[KB401] Je ESET Smart Security a ESET NOD32 Antivirus prirodzenou 64-bitovou aplikáciou?

Riešenie

ESET Smart Security a ESET NOD32 Antivirus možno považovať za hybridné programy v tom, že obsahujú 32-bitový aj 64-bitový kód. Engine a moduly rozhrania, ktoré používa Váš produkt ESET na to, aby chránil Váš systém pred škodlivým softvérom, sú výsledkom rokov vývoja s cieľom vytvoriť vysokooptimalizovaný x86 kód jazyka symbolických adries (assembly language). Počas testovania sa zistilo, že rekompilácia niektorých častí programu do 64-bitového kódu spôsobila zvýšenú spotrebu pamäte bez rozlíšiteľného vylepšenia výkonu, stability, či spoľahlivosti.
Ak je potrebné sledovať 64-bitové prekladanie, ako napríklad pri vrstvenej kontrole Windows Socketu, alebo kontrole pri prístupe, používa sa 64-bitový kód. Toto nepredstavuje žiaden problém, čo je nakoniec preukázateľné vysokým prietokom kontrolovaných dát, ako aj vysokou mierou detekcie ESET Smart Security a ESET NOD32 Antivirus na 64-bitových systémoch.
Vo všeobecnosti môžeme povedať, že časti systému, ktoré potrebujú bežať ako 64-bitové, tak bežia, kým súčasti, u ktorých nebol zaznamenaný rozdiel smerom k lepšiemu, zostávajú v 32-bitovom kóde.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)