[KB7978] Záloha databáze ESET PROTECT (8.x - 10.x)

Obsah článku

Vyžadovaná oprávnění uživatele

Tento článek popisuje situaci mít potřebná přístupová práva a oprávnění pro provedení níže uvedených akcí.

Pokud využíváte ve webové konzoli vzdálené správy výchozího uživatele Administrator nebo nemáte možnost provést níže uvedené akce, vytvořte druhého uživatele, který má opravnění rovnající se výchozímu uživateli Administrator. Výchozího uživatele Administrator je vhodné použít například v situaci, že k ostatním účtům se nelze přihlásit a zároveň je dobré mít tento přístup uchovaný na bezpečném místě.

Řešení

Použití zálohy při pozdější migraci

Zálohu můžete použít i později při migraci ESET PROTECT na nový server.

Ukázkové příklady jsou s defaultním nastavením

V rámci následujících příkladů jsou použité předvolené nastavení (např. defaultní název databáze a defaultní nastavení připojení k databázi). Přizpůsobte si zálohovací skript tak, aby vyhovoval všem změnám, které provedete ve výchozím nastavení.

Vytvoření a obnovení zálohy databáze MS SQL

Chcete-li zálohovat a obnovit databázi MS SQL do souboru, postupujte podle níže uvedených příkladů:

Jednorázové zálohování databáze

Otevřete příkazový řádek systému Windows a zadejte následující příkaz pro vytvoření záložního souboru s názvem BACKUPFILE:

SQLCMD -S HOST\ERASQL -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'BACKUPFILE'"

HOST - IP adresa nebo název hostitele
ERASQL - název instance MS SQL serveru

Pravidelné zálohování databáze pomocí skriptu SQL

Vyberte jeden z následujících skriptů SQL:

 • Vytvářejte pravidelné zálohy a ukládejte je podle data vytvoření, dle následujícího scriptu:

  1. @ECHO OFF

  2. SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'BACKUPFILE' WITH NOFORMAT, INIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"

  3. REN BACKUPFILE BACKUPFILE-[%DATE:~10,4%%DATE:~4,2%%DATE:~7,2%_T%TIME:~0,2%%TIME:~3,2%].bac
 • Následujícím scriptem se budou zálohy přidávat vždy do stejného souboru:

  1. @ECHO OFF

  2. SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'BACKUPFILE' WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"

Další informace o zálohování serveru Microsoft SQL Server naleznete v článku společnosti Microsoft.

Obnovení databáze MS SQL ze zálohy

Podle situace spusťte jeden z následujících příkazů:

 • Chcete-li obnovit databázi MS SQL ze záložního souboru v prostředí s existující databází ERA_DB, spusťte tento příkaz:

SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "RESTORE DATABASE ERA_DB FROM DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE"

 • Chcete-li obnovit databázi MS SQL ze záložního souboru v prostředí bez existující databáze ERA_DB, spusťte tento příkaz:

SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -E -Q "RESTORE DATABASE ERA_DB FROM DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'"


Vytvoření a obnovení zálohy databáze MySQL

Zálohování databáze MySQL

Chcete-li vytvořit zálohu databáze MySQL do souboru, postupujte podle následujících příkladů:

mysqldump --host HOST --disable-keys --extended-insert --routines -u ROOTLOGIN -p ERADBNAME > BACKUPFILE

HOST - IP adresa nebo název hostitele serveru MySQL
ROOTLOGIN - hlavní (root) účet serveru MySQL
ERADBNAME - název databáze ESET PROTECT

Další informace o zálohování MySQL serveru naleznete v dokumentaci pro MySQL Server.

Obnovení databáze MySQL

Chcete-li obnovit databázi MySQL ze záložního souboru, spusťte tento příkaz:

mysql --host HOST -u ROOTLOGIN -p ERADBNAME < BACKUPFILE