[NEWS7505] Wydano wersję 7.3.2032.0 produktów ESET Endpoint Security oraz ESET Endpoint Antivirus

Data publikacji: 04.06.2020

Wersja 7.3.2032.0 produktów ESET Endpoint Antivirus oraz ESET Endpoint Security została opublikowana oraz jest dostępna do pobrania.

Dziennik zmian

  • Dodano: Kompatybilność z przyszłą główną aktualizacją systemu Windows 10
  • Poprawiono: Gdy w identyfikatora SSID znalezionych sieci Wi-Fi użyto specjalnych znaków, duplikaty tej sieci mogą pojawić się na liście znanych sieci
  • Poprawiono: Poziomy czułości mechanizmu wykrywania blokowałyby pliki, nawet jeśli skonfigurowano tylko "do raportowania"
  • Poprawiono: Instalator Bootstrap przerwie działanie, jeśli folder instalacji nie będzie pusty, niezależnie od wymuszonego czyszczenia w tle
  • Poprawiono: Zakończone skanowanie na żądanie uruchomione z poziomu ESMC może powodować zamknięcie komputera, mimo nieaktywnej opcji zamknięcia
Wymagane ponowne uruchomienie kompuera po aktualizacji z poprzedniej wersji

Moduł Ochrony plików w czasie rzeczywistym może nie funkcjonować w pełni.

  • Zarządzane przez ESMC/ECA: W przypadku korzystania z zadania uruchomionego z  ESMC/ECA, zaznacz opcję W razie potrzeby automatycznie uruchom ponownie. Po procesie aktualizacji system powinien uruchomić się automatycznie.
  • Stacje niezarządzane: Uruchom ponownie komputer od razu po zakończeniu procesu aktualizacji.

Wsparcie

Zapewniamy wsparcie w postaci przewodników użytkownika, pomocy online bazy wiedzy, telefoniczne oraz w formie mailowej.

Dodatkowa pomoc