[KB3632] Jak uaktualnić produkt ESET FILE SECURITY FOR WINDOWS SERVER 4.5 do ESET FILE SECURITY FOR WINDOWS SERVER 6?

Rozwiązanie

Przed uaktualnieniem!

Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami przed procesem uaktualnienia produktu ESET do wersji 6.

 I. Deinstalacja ESET FILE SECURITY FOR WINDOWS SERVER 4.5

 1. Proszę nacisnąć Klawisz  Windows+R na klawiaturze i wpisać appwiz.cpl w polu Otwórz, a następnie klikamy przycisk OK.
 2. Wybieramy ESET FILE SECURITY z listy zainstalowanych programów i kilkamy przycisk "Zmień"


 3. Zostanie wyświetlony kreator deinstalacji ESET FILE SECURITY, w którym należy wybrać "Dalej"
 4. Klikamy opcję "Usuń" i postępujemy zgodnie z poleceniami wyświetlającymi się podczas pracy kreatora.


II. Instalacja i aktywacja ESET FILE SECURITY dla MICROSOFT WINDOWS SERVER 6

 1. Wybieramy odpowiednią paczkę instalacyjną dla ESET FILE SECURITY FOR WINDOWS SERVER 6

  Pobierz wersję 32-bit   Pobierz wersję 64-bit
 2. Dwukrotnie klikamy na pobranym pliku instalacyjnym, aby uruchomić plik instalacyjny

 3. Proszę zapoznać się z warunkami licencyjnymi i zaznaczyć "Akceptuję warunki umowy licencyjnej" i klikamy "Dalej".
 4. Wybieramy opcję "Pełna" i klikamy "Dalej"


 5. W kolejnym oknie możliwy jest wybór lokalizacji instalacji ESET FILE SECURITY, modułów oraz folderów danych. Po zakończonym ich wyborze klikamy "Zainstaluj"


 6. Wybieramy "Zakończ". ESET FILE SECUIRTY zostanie uruchomiony automatycznie.


 7. W kolejnym oknie wprowadzamy klucz licencyjny w puste pole i klikamy "Aktywuj". Jeżeli aktualnie używane są poświadczenia w postaci nazwy użytkownika i hasła, proszę zapoznać się z instrukcjami pozwalającymi dokonać konwersji do klucza licencyjnego.

   

Dodatkowa pomoc