[KB3617] Jak utworzyć nowy certyfikat w ESET Remote Administrator? (6.x)

Problem

Jedną z części procesu instalacji ESET Remote Administrator jest utworzenie certyfikatów dla Centrum certyfikacji oraz certyfikatu dla agenta. Te certyfikaty są używane do autoryzowania użytkowników którzy posiadają twoją licencję. Możesz sam utworzyć certyfikat który posłuży dla komputerów klienckich, np. certyfikat serwera jest wymagany dla dystrybucji pakietów ESET. W niektórych przypadkach możesz utworzyć nowy certyfikat ze specyficznymi parametrami dla grup bądź komputerów. Dla przykładu grupa komputerów która będzie używana tylko przez 6 miesięcy będzie używała certyfikatu z inną datą wygaśnięcia niż inni.

Rozwiązanie

By utworzyć certyfikat poprzez konsolę webową ERA podążaj za instrukcją:

 1. Otwórz konsolę webową ESET w twojej przeglądarce i zaloguj się.
 2. Kliknij Administrator > Certyfikaty >  Nowy.
 3. Podstawowe ustawienia rozwiną się:

  Produkt: Wybierz typ certyfikatu który chcesz utworzyć z menu rozwijanego.

  Host: Pozostaw pole w domyślnej wartości w polu Host by pozwolić na dystrybucje tego certyfikatu bez sparowania z specyficznym DNS lub adresem IP.

  Hasło: Zalecamy pozostawienie tego pola pustego, ale jeżeli chcesz, możesz utworzyć hasło dla tego certyfikatu. Będzie ono wymagane dla klienta jeżeli będzie chciał się aktywować.

  Atrybuty: Te pola nie są wymagane, ale jeżeli chcesz możesz wprowadzić więcej szczegółów dla tego certyfikatu.

 4. Rozwiń sekcję Podpisz i kliknij . Wybierz urząd certyfikacji który chcesz użyć I kliknij OK.

 5. Rozwiń sekcję Podsumowanie i zobacz wszystkie detale odnoszące się do tego certyfikatu. Kliknij Zakończ kiedy wszystkie zmiany zostały wprowdzone. Twój certyfikat powinien się pojawić na liście certyfikatów.

Dodatkowa pomoc