[KB5790] Utwórz element wyzwalający i skonfiguruj komputery / grupy docelowe, aby wykonać zadanie klienta (6.3 i nowsze)

Problem

 • Utwórz element wyzwalający uruchamiający zadanie klienta w konsoli ESET Remote Administrator 6.3. lub nowszej

Rozwiązanie

Zakończenie wsparcia technicznego dla produktu ERA / MDM 6.4 i 6.5

Wsparcie techniczne dla produktu ESET Remote Administrator w wersji 6.5 jest ograniczane i wkrótce będzie dostępny tylko w statusie Wsparcia podstawowego. Planowane End of Life dla produktu to grudzień 2020.

ESET Remote Administrator w wersji 6.4 nie jest już dostępny do pobrania ze względu na osiągnięcie End of Life.

Moduł MDM w ESET Remote Administrator wersja 6 posiada obecnie status End of Life i nie ma możliwości jego pobrania

W konsoli ESET Remote Administrator (wersja 6.3 i nowsze) po utworzeniu zadania należy utworzyć element wyzwalający umożliwiający dodanie obiektów docelowych, na których skonfigurowane zadanie zostanie uruchomione. 

Po skonfigurowaniu Ustawień zadania, kliknij Zakończ, aby utworzyć zadanie i postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Kliknij Utwórz element wyzwalający, gdy wyświetlone zostanie zapytanie, czy chcesz dodać wyzwalacz dla zadania klienta.

  Możesz utworzyć element wyzwalający później, jeśli klikniesz Zamknij

  Jeżeli chcesz utworzyć element wyzwalający dla Zadania klienta, które zostało utworzone w przeszłości. Kliknij na wybrane zadanie klienta i wybierz Uruchom na..., a kolejno przejdź do kroku 2.

 

 1. W sekcji Podstawowe w odpowiednie pole wprowadź Nazwę elementu wyzwalającego
   
 2. Rozwiń Obiekt docelowy i kliknij Dodaj komputery lub Dodaj grupy, aby zdefiniować stacje robocze, bądź grupy komputerów, na których chcesz uruchomić zadanie klienta.

 

 1. W oknie Wybierz obiekty docelowe, wybierz grupę, aby wyświetlić znajdujące się w niej komputery i urządzenia. Zaznacz checkbox obok nazwy grupy, aby wyświetlić grupy podrzędne i klientów należących do tej grupy w sekcji elementów wybranych.
   
 2. Po dodaniu komputerów i grup do sekcji wybrane obiekty docelowe, zaznacz checkboxy znajdujące się obok ich nazw w dolnej części okna.
   
 3. Kliknij OK po zakończeniu dodawania komputerów i grup.

 

 1. W sekcji Obiekt docelowy ponownie zaznacz checkboxy obok nazw komputerów i grup, które zostały dodane.

 

 1. Konfiguracja elementu wyzwalającego: Rozwiń Element wyzwalający i uzupełnij ustawienia uruchamiania zadania klienta (domyślnie wybrano Jak najszybciej, zobacz dodatkowe instrukcje dotyczące elementów wyzwalających).
   
 2. Kliknij Zakończ. Nowe zadanie będzie wyświetlone na liście w sekcji Zadania klienta

 

Aby zweryfikować status zadania kliknij na nazwie wybranego zadania i wybierz Pokaż szczegóły z menu kontekstowego. Więcej informacji o statusie postępu zadań można znaleźć w artykule dotyczącym Wskaźnika postęp

 

Dodatkowa pomoc