[KB3004] Ako nastavím ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus aby fungovali ako Mirror server? (5.x)

Riešenie

ESET Endpoint Security a ESET Endpoint Antivirus je možné nastaviť tak, aby ukladali kópie aktualizačných súborov vírusovej databázy, podobne ako štandardný Mirror server. Tieto súbory môžu byť potom použité pre aktualizáciu pracovných staníc, ktoré majú nainštalované riešenia ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus.

Pre nastavenie klientského riešenia ESET ako Mirror servera pokračujte podľa týchto krokov:Obr. 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okneObr. 1-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 

 1. Nastavenie klientského riešenia ESET ako lokálneho Mirror servera
  1. Otvorte hlavné okno programu kliknutím na ikonu ESET v pravom dolnom rohu obrazovky na systémovej lište alebo cez ponuku Štart → Programy → ESET → ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus.
  2. Stlačte klávesu F5 aby ste otvorili okno rozšírených nastavení (zadajte heslo v prípade ochrany nastavení heslom).
  3. V stromovom menu rozšírených nastavení kliknite na Nástroje → Licencie a kliknite na možnosť Pridať.... Nájdite Váš licenčný súbor a stlačte Otvoriť potom potvrďte cez OK.
  1. Z rozšíreného stromu nastavení vyberte Aktualizácia → Všeobecné a vložte licenčné údaje od spoločnosti ESET do polí Prihlasovacie meno a Prihlasovacie heslo. Uistite sa, že rozbaľovacie menu Aktualizačný server: je nastavené na Automatický výber servera.
  1. Kliknite na tlačidlo Nastaviť... hneď vedľa Pokročilé nastavenia aktualizácie: a vyberte záložku Mirror.

Od tohto momentu môžete začať konfigurovať Mirror tak, aby bolo možné aktualizovať ostatné pracovné stanice cez HTTP server alebo cez zdieľaný sieťový adresár. Ak chcete nastaviť aktualizáciu cez HTTP server, uskutočnite kroky uvedené dole (ak chcete aktualizovať cez zdieľaný sieťový adresár kliknite sem.

 1. Konfigurácia Mirror servera pre poskytovanie aktualizácií cez interný HTTP server
  1. Označte polia Vytvárať kópie aktualizácií a Sprístupniť kópie aktualizácie cez HTTP server. HTTP server vyžaduje SP2 pri použití operačného systému Windows XP.
  2. V poli Adresár pre ukladanie kópií z vykonaných aktualizácií: zadajte cestu k adresáru, v ktorom budú uložené aktualizačné súbory. Nevkladajte hodnoty do polí Užívateľské meno a Heslo.
  3. Ak chcete použiť iný port ako prednastavený port (2221), slačte tlačidlo Rozšírené nastavenia... a zadajte hodnotu do poľa Port servera: (odporúčame ponechať prednastavenú hodnotu v prípade, že nemáte aplikácie, ktoré cez tento port komunikujú).  Obr. 2-1
   

  1. Stlačte trikrát OK pre potvrdenie zmien a návrat do hlavného okna programu.Obr. 3-1
 

Pre podrobný návod ako inštalovať ESET Remote Administrator a nastaviť základný Mirror server kliknite sem.

Ak hľadáte spôsob, ako nastaviť klientské riešenie ESET tak, aby program pristupoval k aktualizačným súborom vírusovej databázy a programových aktualizácií, prosím pozrite si časti 3.2 a 5.1 v používateľskej príručke k ESET Remote Administrator.

 1. Nastavenie Mirror servera na sprístupnenie aktualizácií cez zdieľaný sieťový adresár

 2. Postupujte podľa nasledovných krokov hneď potom ako stlačíte tlačidlo Nastaviť... (viď. časť I., krok 5).
 3.  
  1. Vytvorte adresár na zdieľanie na lokálnom alebo sieťovom disku. Tento adresár musí byť čitateľný pre všetkých užívateľov, ktorí majú program ESET a musí mať povolený zápis pre lokálny systémový účet (ak je zdieľaný adresár umiestnený na inej pracovnej stanici v sieti, musí sa špecifikovať autentifikácia pre prístup k tomuto počítaču). Pre ďalšie informácie kliknite sem.
  2. Označte pole Vytvárať kópie aktualizácií. Neoznačujte pole Sprístupniť kópie aktualizácie cez HTTP server.
  3. Zadajte názov zdieľaného adresára (vytvorený v časti III., krok 1) vo formáte \UNCPATH.
  1. Stlačte dvakrát OK pre potvrdenie zmien a návrat do hlavného okna programu.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)