[KB6040] Zapnutie alebo vypnutie ochrany online platieb pre konkrétnu webovú stránku (15.x – 16.x)

Problém

  • Webová stránka banky nezobrazuje výzvu na otvorenie zabezpečeného prehliadača.
  • Webovú stránku je potrebné pridať na zoznam stránok chránených funkciou ESET Ochrana online platieb.

Pri zapnutej ochrane online platieb sa predvolene na webových stránkach väčšiny veľkých bánk automaticky zobrazí výzva s možnosťou pokračovať v zabezpečenom prehliadači (a zapamätať si tento výber do budúcnosti):

Riešenie

Zariadenia s procesorom typu ARM

Na zariadeniach s procesorom ARM je funkcia Ochrana online platieb podporovaná len webovými prehliadačmi Firefox a Microsoft Edge.

Ak sa webová stránka nenachádza na vopred definovanom zozname stránok chránených funkciou ESET Ochrana online platieb, môžete ju naň pridať manuálne alebo nastaviť, aby sa otvárala vo vašom bežnom prehliadači. Podrobné pokyny nájdete ďalej.

  1. Otvorte hlavné okno bezpečnostného produktu ESET pre Windows.

  2. Kliknite na Nastavenia → Bezpečnostné nástroje.

Obrázok 1-1
  1. Vedľa položky Ochrana online platieb kliknite na ikonu ozubeného kolesa a vyberte možnosť Chránené stránky.
Obrázok 1-2
  1. Kliknite na Pridať, do poľa Webová stránka zadajte webovú adresu internetovej stránky banky, ktorú chcete otvárať v zabezpečenom režime, a vedľa položky Stránku otvoriť cez vyberte preferovanú možnosť. V tomto príklade je vybraná možnosť Zabezpečený prehliadač, takže používateľ bude pri každom prístupe na webovú stránku tejto banky chránený funkciou ESET Ochrana online platieb. Ak nechcete, aby sa webová stránka otvorila v zabezpečenom prehliadači, vyberte možnosť Obyčajný prehliadač. Vykonané zmeny uložte kliknutím na OK.

Obrázok 1-3
     5. Webová stránka banky, ktorú ste zadali, sa zobrazí v okne Chránené stránky. Kliknutím na OK okno zatvoríte.
 
Obrázok 1-4

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)