[KB3640] Jak zainstalować i aktywować ESET FILE SECURITY w systemie MICROSOFT WINDOWS SERVER (6.x)

Rozwiązanie

  1. Pobierz właściwy link pozwalający pobrać i zainstalować produkt ESET FILE SECURITY for WINDOWS SERVER 6.

    Pobierz wersję 32-bit   Pobierz wersję 64-bit
  2. Po pobraniu należy uruchomić plik instalacyjny w celu zainstalowania ESET FILE SECURITY for Microsoft Windows.

  3. Proszę zapoznać się z warunkami licencyjnymi. Po ich akceptacji, aby kontynuować trzeba kliknąć DALEJ.
  4. Wybieramy opcję "PEŁNA" i klikamy "DALEJ".

  5. Jeżeli istnieje konieczność zmiany lokalizacji instalacji ESET FILE SECURITY, możliwe jest wskazanie jej poprzez kliknięcie przycisku PRZEGLĄDAJ obok wskazanej lokalizacji pliku. Po wskazaniu tych lokalizacji należy kliknąć ZAINSTALUJ.

  6. Proszę kliknąć ZAKOŃCZ. ESET FILE SECURITY for MICROSOFT WINDOWS SERVER zostanie uruchomiony automatycznie.

  7. Proszę wprowadzić klucz licencyjny w odpowiednim polu oraz kliknąć opcję AKTYWUJ. Jeżeli korzystasz z nazwy użytkownika i hasła kliknij tutaj aby przekonwertować licencję.

Dodatkowa pomoc