[KB2653] Inštalácia produktu ESET NOD32 Antivirus 4 pre Linux Desktop

Riešenie

Pre stiahnutie a inštaláciu produktu ESET NOD32 Antivirus 4 pre Linux Desktop postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Stiahnutie produktu ESET NOD32 Antivirus 4 pre Linux Desktop

 1. Kliknite na príslušný odkaz pre stiahnutie programu ESET NOD32 Antivirus 4 pre Linux Desktop:

  Dôležité!

  Prosím skontrolujte si verziu vášho operačného systému pred začatím sťahovania inštalačného balíka. Ktorú verziu programu ESET NOD32 Antivirus 4 pre Linux Desktop (32-bit / 64-bit) mám stiahnuť?

Stiahnuť 32-bitovú verziu   Stiahnuť 64-bitovú verziu

 1. Kliknite na Uložiť alebo OK. Súbor uložte napríklad na pracovnú plochu. Akonáhle je sťahovanie ukončené, prejdite na Pracovnú plochu (Desktop), alebo na miesto, kde ste uložili inštalačný balík.

Inštalácia produktu ESET NOD32 Antivirus 4 pre Linux Desktop

Dôležité!

Podporované sú tieto Linuxové distribúcie: Red Hat, Mandriva, SUSE, Debian, Ubuntu a Fedora (32bit). Vzhľadom na rozsah a rôznorodosť Linuxových distribúcií, inštalácia na iných Linuxových distribúciách môže vyžadovať odbornejší zásah používateľa alebo vykonanie ďalších operácií, ako napríklad inštalácia chýbajúcich balíkov či modifikácia init skriptov.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na inštalátor, zvoľte Vlastnosti a kliknite na záložku Práva. Zaškrtnite možnosť Povoliť spustenie súboru ako programu a zatvorte okno. Nastavenie prístupového práva je potrebné pre spustenie inštalácie. Inak sa môže zobraziť takéto chybové hlásenie:

  Nemožno zobraziť "/home/eset/Desktop/eset_nod32av_32bit_sk.linux".

POZNÁMKA:

Nastavenie prístupových práv a spustenie inštalácie je možné aj manuálne cez Terminál:
chmod +x ueav.i386.en.linux
./ueav.i386.en.linux 


Obr. 1-1

 1. Následným dvojklikom na súbor spustíte inštalačného sprievodcu. Ak ste prihlásený ako bežný používateľ a chcete pokračovať v inštalácii, budete musieť zadať vaše heslo (sudo) alebo heslo používateľa root (su).
 1. V okne Inštalácia ESET NOD32 Antivirus kliknite na Ďalej.
 1. V okne Dôležitá informácia kliknite na Ďalej.
 1. Na nasledujúcej obrazovke označte možnosť Súhlasím s licenčnou dohodou. Pre pokračovanie kliknite na Ďalej.
 1. V okne Úroveň inštalácie označte možnosť Typická. Pre pokračovanie kliknite na Ďalej.

POZNÁMKA:

Pokročilá inštalácia umožňuje prístup k ďalším konfiguračným parametrom. Ak označíte možnosť Typická (odporúča sa), ďalšie konfiguračné parametre budú tiež prístupné po dokončení inštalácie.


Obr. 1-2

 1. V okne ThreatSense.Net označte možnosť Zapnúť systém včasného varovania ThreatSense.Net a kliknite na Ďalej.
 1. V okne Špeciálne aplikácie označte možnosť Zapnúť detekciu potenciálne nechcených aplikácií a kliknite na Ďalej.


Obr. 1-3

 1. V okne Pripravený inštalovať kliknite na Inštalovať.
 1. Keď sa zobrazí okno Sprievodca dokončil inštaláciu ESET NOD32 Antivirus, kliknite na Dokončiť. Týmto ukončíte inštalačný proces.
 1. Ak sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača, ukončite svoju prácu a kliknite na Áno.
 1. Akonáhle sa váš systém reštartoval a spustil, zobrazí sa okno Aktivácia produktu. Zvoľte možnosť Aktivovať pomocou mena a hesla a kliknite na Ďalej.

POZNÁMKA:

Keď sa prihlásite do systému, váš produkt ESET NOD32 Antivirus sa na všetkých podporovaných Linuxových distribúciách spustí automaticky. Ak sa aplikácia nespustila, je možné ju spustiť manuálne z hlavného menu kliknutím na Aplikácie → Systémové Nástroje → ESET NOD32 Antivirus. Ak si želáte spustiť aplikáciu cez Terminál, zadajte do konzoly nasledovný príkaz:
/opt/eset/esets/bin/esets_gui


Obr. 1-4

 1. Zadajte svoje ESET používateľské meno a heslo a kliknite na Aktivovať.

Dôležité!

Meno a heslo zadávajte presne v takom tvare, v akom sú napísané.

- V mene aj hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená, pomlčka sa v používateľskom mene nesmie vynechať.
- Heslo má desať znakov, všetky písmená v hesle sú malé.
- Pokiaľ používate na zadanie mena a hesla funkcie Kopírovať a Vložiť, dajte si pozor, aby ste pri kopírovaní neoznačili aj prázdne znaky za menom alebo heslom.
- V hesle sa nepoužíva písmeno L - malé písmeno L je totiž ľahko zameniteľné s číslicou 1.
- Znak ´0´ predstavuje nulu, znak ´o´ je malé písmeno o.

Ak ste zabudli vaše prístupové údaje, požiadajte o ich preposlanie na stránke: Stratené heslo.


Obr. 1-5

 1. Ak ste zadali svoje používateľské meno a heslo správne, váš bezpečnostný produkt automaticky aktualizuje a stiahne najnovšiu vírusovú databázu.


Obr. 1-6
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

POZNÁMKA:

Ak stále nemôžete stiahnuť najnovšiu aktualizáciu vírusovej databázy, pozrite si nasledujúci článok databázy znalostí spoločnosti ESET:

Súvisiace články:

ESET NOD32 Antivirus 4 for Linux Desktop FAQ

How do I run an On-Demand computer scan using ESET NOD32 Antivirus 4 for Linux Desktop?

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)