[KB6048] Jak wykonać backup bazy danych ESET Remote Administrator? (6.x)

Rozwiązanie

Wszystkie inormacje oraz ustawienia ESET Remote Administrator (ERA) przechowywane są w bazie danych. Zalecane jest regularne wykonywanie kopii zapasowej aby zapewnić bezpieczeństwo danych na wyadek awarii. Przejdź do odpowiedniej sekcji dotyczącej Twojej bazy.

|

Kopia zapasowa może być użyta później

Kopia zapasowa może zostać wykorzystana w momencie migracji serwera ESET Remote Administrator.

MS SQL Backup

Jeżeli chcesz wykonać backup bazy danych MS SQL do pliku zapoznaj się z poniższymi instrukcjami:

Poniższe instrukcje zawierają domyślne ustawienia

Przytoczony przykład zawiera domyślne ustawienia (np. nazwę bazy danych, ustawienia połączenia). Twój skrypt backupu będzie musiał zawierać prawidłowe dane jeżeli zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany.

1. Kopia jednorazowa
Uruchom wiersz poleceń Windows i wprowadź poniższe polecenie aby utworzyć plik kopii o nazwie BACKUPFILE:

SQLCMD -S HOST\ERASQL -q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'BACKUPFILE'"

         HOST - adres IP lub nazwa serwera
         ERASQL - nazwa instancji serwera MS SQL 

2. Skrypt do regularnego backupu bazy danych
Wybierz skrypt odpowiedni dla swojej konfiguracji:

  1. Backup do pliku:

      1. @ECHO OFF
      2. SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'BACKUPFILE' WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"
 

  1. Utwórz regularny backup i sortuj go po dacie utworzenia:

           1. @ECHO OFF
           2. SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'BACKUPFILE' WITH NOFORMAT, INIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"
       3. REN BACKUPFILE BACKUPFILE-[%DATE%-%RANDOM%]

W celu uzyskania większej ilości informacji zapoznaj się z artykułem z Microsoft Knowledge Base.
 

Przywracanie bazy danych MS SQL

Aby odtowrzyć bazę danych MS SQL z pliku, uruchom poniższą komendę:

SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "RESTORE DATABASE ERA_DB FROM DISK = N'BACKUPFILE'"
 

MySQL backup

Jeżeli chcesz wykonać backup bazy MySQL do pliku postępuj zgodnie z przykładem:

mysqldump --host HOST--disable-keys --extended-insert--routines-u ROOTLOGIN -p ERADBNAME > BACKUPFILE

       HOST - Adres IP lub nazwa serwera MySQL
       ROOTLOGIN - Konto root dla serwera MySQL
       ERADBNAME - Nazwa bazy ERA

Aby uzykać więcej informacji na temat kopii zapasowej serwera MySQL zapoznaj się stroną dokumentacji MySQL
 

Przywracanie bazy danych MySQL

Jeżeli chcesz odtworzyć bazę danych MySQL z pliku, uruchom poniższą komendę:

mysql --host HOST -u ROOTLOGIN -p ERADBNAME < BACKUPFILE

 

Dodatkowa pomoc