[KB7816] Vytvoření podmínky spuštění a přidání počítačů nebo skupin pro spuštění klientské úlohy v ESET PROTECT (8.x - 10.x)

Obsah článku

 • Vytvoření podmínky spuštění u klientských úloh v ESET PROTECT
 

Řešení

Přidejte skupiny počítačů nebo samotné počítače a nastavte podmínku spuštění po vytvoření úlohy v ESET PROTECT.

Po dokončení konfigurace Nastavení pro vytvoření klientské úlohy klikněte na Dokončit pro vytvoření úlohy a poté postupujte podle následujících kroků:

 1. Po zobrazení dotazu, zda si přejete přiřadit podmínku spuštění k vytvořené úloze, klikněte na Vytvořit podmínku spuštění.

  Odložení podmínky spuštění

  Chcete-li vytvořit podmínku spuštění později, klikněte na Zavřít. Jakmile budete připraveni, přejděte do sekce Úlohy a klikněte na vytvořenou úlohu. Následně z kontextového menu vyberte položku Spustit na... a pokračujte krokem 2 níže.

Obrázek 1-1
 1. V sekci Obecné zadejte název podmínky spuštění do pole Popis podmínky spuštění.
 2. Klikněte na tlačítko Cíl a kliknutím na Přidat cíle definujte cílové počítače nebo skupiny, na kterých chcete klientskou úlohu spustit.
Obrázek 1-2
 1. V okně Vyberte cíle zaškrtněte políčka u klientských počítačů nebo skupin a klikněte na tlačítko OK.
Obrázek 1-3
 1. Chcete-li nastavit podmínku spuštění, klikněte na Podmínka spuštění a vyberte Typ podmínky spuštění; automaticky je vybrána možnost Ihned. Informace o dalších možnostech spuštění naleznete v článku Podmínky spuštění klientské úlohy v Online Nápovědě.
 2. Klikněte na Dokončit.
Obrázek 1-4

Vaše nová klientská úloha se zobrazí v sekci Úlohy. Pro kontrolu stavu úlohy, klikněte na název úlohy a z kontextové nabídky vyberte možnost Zobrazit detaily. Další informace naleznete v článcích Detaily úlohy a Ukazatel průběhu úlohy v Online Nápovědě.

Obrázek 1-5