[KB6407] Pri návšteve webovej stránky sa zobrazilo upozornenie na nedôveryhodný certifikát

Problém

  • Zobrazilo sa vám jedno z nasledujúcich upozornení:
    • „Šifrovaná sieťová komunikácia: Nedôveryhodný certifikát“ (Aplikácia na počítači sa snaží komunikovať cez kanál šifrovaný nedôveryhodným certifikátom.)
    • „Certifikát webovej stránky bol zrušený“
    • „Nedôveryhodný certifikát“

Podrobnosti

Upozornenia v bezpečnostných produktoch ESET sa môžu zobrazovať pri nasledujúcich webových stránkach:

  • sync.tidaltv.com (*tidaltv.com)
  • dmp.mdsp.mobi

Riešenie

Návšteva webových stránok s neplatnými certifikátmi nemusí nevyhnutne predstavovať bezpečnostné riziko, váš produkt ESET je však navrhnutý tak, aby vás na podobné skutočnosti upozornil, keďže prehliadanie webových stránok, ktorým vypršala platnosť ich certifikátu, nie je rovnako bezpečné ako v prípade stránok s platnými a dôveryhodnými certifikátmi.

Prostredníctvom upozornenia vás chce bezpečnostný produkt ESET informovať o potenciálnom bezpečnostnom riziku pri návšteve webovej stránky s neplatným certifikátom. Nejde o chybu v produkte a spoločnosť ESET nemá dosah na vyriešenie daného problému.

Po​stup pre zatvorenie zobrazovaného upozornenia

V dolnej časti okna Šifrovaná sieťová komunikácia: Nedôveryhodný certifikát označte možnosť Zapamätať akciu pre tento certifikát a následne kliknite na tlačidlo Blokovať (pokiaľ máte povolenú kontrolu používateľských kont, bude potrebné celú akciu potvrdiť kliknutím na možnosť Pokračovať).

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)