Riešenie chybových hlásení zobrazených počas aktivácie produktu ESET určeného pre domácnosti

Problém

Riešenie

 Firemní používatelia |  Používatelia OS Android

Riešenie aktivačných chýb

Ak počas aktivácie bezpečnostného produktu ESET dôjde k chybe, môže sa vám zobraziť chybové hlásenie s kódom začínajúcim písmenami ACT (napr. ACT .0, Act .7, ACT .3 alebo ACT .21; pozrite si kompletný zoznam aktivačných chýb). Pomocou nasledujúceho postupu je vo väčšine prípadov možné vyriešiť bežné chyby aktivácie:

 1. Odstráňte akýkoľvek antivírusový softvér nainštalovaný na vašom počítači použitím metódy odporúčanej samotným výrobcom softvéru. Odkazy na nástroje slúžiace na odstránenie antivírusových programov tretej strany nájdete v tomto článku databázy znalostí.
   
 2. Navštívte webovú stránku spoločnosti ESET, aby ste si overili, či je vaše internetové pripojenie aktívne. Pre sťahovanie aktualizácií je nevyhnutné aktívne pripojenie na internet.
   
 3. Otvorte hlavné okno vášho bezpečnostného produktu ESET. Ako otvorím hlavné okno programu ESET?
   
 4. Stlačením klávesu F5 otvorte okno s Rozšírenými nastaveniami.
   
 5. Kliknite na záložku Aktualizácia, kliknite na tlačidlo Vyčistiť a následne na OK. Ak je tlačidlo Vyčistiť šedé a nie je možné ho použiť (je nedostupné), reštartujte počítač a opätovne sa pokúste vyčistiť aktualizačnú vyrovnávaciu pamäť. Ak problém pretrváva, prejdite na krok 6.

Obrázok 1-1

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Príkazového riadka a zvoľte možnosť Spustiť ako správca.
   
 2. Zadajte príkaz netsh winsock reset a stlačte Enter. Reštartujte počítač a znovu sa pokúste o aktiváciu produktu ESET.

Obrázok 1-2

 1. Prejdite do umiestnenia C:WindowsSystem32driversetc a skontrolujte, či súbor hosts neobsahuje podvrhnuté DNS záznamy súvisiace s doménou edf.eset.com.

  Ak takéto záznamy nájdete, odstráňte ich zo súboru hosts použitím textového editora, akým je Notepad alebo Notepad++. Táto akcia si vyžaduje práva správcu.

Obrázok 1-3

Ak sa pomocou vyššie uvedených krokov problém nepodarilo vyriešiť, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti ESET.


 

Chyby aktivácie

Ak sa vám chybové hlásenie zobrazilo pri aktivácii produktu na zariadení Android, prečítajte si inštrukcie určené pre OS Android.

Kód chyby Popis problému a jeho riešenie
ACT.0
ACT.1
ACT.2
Ak sa vo vašom produkte ESET vo verzii 10 zobrazí niektorá z uvedených chýb, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti ESET.
ACT.21

Táto chyba sa zvyčajne vyskytuje po upgrade ESET produktu. Riešením je reštartovať počítač a opätovne sa pokúsiť o aktiváciu. Ak je to možné, odporúčame vám pri aktivácii použiť licenčný kľúč.

ACT.24

Váš bezpečnostný produkt ESET má problém pripojiť sa na ESET GEO IP server.

Uistite sa, prosím, že vaša sieť má pravidlá povoľujúce pripojenie na ESET GEO IP server.

ACT.25 Chyba ACT.25 sa môže zobraziť vtedy, ak ste svoju licenciu už raz použili na aktiváciu produktu ESET vo verzii BETA. Pre vyriešenie tohto problému kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.
ACT.32
ACT.34

Aktivácia zlyhala – Počas aktivácie nastala chyba

Váš licenčný kľúč nie je platný v krajine, ktorú ste zvolili počas inštalácie. Vyberte, prosím, správnu krajinu alebo kontaktujte distribútora vašej licencie.

