[KB3005] Ako nastavím ESET klientov aby pristupovali na aktualizačný Mirror server v produkte ESET Remote Administrator? (5.x)

Riešenie

Po vytvorení aktualizačného (mirror) servera je nutné nastaviť klienské stanice aby pristupovali na server.

Sú dva spôsoby ako to dosiahnuť. Prvý spôsob je vytvoriť konfiguračný súbor .xml a distribuovať ho pomocou ESET Remote Administrator (ERA) na klientské stanice (Pre detailnejšie informácie viď. kapitoly 3.2 a 5.1 v používateľskej príručke ESET Remote Administrator).

Pre zobrazenie inštrukcií ako vzdialene poslať kofiguračný súbor vo formáte .xml vo vašej sieti kliknite sem.

Druhý spôsob je manuálne nastaviť každú stanicu aby pristupovala na server. Tento spôsob môže byť jednoduchší pre siete s menším počtom klientských pracovných staníc, ktoré sa budú pripájať na aktualizačný server. Tento článok bližšie vysvetluje druhý spôsob, teda ako manuálne nakonfigurovať každú pracovnú stanicu samostatne.

POZNÁMKA:

Pri použití metódy HTTP servera odporúčame, aby sa z jedného Mirror servera aktualizovalo maximálne 400 klientských pracovných staníc. Na veľkých sieťach s viac ako 400 klientskými pracovnými stanicami, odporúčame vyvážiť mirror aktualizácie na prídavných ESET Endpoint Security, ESET Endpoint Antivirus alebo ESET Remote Administrator aktualizačných (mirror) serveroch. Ak je nevyhnutné ponechať mirror server na jednom (single) serveri, odporúčame použiť iný typ HTTP servera, ako napr. Apache alebo IIS.

Konfigurácia klientov na prítup k aktualizačnému (mirror) serveru

 1. Dvoj-klikom na ikonku ESET v oblasti oznámení Windows (systémová lišta) otvorte hlavné programové okno, alebo kliknite na Štart → Programy → ESET → ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus.

 2. Stlačte klávesu F5 pre zobrazenie okna s rozšírenými nastaveniami. V stromovej štruktúre menu vľavo zvoľte Aktualizácia → Všeobecné a potom kliknite na Upraviť...


  Obr. 1-1
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 3. Pre pridanie vášho aktualizačného (mirror) servera ako aktualizačného servera zadajte názov servera alebo IP adresu v nasledujúcom formáte: http://váš_server:2221 alebo http://xxx.xxx.xxx.xxx:2221.

 4. Kliknite na Pridať, a potom OK pre potvrdenie a návrat späť do okna rozšírených nastavení.


  Obr. 1-2

 5. Uistite sa, že polia Prihlasovacie meno a Prihlasovacie heslo sú prázdne a názov alebo adresa Mirror servera je viditeľná. Ešte raz kliknite na OK pre uloženie vašich nastavení a zatvorenie okna rozšírených nastavení.


  Obr. 1-3
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 6. ESET klient(i) ktorých ste práve nakonfigurovali, by sa teraz mali úspešne aktualizovať z aktualizačného (mirror) servera.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)