[KB2285] Parametre kontroly ESET cez príkazový riadok (ESET Command Line Scanner) ecls.exe (4.0)

Riešenie

Používateľ môže spustiť kontrolu ESET použitím grafického rozhrania programu, alebo priamo z príkazového riadka. Kontrolu z príkazového riadka môžete účinne použiť napríklad v prípadoch, kedy váš počítač beží v Núdzovom režime (Safe Mode), alebo ak ste administrátorom siete a potrebujete spustiť kontrolu z externej aplikácie.

Spúšťací súbor skenera (t.j. ecls.exe) sa nachádza v adresári C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security alebo C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus. Ak chcete spustiť kontrolu, musíte otvoriť príkazový riadok a uviesť v ňom celú cestu k súboru skenera spolu so zoznamom objektov, ktoré chcete skontrolovať. Ak potrebujete kontrolu upresniť, musíte v príkazovom riadku tiež uviesť dodatočné parametre kontroly.
 
Príklad dole uvádza ako spustiť kontrolu produktom ESET Smart Security s automatickými nastaveniami, zobrazením stavového riadku počas priebehu kontroly, pričom na konci sa vytvorí protokol o kontrole:
 
"c:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ecls.exe" /base-dir="c:\Program Files\ESET\ESET Smart Security" /auto /log-file=c:ecls.txt /aind
 

Základné možnosti
Popis
/base-dir=adresár
cesta z ktorej sa načítajú moduly programu
/quar-dir=adresár
cesta kde sa budú ukladať prípadné karanténové súbory.
/exclude=MASKA
vylúčenie súborov z kontroly podľa masky, ktorú nastavíte
/subdir
kontrola podadresárov (prednastavené)
/no-subdir
podadresáre nebudú skontrolované
/max-subdir-level=number
najväčší možný počet podadresárov, ktorý bude kontrolovaný rekurzívne (prednastavené 0, čo reprezentuje neobmedzený počet)
/symlink
sledovanie symbolických prepojení (prednastavené)
/no-symlink
vynechať symbolické prepojenia
/ads
kontrolovať alternatívne dátové toky (ADS) (prednastavené)
/no-ads
nekontrolovať ADS
/log-file=súbor
zaznamenať protokol do súboru
/log-rewrite
prepísanie výstupného súboru (prednastavené - append (doplniť))
/log-console
výstup protokolu do konzoly (prednastavené)
/no-log-console
nezaznamenávať výstup do konzoly
/log-all
zaznamenávať aj čisté súbory do protokolu
/no-log-all
nezaznamenávať v protokole čisté súbory (prednastavené)
/aind
zobraziť ukazovateľ aktivity
/auto
automatická kontrola a čistenie všetkých lokálnych diskov
Možnosti skenera
Popis
/files
kontrola súborov (prednastavené)
/no-files
nekontrolovať súbory
/memory
kontrolovať pamäť
/boots
kontrolovať zavádzacie sektory (boot sectors) (štandardné)
/no-boots
nekontrolovať zavádzacie sektory (boot sectors)
/arch
kontrolovať archívy (prednastavené)
/no-arch
nekontrolovať archívy
/max-obj-size=číslo
kontrolovať súbory menšie ako je hodnota číslo (v megabajtoch) (prednastavené 0 = neobmedzené)
/max-archive-level=číslo
najväčší možný počet archívov, ktorý bude kontrolovaný rekurzívne (prednastavené 0, čo reprezentuje neobmedzený počet)
/scan-timeout=číslo
maximálny čas v sekundách, vyhradený na kontrolu archívneho súboru
/max-arch-size=číslo
najväčšie množstvo bajtov v archívnom súbore, ktoré bude skontrolované (prednastavené 0, t.j. neobmedzené)
/max-sfx-size=číslo
kontrola súborov v samorozbaľovacom archíve iba ak sú menšie ako určuje číslo v megabajtoch (prednastavené 0, t.j. neobmedzené)
/mail
kontrolovať e-mailové súbory
/no-mail
nekontrolovať e-mailové súbory
/mailbox
kontrolovať e-mailové priečinky (prednastavené)
/no-mailbox
nekontrolovať e-mailové priečinky
/sfx
kontrolovať samorozbaľovacie archívne súbory
/no-sfx
nekontrolovať samorozbaľovacie archívne súbory
/rtp
kontrolovať objekty archivované v runtime
/no-rtp
nekontrolovať objekty archivované v runtime
/adware
hľadať Adware/Spyware/Riskware
/no-adware
nehľadať Adware/Spyware/Riskware
/unsafe
hľadať potenciálne nebezpečné aplikácie
/no-unsafe
nehľadať potenciálne nebezpečné aplikácie
/unwanted
hľadať potenciálne nechcené aplikácie
/no-unwanted
nehľadať potenciálne nechcené aplikácie
/pattern
používať vírusové podpisy
/no-pattern
nepoužívať vírusové podpisy
/heur
zapnúť heuristiku
/no-heur
vypnúť heuristiku
/adv-heur
povoliť rozšírenú heuristiku
/no-adv-heur
vypnúť rozšírenú heuristiku
/ext=prípona
kontrolovať len súbory so zadanou príponou (pri zadávaní viacerých prípon, každú oddeľte dvojbodkou teda znakom ':')
/ext-exclude=prípona
nekontrolovať súbory so zadanou príponou (pri zadávaní viacerých prípon, každú oddeľte dvojbodkou teda znakom ':')
/clean-mode=režim
použiť nasledovný režim pre infikované objekty. Možno nastaviť nasledujúce úrovne: none (žiaden), standard (štandardný), strict (prísny), rigorous (nekompromisný), delete (vymazať)
/quarantine
kopírovať infikované súbory do karantény (nahradí režim)
/no-quarantine
nekopírovať infikované súbory do karantény
Všeobecné možnosti
Popis
/help
zobraziť pomocníka a opustiť program
/version
zobraziť verziu programu a opustiť program
/preserve-time
zachovať časy prístupu k súborom
Kódy ukončenia*
Popis
0
hrozba nenájdená
1
hrozba nájdená a vyliečená
10
niektoré súbory neboli skontrolované (môže sa jednať o hrozby)
50
nájdená hrozba
100
chyba

*Ak sa zobrazí chybová správa s kódom ukončenia väčším ako 100, súbor nebol skontrolovaný a môže byť infikovaný.

Súvisiace články:

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)