ACT.4 Chyba ACT.4 môže byť následkom neúspešnej aktualizácie na novšiu verziu alebo poškodenej inštalácie. Uistite sa, že na vašom systéme nie je nainštalovaný žiadny iný antivírusový/bezpečnostný softvér, ktorý je v konflikte s vaším produktom ESET.
ACT.5

Aktivácia zlyhala/Neplatný licenčný kľúč

Vpíšte alebo nakopírujte licenčný kľúč do vášho bezpečnostného produktu ESET presne v tom tvare, v akom je uvedený.

Ak sa vám zobrazí chybové hlásenie „Aktivácia zlyhala“, znamená to, že zadávaný aktivačný kľúč už raz bol pri aktivácii použitý, prípadne ste do programu zadali nesprávny licenčný kľúč. Po prvom použití aktivačného kľúča ste od spoločnosti ESET obdržali e-mail obsahujúci vaše prihlasovacie meno, heslo a licenčný kľúč.

Tieto údaje je potrebné použiť na aktivovanie vášho produktu ESET (ak používate produkt ESET vo verzii 9 a novších, zadajte licenčný kľúč; pre staršie verzie použite prihlasovacie meno a heslo).

Licencia pre viac počítačov:

Aktivácia licencie je potrebná len v prípade prvej inštalácie, pri ďalších inštaláciách pokračujte podľa nasledujúceho postupu:

 1. Vložte inštalačné CD do ďalšieho PC alebo si do tohto PC z našej stránky stiahnite inštalátor pre váš produkt a spustite inštaláciu.
 2. Postupujte podľa inštrukcií a nainštalujte váš produkt.
 3. Keď sa vám zobrazí okno Aktivácia produktu, zadajte do prázdneho poľa vaše prihlasovacie meno a heslo (pri produktoch vo verzii 8.x a starších) alebo váš licenčný kľúč (verzia 9.x a novšie), čím ukončíte proces inštalácie.
 4. Opakujte kroky 1 – 3 počas každej ďalšej inštalácie.
ACT.6

Vašej licencii vypršala platnosť a nie je možné ju obnoviť. Produkt je potrebné aktivovať pomocou inej licencie. K tejto chybe zvyčajne dochádza vtedy, keď sa pokúsite produkt aktivovať použitím skúšobnej licencie, ktorej už vypršala platnosť.

ACT.7

Aktivácia zlyhala

Uistite sa, že pre zakúpenú licenciu ste si stiahli správny produkt ESET. Ak si chcete stiahnuť odlišný produkt, navštívte našu stránku na stiahnutie produktov.

ACT.7

Aktivačný kľúč sa už používa.

Vaša licencia už bola aktivovaná a nepotrebujete ju aktivovať znova.

V takomto prípade na aktiváciu produktu použite váš licenčný kľúč (ak používate produkty ESET vo verzii 9 a novších) alebo vaše prihlasovacie meno a heslo (ak používate niektorú zo starších verzií). Ak ste si zakúpili licenciu na viacero počítačov, registrácia je potrebná len prvýkrát a pre ostatné inštalácie stačí použiť už len licenčný kľúč. Ak nepoznáte svoje prihlasovacie meno a heslo alebo licenčný kľúč, kliknite na odkaz Stratené heslo a zadajte vašu e-mailovú adresu použitú pri registrácii. Následne od nás obdržíte e-mail s vašimi licenčnými údajmi. Ak sa vám toto chybové hlásenie zobrazí aj napriek tomu, že váš produkt je úplne nový a ešte ste ho neaktivovali, kontaktujte naše obchodné oddelenie.

ACT.7

Požadované dodatočné informácie chýbajú alebo sú neplatné.

Uistite sa, prosím, že ste do všetkých polí vo formulári zadali správne údaje.

Ak stále neviete vyriešiť váš problém, prosím kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

ACT.7

Komunikácia s aktivačnou databázou zlyhala, pokúste sa o aktiváciu opätovne o 15 minút.

