[KB3624] Jak mogę utworzyć i edytować zestawy uprawnień w Eset Remote Administrator Web Console (6.x)

Problem

Zestawy uprawnień używane są przy nadawaniu dostępu do specyficznych funkcji. Po utworzeniu zestawu uprawnień możesz przydzielić go nowym lub istniejącym użytkownikom aby kontrolować funkcjonalności, do których uzyskają dostęp.

Rozwiązanie

  1.  Otwórz Eset Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) w swojej przeglądarce I zaloguj się.
  2. Wybierz „Administrator”  > Zestawy uprawnień
  3. Kliknij „Zestawy uprawnień” > Nowy aby stworzyć nowy profil lub wybierz istniejący profil i naciśnij „Edytuj” aby zmienić istniejące uprawnienia.

  4. W odpowiednich polach wpisz nazwę swojego profilu oraz opcjonalnie stwórz dla niego opis.

  5. Rozwiń sekcję „Funkcja”. W profilu możesz włączyć uprawnienia do odczytu i zapisu/wykonania zaznaczając odpowiednie pole wyboru dla każdej z funkcji programu. Jeśli nie zaznaczysz żadnej opcji przy danej funkcjonalności, użytkownicy nie będą mieli do niej dostępu.

  6. Przejdź do grup statycznych i dodaj grupy, które mogą być zarządzane przez użytkowników korzystających z tego profilu. Zaznacz pole wyboru przy każdej z grup, które chcesz dodać i zatwierdź przyciskiem OK.

  7. Rozwiń sekcję Użytkownicy. Aby przydzielić stworzony profil do istniejącego użytkownika wybierz grupę, do jakiej należy i zaznacz pole wyboru obok jego nazwy. Jeśli tworzysz ten profil dla użytkowników, których jeszcze nie dodałeś lub chcesz przydzielić profil w późniejszym czasie nie musisz dokonywać żadnych zmian w tej sekcji. Kliknij tutaj jeśli chcesz uzyskać wskazówki jak stworzyć nowe konto użytkownika w ESET Remote Administrator Console.

Dodatkowa pomoc