[KB7867] Uruchom zadanie Aktualizacji modułów przy użyciu ESET PROTECT

Problem

 • Błąd aktualizacji modułów: "Wystąpił błąd podczas pobierania plików aktualizacji modułów"

Rozwiązanie

Użytkownicy porduktów Endpoint: Wykonaj te kroki na stacjach końcowych

Uprawnienia użytkownika w ESET PROTECT 8.x.
Artykuł ten zakłada że twój użytkownik ESET PROTECT posiada wszystkie właściwe uprawnienia by wykonać poniższe kroki.

Jeśli nadal używasz domyślnego konta Administrator, lub nie masz możliwości wykonania poniższych kroków (opcje są wyszarzone), zobacz poniższy artykuł by stworzyć drugie konto Administratora ze wszystkimi wymaganymi uprawnianiami do wykonania instrukcji w artykule (musisz to zrobić tylko raz):

Stwórz drugie konto administratora w ESET PROTECT
 


Wyświetl uprawnienia potrzebne do uzyskania minimalnego dostępu użytkownika

Użytkownik musi posiada następujące uprawnienia dla grupy zawierającej modyfikowane obiekty:

Funkcja Odczyt Użyj Zapisz
Aktualizacja modułów (zakładka Zadania klienta)

A user must have the following permissions for each affected object:

Funkcja Odczyt Użyj Zapisz
Grupy komputerów

Po skonfigurowaniu uprawnień wykonaj następujące kroki.


 1. Otwórz ESET PROTECT Web Console w swojej przeglądarce i zaloguj się.


 2. Wybierz Zadania → Nowy Zadanie klienta.

   

 1. Wpisz nazwę zadania. Z zakładki Zadanie wybierze Aktualizacja modułów.

 

 1. Wybierz zakładkę Ustawienia i zaznacz opcję Wyczyść pamięć podręczną aktualizacji. Obiekty docelowe dodany po utworzeniu zadania.
   
 2. Po wprowadzeniu wszystkich zmian naciśnij opcję Zakończ.

 

 1. Utwórz Element wyzwalający i dodaj komputery ze statycznej grupy Wszystkie.

Dodatkowa pomoc