Komunikácia vášho bezpečnostného produktu ESET s aktivačnou databázou zlyhala. Počkajte približne 15 minút a potom znovu kliknite na možnosť Aktualizovať teraz v záložke Aktualizácia v hlavnom okne vášho bezpečnostného produktu ESET.

Ak stále neviete vyriešiť váš problém, prosím kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

ACT.7

Chyba komunikácie s aktivačnou databázou.

Skontrolujte vaše sieťové pripojenie. Ak je váš počítač riadne pripojený k sieti a internetové pripojenie je aktívne, pokúste sa opätovne aktivovať váš produkt.

Ak stále neviete vyriešiť váš problém, prosím kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

ACT.7

Chyba komunikácie s aktivačným serverom. Skontrolujte svoje internetové pripojenie a kliknite na „Aktualizovať vírusovú databázu“.

Váš bezpečnostný produkt ESET má problém s pripojením na servery spoločnosti ESET. Skontrolujte vaše pripojenie na internet otvorením stránky https://www.eset.sk vo vašom prehliadači. Ak vaše internetové pripojenie funguje, pokúste sa znovu aktivovať váš produkt kliknutím na možnosť Aktualizovať teraz v záložke Aktualizácia v hlavnom okne vášho bezpečnostného produktu ESET.

Ak stále neviete vyriešiť váš problém, prosím kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

ACT.7

Neplatný aktivačný kľúč. Chyba formulára aktivácie produktu.

Aktivačný kľúč sa nachádza na vnútornej strane obalu CD vášho produktu ESET a pozostáva z 12, 13 alebo 20 znakov. Vložte aktivačný kľúč presne v tom znení, v akom je uvedený. Nachádzajú sa v ňom aj pomlčky, ktoré je tiež potrebné napísať. Uistite sa, že ste nevložili žiadnu medzeru. Pre viac informácií o aktivácii konkrétnych produktov kliknite na jeden z nasledujúcich odkazov:

ACT.7

Do aktivačného formulára boli zadané nesprávne údaje. Kliknite na tlačidlo re-aktivovať a znova vyplňte svoje aktivačné údaje.

Uistite sa, prosím, že ste do všetkých polí vo formulári zadali správne údaje.

Ak stále neviete vyriešiť váš problém, prosím kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

ACT.7

Neplatná odpoveď z aktivačného servera. Počkajte 15 minút a kliknite na „Aktualizovať vírusovú databázu“.

Váš bezpečnostný produkt ESET komunikuje so servermi spoločnosti ESET, ale prijatá odpoveď bola nekompletná alebo poškodená. Počkajte približne 15 minút a potom znovu kliknite na možnosť Aktualizovať teraz v záložke Aktualizácia v hlavnom okne vášho bezpečnostného produktu ESET.

Ak stále neviete vyriešiť váš problém, prosím kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

ACT.7

Iba privilegovaní používatelia môžu aktivovať produkty ESET Cyber Security a ESET Cyber Security Pro.

Pre aktiváciu vášho bezpečnostného produktu pre Mac je potrebné, aby ste boli prihlásený ako Správca alebo ako Privilegovaný používateľ. Kliknite sem pre inštrukcie, ako pridať Privilegovaného používateľa.

ACT.7

Zadaný aktivačný kľúč už bol aktivovaný.

Vaša licencia už bola aktivovaná a nepotrebujete ju aktivovať znova. Mali by ste použiť prihlasovacie meno, heslo alebo licenčný kľúč zaslaný na vami zadanú e-mailovú adresu. Ak ste si zakúpili licenciu pre viac ako jedného používateľa, stačí ju aktivovať iba raz a pre ostatných používateľov použiť rovnaký licenčný kľúč. Ak neviete nájsť svoje prihlasovacie meno a heslo alebo licenčný kľúč, navštívte našu stránku Stratené heslo a zadajte emailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Ak sa vám zobrazuje táto chyba aj napriek tomu, že váš bezpečnostný produkt ESET je nový a ešte ste ho neaktivovali, kontaktujte technickú podporu.

