolov/SSL/TLS v produktoch ESET pre Windows určených pre domácnosti (15.x – 16.x)

Problém

Podrobnosti


Kliknutím rozbaľte

Produkty ESET sú predvolene nastavené tak, aby na počítači automaticky kontrolovali bezpečnosť prichádzajúcej a odchádzajúcej komunikácie. Okrem štandardnej sieťovej komunikácie sa kontroluje aj bezpečnosť komunikácie využívajúcej protokoly SSL a TLS.

Viac informácií o filtrovaní protokolov a kontrole SSL/TLS v produkte ESET Smart Security Premium nájdete v našom Online pomocníkovi.


Riešenie

Filtrovanie protokolov

Filtrovanie protokolov je predvolene zapnuté. Pri riešení problémov ho môžete vypnúť alebo opätovne zapnúť:

 1. Otvorte hlavné okno bezpečnostného programu ESET pre Windows.

 2. Stlačením klávesu F5 otvorte Rozšírené nastavenia.

 3. Kliknite na Web a e‑mail a pomocou prepínacieho tlačidla vedľa možnosti Zapnúť kontrolu obsahu aplikačných protokolov túto funkciu zapnite alebo vypnite. Kliknite na tlačidlo OK.

  Obrázok 1-1
Aké riziko vyplýva z vypnutia filtrovania protokolov SSL/TLS?

S rastúcim množstvom online obsahu, ktorý využíva prístup „HTTPS Everywhere“ (HTTPS všade), sa zvyšuje význam kontroly protokolov SSL/TLS, pretože hrozby môžu byť skryté v šifrovanej komunikácii.

Produkty ESET sú navrhnuté tak, aby detegovali hrozby na úrovni aplikácií bez ohľadu na nastavenia filtrovania sieťovej komunikácie. Pre čo najbezpečnejšiu konfiguráciu však odporúčame ponechať filtrovanie protokolov SSL/TLS zapnuté vždy, keď je to možné.

Vylúčenie aplikácie alebo IP adresy z filtrovania protokolov: 
 1. Vedľa položky Vylúčené aplikácie alebo Vylúčené IP adresy kliknite na Upraviť.
  Obrázok 2-1
 2. Kliknite na Pridať, vyberte aplikáciu alebo zadajte IP adresu a kliknite na OK → OK. Nová aplikácia/IP adresa bola pridaná do zoznamu aplikácií/IP adries vylúčených z filtrovania protokolov.

  Obrázok 2-2
 3. Ak chcete upraviť alebo odstrániť aplikáciu/IP adresu v zozname vylúčení, vyberte príslušnú aplikáciu/IP adresu, kliknite na Upraviť alebo Odstrániť a potom kliknite na OK.
  Obrázok 2-3

Kontrola SSL/TLS

Kontrola SSL/TLS je predvolene zapnutá. Pri riešení problémov ju môžete vypnúť alebo opätovne zapnúť:

 1. Otvorte hlavné okno bezpečnostného programu ESET pre Windows.

 2. Stlačením klávesu F5 otvorte Rozšírené nastavenia.

 3. Kliknite na Web a e‑mail, rozbaľte sekciu SSL/TLS a kliknutím na prepínacie tlačidlo vedľa možnosti Zapnúť filtrovanie protokolu SSL/TLS túto funkciu zapnite alebo vypnite. Kliknite na tlačidlo OK.

  Obrázok 3-1
Odstránenie certifikátu zo zoznamu známych certifikátov
 1. Otvorte hlavné okno bezpečnostného programu ESET pre Windows.

 2. Stlačením klávesu F5 otvorte Rozšírené nastavenia.

 3. Kliknite na Web a e‑mail, rozbaľte sekciu SSL/TLS a vedľa položky Zoznam známych certifikátov kliknite na možnosť Upraviť.

  Obrázok 4-1
 1. Vyberte príslušný certifikát, kliknite na Odstrániť a potom na OK.
  Obrázok 4-2

Ďalšie možnosti

Režim filtrovania protokolu SSL/TLS

Z roletového menu vyberte požadovaný režim filtrovania. Popisy dostupných režimov filtrovania nájdete v Online pomocníkovi.

Zoznam SSL/TLS-filtrovaných aplikácií

Vylúčenie novej aplikácie z kontroly SSL/TLS:

Kliknite na Pridať a v poli Aplikácia vyhľadajte príslušnú aplikáciu. Prepínačmi v poli Akcia kontroly môžete vybrať, či chcete Kontrolovať všetku komunikáciu z aplikácie, Ignorovať túto komunikáciu alebo Spýtať sa, čo chcete urobiť, pri každej detegovanej komunikácii. Kliknite na OKOK.

Obrázok 5-1

Ak chcete vykonať zmenu alebo odstrániť aplikáciu zo zoznamu, vyberte aplikáciu a kliknite na Upraviť alebo Odstrániť. Kliknite na tlačidlo OK.

Obrázok 5-2

Viac informácií o možnostiach kontroly protokolu SSL/TLS nájdete v Online pomocníkovi.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)