[KB3761] Rátanie poštových schránok v produkte ESET Mail Security 6 for Microsoft Exchange Server

Riešenie

Pre zistenie celkového počtu poštových schránok ESET Mail Security 6 pre Microsoft Exchange Server (EMSX) skontroluje celé active directory exchange servera, kde je EMSX nainštalovaný.

V používateľskom rozhraní EMSX v sekcii Monitorovanie sa zobrazujú 2 typy počtov poštových schránok: doména a lokálne.

Počet poštových schránok v doméne je počet všetkých poštových schránok v doméne, do ktorej patrí exchange server, kde je nainštalovaný EMSX. Počet lokálnych poštových schránok reprezentuje počeť poštových schránok (ak sú nejaké) daného exchange servera, kde je nainštalovaný EMSX.

Poštové schránky zdroja (napr. poštová schránka konferenčnej miestnosti (Room mailbox)), e-mailové aliasy, systémové poštové schránky (používajú sa iba pre interné účely MS Exchange Servera), a deaktivované poštové schránky nie sú pripočítané k celkovému počtu aktívnych poštových schránok. V prostredí klastra sa uzly s rolou "clustered mailbox" do počtu použitých poštových schránok nezapočítavajú.

Príklady počítania ‘doménových’ a ‘lokálnych’ poštových schránok

 1. Máme doménu abcd.com, ktorá pozostáva z 5 Exchange Serverov (ES):


  Obr. 1-1

  Ak by bol EMSX nainštalovaný na Exchange Serveri s rolou HUB, v používateľskom rozhraní EMSX by sme videli nasledujúce počty poštových schránok: 
  doména: 410 (250 + 50 + 50 + 60)
  lokálne: 0

  Ak by bol EMSX nainštalovaný na Exchange Serveri (2) s rolou MAILBOX, v používateľskom rozhraní EMSX by sme videli nasledujúce počty poštových schránok: 
  doména: 410 (250 + 50 + 50 + 60)
  lokálne: 250

  Počet aktívnych poštových schránok zarátaných do licencie pre EMSX inštaláciu(e) by bol 410.

 2. Máme 2 domény – abcd.comefgh.com – v rámci active directory, pričom tieto domény sú vo vzťahu trust. Použijeme licenciu pre EMSX v oboch doménach.


  Obr.1-2

  Počet doménových poštových schránok v doméne abcd.com je 410 a v doméne efgh.com je 150.

  Ak by bol EMSX v doméne abdc.com nainštalovaný na Exchange Serveri (2) s rolou MAILBOX, v používateľskom rozhraní EMSX by sme videli nasledujúce počty poštových schránok:
  doména: 560 (410 + 150)
  lokálne: 250

  Ak by bol EMSX v doméne efgh.com nainštalovaný na Exchange Serveri (3) s rolou MAILBOX, v používateľskom rozhraní EMSX by sme videli nasledujúce počty poštových schránok:
  doména: 560 (410 + 150)
  lokálne: 40

  Počet aktívnych poštových schránok zarátaných do licencie pre EMSX inštaláciu(e) by bol 560.

Poznámka:

Počet doménových lokálnych poštových schránok v používateľskom rozhraní EMSX je aktualizovaný približne každých 15-30 minút.
Počet aktívnych poštových schránok sa do Eset License Administrator nahlasuje každých 24 hodín alebo keď je služba ekrn opäť spustená pri reštartovaní exchange servera, kde je nainštalovaný EMSX.

Ako zistím počet povolených používaných poštových schránok v MS Exchange Serveri?
Počet použitých poštových schránok v Microsoft Exchange Server je možné zistiť dvoma spôsobmi:

 1. Použitím nástroja EMSX Mailbox Count
  alebo
 2. vyhľadávaním v Active Directory

A. EMSX Mailbox Count tool
Stiahnite si nástroj EMSX Mailbox Count a spustite ho cez príkazový riadok s jedným z nasledujúcich parametrov:

/count - zobrazí sa počet poštových schránok
/names - zobrazia sa mená používateľov
/details - zobrazí sa podrobný popis jednotlivých poštových schránok
/multiline - (v kombinácii s parametrom /details) zobrazí sa viacriadkový popis poštových schránok

Obr. 1-3

B. Active Directory custom search
Na serveri otvorte Active Directory Users and Computers. Pravým tlačidlom myši kliknite na doménu a z kontextového menu zvoľte Find....Vo Find rolovacom menu zvoľte Custom Search a kliknite na záložku Advanced. Do textového poľa nakopírujte nasledujúcu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) požiadavku a stlačte Find Now:

 • (&(objectClass=user)(objectCategory=person)(mailNickname=*)(|(homeMDB=*)(msExchHomeServerName=*))(!(name=SystemMailbox{*))(!(name=CAS_{*))(!(name=HealthMailbox*))(msExchUserAccountControl=0)(!userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))

Obr. 1-4

Prečo sa moje poštové schránky zdroja zarátavajú do celkového počtu poštových schránok v Active Directory a čo s tým môžem urobiť?

Aby ESET Mail Security overil, či nie je prekročený počet poštových schránok povolených licenciou, zráta všetky poštové schránky v Active Directory. Do tohto počtu sa však nezaráta taká schránka, ktorej účet v Active Directory bol deaktivovaný. Ak máte vytvorené poštové schránky zdroja, ako napríklad poštovú schránku miestnosti alebo poštovú schránku zariadenia, ktoré sa síce nevyužívajú, ale ich účty sú aktívne, budú tieto schránky započítané.

Poštové schránky zdroja sa teda dajú nastaviť tak, aby neboli započítavané (viac o všeobecných nastaveniach a spravovaní poštových schránok zdroja sa dočítate v tomto článku): 

 • Poštová schránka miestnosti (Room mailbox): Táto poštová schránka sa prideľuje konferenčným miestnostiam a jej používateľský účet je možné deaktivovať v Active Directory.
 • Poštová schránka zariadenia (Equipment mailbox): Táto poštová schránka sa prideľuje určitému zariadeniu (napríklad televízoru, projektoru, GPS zariadeniu atď.) a jej účet je možné deaktivovať v Active Directory.

Algoritmus systému ESET Mail Security nezapočítava poštové schránky s deaktivovaným používateľským účtom.

Administrátorský účet s aktívnou poštovou schránkou, na ktorú je možné zasielať e-mailové správy, sa môže ľahko stať terčom útoku či už vo forme infikovaných správ alebo malvéru. ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server (EMSX) je preto navrhnutý tak, aby takúto poštovú schránku chránil. Ak sa však táto schránka nepoužíva, môže sa deaktivovať, vďaka čomu nebude zarátavaná do celkového počtu poštových schránok.

ESET Mail Security sa pri overovaní licencie sústreďuje len na aktívne používané poštové schránky, ktoré si vyžadujú antivírusovú a antispywarovú ochranu.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)