ACT.7

Zadaný aktivačný kľúč vypršal.

Ak platnosť vašej licencie vypršala, prípadne ak sa vám zobrazuje táto chyba aj napriek tomu, že váš bezpečnostný produkt ESET je nový a ešte ste ho neaktivovali, kontaktujte technickú podporu.

ACT.7

Zadaný aktivačný kľúč sa v databáze nenašiel. Prosím, skontrolujte váš aktivačný kľúč a údaje vyplňte ešte raz.

Aktivačný kľúč sa nachádza v obale od bezpečnostného produktu ESET a pozostáva z 12, 13 alebo 20 znakov. Pri zadávaní kľúča rozlišujte veľké a malé písmená a opíšte aj všetky uvedené pomlčky. Uistite sa, že ste nevložili žiadnu medzeru. Veľké "0" je číslo nula (0) a malé "o" je malé písmeno o.

Ak stále neviete vyriešiť váš problém, prosím kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

ACT.7

Aktivačný server je vyťažený, pokúste sa o aktiváciu opätovne o x minút.

Servery spoločnosti ESET sú zaneprázdnené. Prosím, počkajte tak dlho, ako je uvedené v chybovom hlásení a potom sa znovu pokúste o aktiváciu kliknutím na možnosť Aktualizovať teraz v záložke Aktualizácia v hlavnom okne vášho bezpečnostného produktu ESET.

Ak stále neviete vyriešiť váš problém, prosím kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

ECP.20002

Nepodarilo sa spojiť s aktivačným serverom.

Príčiny tohto problému sú zväčša nasledujúce:

 1. počítač nie je pripojený k sieti a internetové pripojenie nie je aktívne,
 2. konflikt s bezpečnostným softvérom tretej strany, napr. s Lavasoft Web Companion. Ak chcete tento problém vyriešiť, odinštalujte Lavasoft Web Companion a vykonajte winsock reset.

Skontrolujte, či máte aktívne internetové pripojenie:

Váš bezpečnostný produkt ESET má problém s pripojením na servery spoločnosti ESET. Skontrolujte vaše pripojenie na internet otvorením stránky https://www.eset.sk vo vašom prehliadači.

Odstráňte Lavasoft Web Companion:

POZNÁMKA: V okne pre pridanie/odstránenie programov môže byť Lavasoft zobrazený iba ako „Web Companion“.

Po odstránení Lavasoft Web Companion pokračujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte príkazový riadok ako správca. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Príkazového riadka a zvoľte možnosť Spustiť ako správca.

 2. Zadajte príkaz netsh winsock reset a stlačte Enter.

 3. Reštartujte váš počítač.

 4. Po reštarte vymažte nasledujúce súbory:
  C :Windowssystem32LavasoftTcpService64.dll
  C :Windowssystem32SysWOW64LavasosftTCPService.dll (iba 64-bitové operačné systémy)

Za normálnych okolností by ste mali byť schopný aktivovať váš produkt ESET. Ak tomu tak nie je, znamená to, že váš počítač má problém s pripojením na sieť, na internet alebo s DNS, prípadne sa v počítači ešte nachádzajú zvyškové časti bezpečnostného softvéru tretej strany, ktoré blokujú pokusy o vykonanie aktivácie. Ak sa vám stále nedarí vyriešiť váš problém, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti ESET.

ECP.20031 Overenie certifikátu zlyhalo

Riešenie tohto problému nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí spoločnosti ESET.

ECP.20006 Pre vyriešenie tohto problému kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.
ECP.4097

Nešpecifikovaná chyba

Táto chyba sa môže objaviť, ak je nesprávne nastavený systémový čas na vašom zariadení. Pre vyriešenie problému skontrolujte a nastavte systémové hodiny.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti ESET.

ECP.4097

Aktualizačné údaje nie sú konzistentné.

