[KB3615] Jak aktywować offline produkty biznesowe ESET (6.x) ?

Problem

 • Aktywacja przez internet nie jest możliwa
 • Administrator zabezpieczeń potrzebuje pliku aktywacyjnego offline, aby dokonać aktywacji produktów ESET

Rozwiązanie

Używając narzędzia do zarządzania licencjami ESET License Administrator możemy pobrać plik do aktywacji offline (wersje 6.x i późniejsze) lub plik kompatybilny z wcześniejszymi wersjami (5.x i wcześniejsze) które mogą posłużyć do aktywacji produktów zainstalowanych na urządzeniach pozbawionych dostępu do internetu (lub nie mogą być aktywowane z jakichś powodów w klasyczny sposób).

I. Tworzenie pliku aktywacyjnego offline:

 1. Otwieramy w przeglądarce stronę ESET License Administrator
   
 2. Wprowadzamy klucz licencyjny w odpowiednim polu oraz klikamy przycisk „Zarządzaj licencją

  Jeżeli nie posiadają Państwo klucza licencyjnego trzeba dokonać konwersji Nazwy użytkownika i hasła licencji ESET do Klucza licencji i następnie wprowadzić klucz w następnym kroku.

   

 3. Wprowadzamy hasło do portalu ESET LICENSE ADMINISTRATOR, które zostało wysłane w osobnej wiadomości po zakupie licencji ESET i klikamy Zaloguj.

   

 4. Po zalogowaniu się klikamy na Ustawienia, zaznaczamy opcję Pliki licencji offline i klikamy Zapisz ustawienia

 5. Klikamy na ikonę   a następnie na ( ) pod informacją o ilości stanowisk.

 6. Klikamy Dodaj plik licencji.

   

 7. W nowo otwartym oknie wprowadzamy ilość stanowisk, które chcemy aktywować za pomocą tworzonego pliku aktywacyjnego offline. Klikamy Generuj.

  Zarządzanie z poziomu ESET Remote Administrator

  Jeżeli zaznaczyliśmy pole obok Zezwól na zarządzanie z poziomu Remote Administrator, zostaniemy poproszeni o wprowadzenie Tokenu serwera. Aby go wygenerować konieczne jest zalogowanie się do konsoli ERA i przejście do sekcji Administrator Zarządzanie licencjami → Dodaj licencję, następnie rozwijamy Plik licencji offline. Token serwera zostanie wyświetlony poniżej. 

   

 8. W wyniku generacji pliku offline przedstawione zostanie okno w którym możemy pobrać już plik potrzebny do aktywacji offline.

   

  Pliki aktywacyjne offline dostępne są także z poziomu konta Administratora zabezpieczeń. 

  Pliki aktywacyjne offline dostępne są także z poziomu konta administratora zabezpieczeń. Aby je uzyskać przechodzimy do sekcji Dystrybucje jednostek   → i klikamy na ikonie w kolumnie Pliki offline  aby pobrać odpowiedni plik.

 9. Przenosimy potrzebne pliki i przechodzimu do punktu II.
   

II. Wgrywanie pliku offline podczas procesu aktywacji:

 1. Uruchamiamy proces instalacji produktu ESET jaki chcemy zainstalować i postępujemy zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie.
   
 2. W oknie aktywacji produktu wybieramy Licencja offline 

   

 3. Lokalizujemy pobrany plik offline (.lf), który został utworzony za pomocą metody opisane w części pierwszej i wybieramy Otwórz.
   
 4. Po pomyślnej aktywacji klikamy przycisk Gotowe.

  JD

Dodatkowa pomoc