[KB107] Na čo slúži modul ESET Smart Security Antispam?

Riešenie

Správanie sa modulu Antispam a interakcia používateľa

Modul Antispam detekuje nežiadanú poštu dvomi spôsobmi. Prvý je pomocou základného balíka pravidiel, ktorý je dizajnovaný tak aby automaticky filtroval nežiadané e-mailové správy. Tieto pravidlá sú súčasťou štandardnej inštalácie programu a aktualizujú sa spolu s aktualizáciami vírusovej databázy. Druhý spôsob identifikuje nežiadanú poštu pomocou tzv. Bayeziánskeho filtra. Bayeziánsky filter je "trénovateľný" každým užívateľom individuálne; užívateľ manuálne označí dostatočný počet prichádzajúcich e-mailov buď ako legitímnu poštu alebo ako spam (nevyžiadaná pošta).

Ak užívateľovi prichádza spam pravidelne z určitej špecifickej adresy, je možné túto pridať na tzv. čierny zoznam (Blacklist). Naopak ak užívateľ chce, aby správy z určitej adresy nikdy nemohli byť označené ako spam, pridá túto adresu na tzv. biely zoznam (Whitelist). Štandardne sa adresy príjemcov automaticky pridávajú do Whitelist-u.

Nasledujúca časť je zameraná na objasnenie postupu v prípade, že bola prijatá neželaná pošta

Do môjho inbox-u prišla nežiadaná správa. Čo mám robiť?

Ak správa nebola filtrovaná samotným programom, jedná sa pravdepodobne o neznámy typ nežiadanej pošty a správa by mala byť označená ako spam (neželaná pošta). Toto je možné spraviť tak, že sa užívateľ nastaví na konkrétnu správu v klientovi elektronickej pošty a klikne na tlačítko Spam, ktoré sa nachádza na nástrojovej lište ESET Smart Security.

Správa, ktorá nie je spam (nevyžiadaná), bola označená ako spam

Ak bola legitímna správa označená ako spam, správu je potrebné reklasifikovať. Preto sa nastavte na danú správu a kliknite na Nie je spam na nástrojovej lište ESET Smart Security v e-mailovom klientovi.

Dostávam pravidelne spam (nevyžiadanú poštu) z určitej konkrétnej adresy

V prípade, že neustále dostávate spam z jednej adresy, môžete túto adresu pridať do Blacklistu (čierneho zoznamu). Aby ste pridali adresu do Blacklistu nastavte sa na nevyžiadanú správu a stlačte "ALT + S" alebo kliknite na Pridaj do BL na nástrojovej lište ESET Smart Security. Zoznam adries už pridaných do Blacklistu je možné zobraziť v hlavnom okne nastavení ochrany antispam-u. Pre pridanie/editáciu/vymazanie záznamu kliknite pravým tlačítkom myši na položku zo zoznamu.

Antispam označuje správy z dôveryhodnej adresy

Je možné pridať adresy ktoré užívateľ považuje za dôveryhodné do zoznamu dôveryhodných adries (biely zoznam). Všetky adresy a prichádzajúce správy z adries z tohto zoznamu budú automaticky identifikované a spracovávané ako "nie je spam". Na pridanie adresy do Whitelistu sa nastavte na správu z danej adresy a kliknite na Pridaj do WL na nástrojovej lište ESET Smart Security.

Kontrola zo strany servra

Kontrola zo strany servra je technika, ktorou sa identifikuje masový spam na základe počtu prijatých správ a reakcií užívateľov. Každá správa zanechá jedinečný digitálny "odtlačok" založený na obsahu správy. V zásade ide o ID číslo, ktoré nič nenapovedá o obsahu správy. Dve identické správy majú identické ID číslo, kým dve rozličné správy maju rôzne ID.

Ak bola správa označená ako spam, jej odtlačok (ID číslo) sa odošle na server. Ak server dostane viac identických ID čísiel, odtlačok sa uloží v databáze spamových odtlačkov. Pri skenovaní prichádzajúcich správ program pošle odtlačky servru. Server vráti informáciu, o odtlačkoch, ktoré zodpovedajú správam, ktoré už boli označené užívateľmi ako spam.

Bayesiánsky filter

POZNÁMKA:

Pri rozpoznávaní spam-u sa technika bayesiánskeho filtrovania v programoch ESET Smart Security 4.2 a novších už nepoužíva.

Bayesiánske filtrovanie spamu je veľmi efektívnou formou filtrovania pošty, ktorú využíva väčšina antispam-ových produktov. Táto metóda je totiž schopná určiť nežiadanú poštu s vysokou presnosťou. Bayesiánsky filter môže "učiť" každý užívateľ individuálne.

Funkcionalita je založená na nasledovnom princípe: V prvej fáze prebieha proces učenia. Používateľ manuálne označí dostatočné množstvo správ ako legitímne alebo ako spam (zvyčajne 200/200). Filter rozanalyzuje obe kategórie a naučí sa, napríklad, že spam zvyčajne obsahuje slová ako "rolex" alebo "viagra" zatiaľ čo legitímne správy zvyčajne posielajú členovia rodiny, alebo že prichádzajú z adries, ktoré sa nachádzajú tiež v kontaktoch daného užívateľa.  V prípade že bolo označené väčšie množstvo správ, Bayeziánsky filter je schopný priradiť každej správe určitý "spam index" a tak sa rozhodnúť či je tá ktorá správa spam alebo nie.

Hlavnou výhodou je tu flexibilita. Napríklad ak je užívateľ biológ, všetky prichádzajúce správy obsahujúce terminológiu z biológie alebo príbuzných disciplín budú mať vo všeobecnosti priradený nižší spam index. Ak správa obsahuje slová, ktoré by ju inak klasifikovali ako nežiadanú, ale zároveň bola poslaná niekým z užívateľovho zoznamu kontaktov, bude označená ako legitímna, pretože fakt prítomnosti adresy v zozname kontaktov znižuje celkovú pravdepodobnosť spam-u.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)