[KB3629] Konfiguracja automatycznego powiadomienia o wykrytej infekcji w konsoli webowej (6.x)

Problem

  • Konfiguracja w konsoli ESET Remote Administrator (ERA) generowania automatycznych powiadomień dotyczących wykrytych zagrożeń przez klienta.

Rozwiązanie

  1. Otwórz konsolę internetową ESET Remote Administrator w przeglądarce internetowej. (Jak uruchomić ESET Remote Administrator Web Console?)
     
  2. Kliknij Administrator Powiadomienia → Nowe powiadomienie.

 

  1. Wprowadź nazwę tworzonego powiadomienia w polu: Nazwa w sekcji Podstawowe. Dodatkowo istnieje możliwość wprowadzenia opisu powiadomienia w polu Opis.

 

  1. Rozwiń sekcję Szablon powiadomienia i z rozwijanej listy wybierz Inny szablon dziennika zdarzeń. Z listy Typ dziennika wybierz Zagrożenia antywirusowe.


 

Ustawienia zaawansowane – ograniczenia

Wykorzystując opcje ustawień zaawansowanych można skonfigurować wysyłanie powiadomienia każdorazowo po wykryciu zagrożenia. Istnieje możliwość wykorzystania funkcji Agregracji, umożliwiającej zestawianie znaczników blokowanych w ramach jednego elementu, co umożliwia wysyłanie powiadomienia po odnotowaniu konkretnej liczby wystąpień. Celem konfiguracji rozwiń sekcję Ustawienia zaawansowane – ograniczenia i wpisz wartość określającą ilość wykrytych zagrożeń, po której musi zostać wygenerowane powiadomienie w dwóch polach: 

  • Liczba znaczników do zagregowania
  • Wyzwalanie co określoną liczbę wystąpień

 

  1. Rozwiń sekcję Dystrybucja. Domyślnie powiadomienia są wysyłane w wiadomości e-mail. Zaznacz opcję Wyślij w wiadomości e-mail i następnie wprowadź adresy e-mail, na które powinny być przesłane powiadomienia w pole Adresy e-mail, aby wprowadzić więcej odbiorców oddziel adresy przecinkiem. Opcjonalnie można wpisać temat wiadomości opisującej znalezione zagrożenie w polu Temat wiadomości. Następnie kliknij Zakończ.

 

Dodatkowa pomoc