[KB3702] Konfiguracja programu ESET Remote Administrator w celu automatycznego wdrażania produktów ESET Endpoint na niezabezpieczone komputery (6.x)

NOTATKA:

Ta strona została przetłumaczona przez komputer. Kliknij przycisk Angielski w sekcji Języki na tej stronie, aby wyświetlić oryginalny tekst. Jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z lokalnym działem pomocy technicznej.

Issue

ESET business product no longer supported

This content applies to an ESET product version that is currently in End of Life status and is no longer supported. This content is no longer updated. 

For a complete list of supported products and support level definitions, review the ESET End of Life policy for business products.

Upgrade ESET business products.

 • Konfiguracja grupy dynamicznej, która identyfikuje komputery klienckie nie chronione przez produkty ESET Endpoint
 • Skonfiguruj automatyczne zadanie, aby wdrożyć produkty ESET endpoint na niechronione komputery
 • .

 

Rozwiązanie

.
.
.
Przykłady szablonów grup dynamicznych i ich zastosowania

Dodatkowe przykłady użycia szablonów Dynamic Group można znaleźć w Szablon Dynamic Group - przykłady w pomocy online ERA oraz w Przykłady poniżej.

.

I. Utwórz nową grupę dynamiczną

Wyświetlić uprawnienia potrzebne do uzyskania dostępu przez użytkownika o najniższym poziomie uprawnień.

ERA 6.5 User Permissions

This article assumes that your ERA user has the correct access rights and permissions to perform the tasks below.

If you are still using the default Administrator user, or you are unable to perform the tasks below (the option is grayed out), see the following article to create a second administrator user with all access rights (you only need to do this once):

Użytkownik musi mieć następujące uprawnienia dla swojej grupy domowej:

Funkcjonalność Read Używaj Write
Grupy & Komputery

Po wprowadzeniu tych uprawnień wykonaj poniższe kroki.

 1. Otwórz ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) w przeglądarce internetowej i zaloguj się.

 2. Kliknij Computers .
   
 3. Wybierz nadrzędną grupę statyczną, pod którą ma się znaleźć nowa grupa, kliknij ikonę koła zębatego, a następnie z menu kontekstowego wybierz Nową grupę dynamiczną.

Figura 1-1
Kliknij obrazek, aby wyświetlić większy w nowym oknie

.
 1. Wpisz nazwę dla grupy w polu Name . Jeśli to konieczne, skonfiguruj ustawienia Opis i Grupa rodzicielska do swoich preferencji.

Figura 1-2
Kliknij obrazek, aby wyświetlić większy w nowym oknie

.
 1. rozwiń Template i kliknij New.

Figura 1-3
Kliknij obrazek, aby wyświetlić większy w nowym oknie

.
 1. Wpisz nazwę w polu Name .

Figura 1-4

.
  .
 1. rozwiń Ekspresję, wybierz NOR (Wszystkie warunki muszą być fałszywe) z menu rozwijanego Operacja , a następnie kliknij Dodaj regułę.

  Figura 1-5
  Kliknij obrazek, aby wyświetlić większy w nowym oknie

  .
 2. Rozwiń Instalowane oprogramowanie, wybierz Nazwa aplikacji, a następnie kliknij OK.
.

Figura 1-6

.
  .
 1. Wybierz has prefix z menu rozwijanego, wpisz ESET Endpoint lub ESET File (w zależności od tego, który produkt ma być automatycznie wdrażany na stacjach roboczych klientów w tej grupie dynamicznej), a następnie kliknij Finish.

Figura 1-7

.
  .
 1. Kliknij Finish i przejdź do części II.
 2. .

 

II. Utwórz nowe zadanie klienta, aby wdrożyć produkty ESET endpoint na niezabezpieczonych klientów

.
Wyświetlić uprawnienia wymagane do uzyskania dostępu przez użytkownika o najniższych uprawnieniach.

Użytkownik musi posiadać następujące uprawnienia dla każdego obiektu, którego dotyczy problem:

Funkcjonalność Read Używaj Write
Grupy & Komputery

Użytkownik musi mieć następujące uprawnienia dla swojej grupy domowej:

Funkcjonalność Read Używaj Write
Instalacja oprogramowania (w ramach Zadań klienta)

Po wprowadzeniu tych uprawnień wykonaj poniższe kroki.

 1. Kliknij Admin Zadania klienta.
   
 2. .
 3. Wybierz ESET Security Product, wybierz Software Install, a następnie kliknij New.

Rysunek 2-1
Kliknij obrazek, aby wyświetlić większy w nowym oknie

.
 1. Wpisz nazwę zadania w polu Nazwa (skonfiguruj pozostałe ustawienia w sekcji Podstawowe według potrzeb).
 1. Rozwiń Ustawienia, zaznacz pole wyboru obok I agree with application End User License Agreement, a następnie kliknij Choose ESET License. Należy pamiętać, że dodanie Celów nastąpi po utworzeniu zadania.

  ESET Remote Administrator version 6.2.11 and earlier:

  Adding targets is done during task creation (for example, after adding a new task and giving it a Name, click Target to add groups or clients to the task).

  .

  Figura 2-2
  Kliknij obrazek, aby wyświetlić większy w nowym oknie

  .
 2. Wybierz ważną licencję i kliknij OK.
   
 3. Kliknij Wybierz pakiet.
   
 4. Wybierz produkt, który chcesz wdrożyć i kliknij OK.

  .

  Figura 2-3
  Kliknij obrazek, aby wyświetlić większy w nowym oknie

  .
 5. .
 6. Kliknij Wykończ, gdy skończysz wprowadzać zmiany w swoim zadaniu.
   
 7. Kliknij Create Trigger, gdy zostaniesz zapytany, czy chcesz dodać wyzwalacz dla zadania klienta.

  Figura 2-4

  .
 8. Rozwiń Cele. Kliknij Dodaj grupy i zaznacz pole wyboru obok grupy dynamicznej utworzonej w części I. Kliknij OK.

  Rysunek 2-5
  Kliknij obrazek, aby zobaczyć większy w nowym oknie

  .
 9. Rozwiń sekcję Trigger i wybierz Joined Dynamic Group Trigger z menu rozwijanego Trigger Type .

  .

  Rysunek 2-6
  Kliknij obrazek, aby wyświetlić większy w nowym oknie

  .
 10. .
 11. Kliknij Finish.

  Rysunek 2-7
  Kliknij obrazek, aby zobaczyć większy w nowym oknie

  .

 

.

Dodatkowa pomoc