[KB3702] Jak skonfigurować ESET REMOTE ADMINISTRATOR aby automatycznie instalował produkty ESET ENDPOINT na niechronionych stacjach? (6.x)

Problem

 • Konfigurowanie grup dynamicznych rozpoznających niechronione stacje klienckie przez ESET ENDPOINT
 • Konfiguracja zadań automatycznie wdrażających produktu ESET ENDPOINT na komputerach niechronionych

 

Rozwiązanie

I. Tworzenie nowej grupy dynamicznej

 1. Otwieramy okno konsoli ESET REMOTE ADMINISTRATOR w przeglądarce i logujemy się do niej.
   
 2. Klikamy zakładkę KOMPUTERY  .
   
 3. Wybieramy nadrzędną grupę statyczną, w której chcemy umieścić tworzoną grupę i klikamy symbol zębatki. W otwartym menu kontekstowym wybieramy Nowa grupa dynamiczna.

 

 1. Wprowadzamy nazwę dla tej grupy w pole Nazwa. Jeżeli jest to konieczne konfigurujemy pola Opis oraz Grupa nadrzędna.

 

 1. Rozwijamy sekcję Szablon i wybieramy Nowy.

 

 1. Wybieramy nazwę dla tego szablonu w polu Nazwa.

 

 

 1. Rozszerzamy sekcję Wyrażenie i wybieramy opcję NOR (wszystkie warunki muszą być fałszywe) z menu rozwijalnego, a następnie klikamy Dodaj regułę.
 2. Rozwijamy sekcję Zainstalowane oprogramowanie i wybieramy opcję Nazwa aplikacji, a następnie wybieramy przycisk OK.

 

 1. Wybieramy zawiera z menu rozwijalnego, wprowadzamy ESET Endpoint Security (lub ESET Endpoint Antivirus, w zależności jakiego produktu to rozmieszczenie ma dotyczyć) i wybieramy przycisk Zakończ.

 

 1. Klikamy Zakończ i przechodzimy do części drugiej.

II. Tworzenie nowego zadania dla klienta w celu wdrożenia produktów ESET ENDPOINT do klientów niechronionych.

 1. Wybieramy Administator  → Zadania klienta.
   
 2. Wybieramy Instalacja oprogramowania i przycisk Nowy.

 

 1. Wprowadzamy nazwę zadania w polu Nazwa (w razie potrzeby dokonujemy konfiguracji opcji w sekcji Podstawowe)

 

 1. Rozszerzamy sekcję Obiekt docelowy i klikamy Dodaj obiekty docelowe.

 

 1. Wybieramy  Dodaj obiekty docelowe.

 

 1. Zaznaczamy pole przy nazwie grupy dynamicznej, która została utworzona w części pierwszej, następnie zaznaczamy pole wyboru w poniższym oknie i klikamy  OK.

 

 1. Klikamy Zakończ.
   
 2. Rozwijamy zakładkę Ustawienia i klikamy Wybierz licencje ESET.

 

 1. Wybieramy odpowiednią licencję i klikamy OK.

 

 1. Klikamy Wybierz pakiet.

 

 1. Wybieramy odpowiedni produkt do instalacji i klikamy OK.

 

 1. Zaznaczamy pole przy Akceptuję Umowę licencyjną użytkownika końcowego aplikacji oraz przy opcji W RAZIE POTRZEBY AUTOMATYCZNIE URUCHOM PONOWNIE. Klientom, którzy trafią do tej grupy zostanie automatycznie przydzielone zadanie wdrożenia oprogramowania ESET Endpoint.

 

 

Dodatkowa pomoc