Toto chybové hlásenie sa zobrazí po inštalácii vášho bezpečnostného produktu ESET, ak sa pokúsite o aktiváciu priamo z programu. Uistite sa, že váš počítač je pripojený na internet a máte správne zadané prístupové údaje, pokiaľ ste prihlásený k bezdrôtovej alebo firemnej sieti. Skontrolujte vaše pripojenie na internet otvorením stránky www.eset.sk vo vašom prehliadači. Ak ste pripojený, opätovne sa pokúste o aktiváciu kliknutím na možnosť Aktualizovať teraz v záložke Aktualizácia v hlavnom okne vášho bezpečnostného produktu ESET.

ECP.4098

Váš bezpečnostný produkt ESET má problém s pripojením na servery spoločnosti ESET.

Skontrolujte vaše pripojenie na internet otvorením stránky www.eset.sk vo vašom prehliadači. Ak vaše internetové pripojenie funguje správne, pokúste sa znovu aktivovať váš produkt kliknutím na možnosť Aktualizovať teraz v záložke Aktualizácia v hlavnom okne vášho bezpečnostného produktu ESET.

Ak stále neviete vyriešiť váš problém, prosím kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

ECP.4099

Nepodarilo sa spojiť s aktivačným serverom.

Ide o známy problém s operačnými systémami Windows, ktorý v špecifických prípadoch zabraňuje aktivovať váš bezpečnostný produkt ESET.

Používatelia ESET Smart Security Premium/ESET Internet Security/ESET NOD32 Antivirus (a všetci používatelia Windows XP):

 • Uistite sa, že váš operačný systém Windows je aktualizovaný. Pokiaľ nie je, skúste ho aktualizovať pomocou služby Windows Update, reštartujte váš PC a skúste znovu aktivovať váš bezpečnostný produkt ESET.

 • Uistite sa, že žiaden antivírusový/bezpečnostný program nainštalovaný na vašom počítači nie je v konflikte s bezpečnostným produktom ESET.

 • Komunikácia s aktivačnými servermi spoločnosti ESET sa overuje pomocou certifikátov. Uistite sa, že koreňové certifikáty Windows sú automaticky aktualizované pomocou služby Windows Update. Viac informácií si môžete prečítať v nasledujúcom článku spoločnosti Microsoft.

Ak sa vám stále nedarí aktivovať váš bezpečnostný produkt ESET, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET, ktorá vám poskytne konkrétne inštrukcie a nástroje pre vyriešenie tohto problému a aktiváciu vášho bezpečnostného produktu ESET. Pri kontaktovaní technickej podpory spoločnosti ESET odporúčame priložiť aj dáta zozbierané nástrojom ESET Log Collector.

ECP.4100

Interná chyba

Opätovne sa pokúste o aktiváciu. Ak by sa napriek tomu znovu zobrazila táto chyba, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

ECP.4115

Táto licencia je vo vybranej krajine neplatná. Vaša licencia musí byť aktivovaná v krajine, v ktorej bola zakúpená.

Skúste sa obrátiť na technickú podporu spoločnosti ESET, ktorá vám pomôže s aktiváciou vášho bezpečnostného produktu ESET.

Error 0008

Aktivácia produktu skončila chybou

Budete musieť znova zadať svoje licenčné údaje alebo vyčistiť aktualizačnú vyrovnávaciu pamäť. Postupujte podľa nasledujúceho článku databázy znalostí:

Error 0015

Chyba aktivácie

Ak sa vám pri aktivovaní produktu zakúpeného od distribútora zobrazuje chybové hlásenie „Chyba aktivácie“ alebo „Zadaný aktivačný kľúč vypršal“, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET. V správe uveďte váš aktivačný kľúč a potvrdenie o zakúpení produktu od distribútora.

Error 0097

Aktivačný kľúč patrí k inému produktu.

Uistite sa, že ste si stiahli produkt, ku ktorému máte zakúpenú licenciu. Ak si chcete stiahnuť iný produkt, prejdite na stránku Na stiahnutie.

Ak stále neviete vyriešiť váš problém, prosím kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

 

 

Ďalšia pomoc:

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)