[KB2400] Zobrazilo sa hlásenie „K dispozícii je bezplatná aktualizácia“, no upgrade neprebehol úspešne

Problém

 • Zobrazila sa výzva na aktualizáciu produktu, avšak pri pokuse o upgrade nastala chyba.
 • Aktualizácia produktu neprebehla úspešne.
 • Zobrazilo sa hlásenie „K dispozícii je bezplatná aktualizácia“ alebo oznámenie „Dostupná nová verzia“.

Podrobnosti

Pri aktualizácii zo staršej verzie produktu ESET na najnovšiu nebudú niektoré nastavenia prenesené. Nasledujúce nastavenia sa neprenášajú z verzií 7 a 8 do verzie 9:

 • Licenčné údaje (prihlasovacie meno a heslo) – vo verzii 9 a novších sa na aktiváciu produktu používa licenčný kľúč. Ako získam licenčný kľúč pre svoj produkt ESET?
 • Používateľské rozhranie: Skryté okno oznámení – vo verzii 9 a a novších bola táto možnosť odstránená.
 • Sieť: Integrácia do systému.

Nastavenia integrácie do systému vo verzii 7/8 Nastavenia personálneho firewallu vo verzii 9
Personálny firewall neaktívny Vypnutá je len možnosť „Zapnúť personálny firewall“.
Iba kontrola aplikačných protokolov Možnosti „Ochrana pred sieťovými útokmi (IDS)“
a „Zapnúť ochranu proti botnetom“ sú opätovne povolené.
Personálny firewall úplne vypnutý Nasledujúce nastavenia sú opätovne povolené:
 • Ochrana pred sieťovými útokmi (IDS)
 • Ochrana pred botnetmi
 • Anti-Phishing ochrana
 • Ochrana prístupu na web

Nasledujúce nastavenia sa týkajú migrácie z verzie 8.0.319:

 • Aktualizácia: Vrátenie zmien aktualizácií – číslo verzie snímky (snapshot) sa môže vrátiť späť na predošlú verziu.
 • Používateľské rozhranie: Upozornenia a udalosti – táto funkcia bola zmenená vo verzii 9 na 200 sekúnd. 
 • Používateľské rozhranie: Kontextové menu (iba kontrola) – pre kontextové menu sú vo verzii 9 iba možnosti zapnúť/vypnúť.

Riešenie

Ak chcete aktualizovať váš produkt na najnovšiu verziu pomocou aktualizácie programových súčastí (PCU), kliknite v okne K dispozícii je bezplatná aktualizácia na tlačidlo Aktualizovať. 

Po skončení aktualizácie je potrebné reštartovať počítač, aby sa prejavili zmeny. Ak sa vyskytnú problémy, prejdite na sekciu Riešenie problémov.

Obr. 1-1

 

Riešenie problémov

Po reštarte sa môže v hlavnom okne vášho programu zobraziť hlásenie Produkt nie je aktivovaný. Ak sa vám zobrazí toto hlásenie, kliknite na možnosť Aktivovať produkt a zadajte váš licenčný kľúč. Ako získam licenčný kľúč pre svoj produkt ESET?
 

ESET nebolo možné aktualizovať automaticky“ alebo „Aktualizácia produktu skončila chybou

Ak sa po hlásení K dispozícii je bezplatná aktualizáciazobrazí oznámenie „ESET NOD32 Antivirus/Smart Security nebolo možné aktualizovať automaticky“, odporúčame tento problém vyriešiť odinštalovaním a opätovným nainštalovaním vášho produktu ESET.


Antivírusová ochrana je nefunkčná

Pre vyriešenie tohto problému spustite aktualizáciu modulov programu a následne reštartujte váš počítač. Ak problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti ESET.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)